William Hill posts double-digit earnings, revenue growthWilliam Hill înregistrează cifre duble la câștiguri, veniturile cresc

vineri, 10 august 2012

William Hill Plc may be a new name in Nevada, but the company’s success worldwide is clearly linked to its online and mobile gaming business, judging by its double-digit earnings growth for the year’s first half.

Net revenue increased by 11 percent compared with the same period last year to just less than $1.1 billion, while profits before taxes increased 13 percent to $225.2 million, the London-based bookmaker announced Friday.

„We have seen strong performance in our multi-channel U.K. business in the first half, with good performance both OTC (over-the-counter) and machines in (2,375) retail shops, and with our focus on innovation and investment continuing to deliver strong growth at William Hill Online,” CEO Ralph Topping said. Topping said mobile is a priority and continues to outperform company expectations. William Hill said online net revenue for the first six months increased 30 percent, to $311.9 million.
„The sports book app, which has been top-ranked since its launch in the Apple App Store in mid-February, has delivered more than 40,000 new customers,” Topping said. „Our rapidly growing mobile business increased to 22 percent of our online sports betting turnover and 11 percent of gaming net revenue in the first half.”

Topping said the company made good progress in the first half of 2012 on its strategy of expanding internationally. The company was recently granted licenses to operate in Spain and Nevada.
„The first step for us was getting licensed in Nevada,” Topping said. „It’s a nonrestricted license. I can’t overstate how important it is that we are now over that hurdle.”

In its earnings report, the company said it spent $49 million to acquire American Wagering Inc., Brandywine Bookmaking LLC and Club Cal Neva’s sports book operations. William Hill U.S., based in Las Vegas, operates 164 locations, 83 kiosks, and has 400 employees.
Neil Cooper, group finance director at William Hill, said the company „expects earnings enhancement” from its first full year in Nevada.

Topping said, „It’s good to see the William Hill brand in the states. It’s a great source of pride. But we didn’t buy these businesses to sit with our legs crossed beside the pool.”
He said the United States is a $380 billion sports betting market, with less than 1 percent being legal wagering. In 2011, the sports book operators acquired by William Hill posted handle of $360 million, $21.6 million in win, for a win margin of 6.1 percent.William Hill Plc poate fi un nume nou în Nevada, dar succesul companiei la nivel mondial este legat în mod clar de afacerile sale cu gambling online şi pe mobil, judecând după creşterea veniturilor menţinută în prima jumătate a anului.

Venitul net a crescut cu 11% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut la doar puțin sub 1,1 miliarde de dolari, în timp ce profiturile înainte de plata taxelor au crescut cu13% la 225,2 milioane USD, a anunţat vineri casa de pariuri cu sediul la Londra.

” În prima jumătate a anului, am văzut performanţe puternice în afacerile noastre multi-țintă din Marea Britanie, cu performanţă bună atât pe OTC (over-the-counter) cât şi a aparatelor din diverse locații (2.375), şi cu accentul nostru pe inovaţie şi investiţii continuăm să înregistrăm o creștere puternică la William Hill Online,” a spus Ralph Topping – CEO. Topping declară că telefoanele mobile sunt o prioritate şi continuă să depășească performanțele așteptate de companie. William Hill, a declarat că veniturile nete on-line pentru primul semestru au crescut cu 30% la 311,9 milioane USD.

„Aplicația de pariuri sportive, care de la lansarea sa în Magazinul Apple App la mijlocul lunii februarie, s-a clasat în top, a adus peste 40.000 de clienţi noi,” a spus Topping. „Afacerea noastră cu telefoane mobile cunoaște o dezvoltare rapidă, cifra de afaceri a pariurilor sportive online crescând cu 22%, iar venitul net din gaming cu 11%, în prima jumătate a anului.”

Topping a declarat că societatea a făcut progrese bune în prima jumătate a lui 2012 datorită strategiei sale de extindere la nivel internaţional. Compania a primit recent licenţe de operare în Spania şi Nevada.

„Primul pas pentru noi a fost obținerea licenţei în Nevada,” a spus Topping. „Este o licenţă fără restricții. Este imposibil să estimez cât de important este că noi am trecut acum peste acest obstacol.”

În raportul său de câştiguri, compania a spus că a cheltuit 49 milioane de dolari pentru a achiziţiona  operațiunile de pariuri sportive ale companiilor American Wagering Inc., Brandywine Bookmaking LLC și Club Cal Neva. William Hill U.S., cu sediul în Las Vegas, operează 164 de locaţii, 83 de kiosk-uri şi are 400 de angajați.

Neil Cooper, director financiar la William Hill, a declarat că societatea „aşteaptă o creștere a câştigurilor” începând cu sfârșitul primului an întreg de activitate din Nevada.

Topping spune: „Este bine să vedem brandul William Hill în Statele Unite. Este o mare sursă de mândrie. Dar noi nu am cumpărat aceste afaceri pentru a sta cu mâinile încrucișate.”

El a spus că Statele Unite este o piaţă de pariuri sportive de 380 miliarde de dolari. În 2011, operatorii de pariuri sportive achiziționați de către William Hill au declarat venituri de aproximativ 360 milioane de dolari, 21.6 milioane dolari în câștiguri, la o marjă de câștig de 6,1%.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.