Do you want to play a poker tournament? Here are 5 tips for youVrei să joci un turneu de poker? 5 sfaturi utile pentru tine

luni, 11 ianuarie 2016

by Christiansen Sava

Poker tournaments have always been seen by organizers as the unprofitable version of this popular card game. And even in those circumstances, from Las Vegas to Bucharest, casinos, game rooms, profile clubs, all offer poker competitions in various formats to the public, and these become important events, both among amateurs and professionals.

As poker passionate one may choose between two options: cash and tournament. In this article I will give you 5 tips you should keep in mind when taking the decision to register in a poker tournament:

1. Assign it flexible time. The interesting part of a poker tournament is that you cannot know from the beginning how long it will last and therefore you must be prepared to stay in the competition between 5 minutes and 10 hours. Depending on the tournament, you have a few pointers on its average length, but in reality cannot be sure of anything. If in football you know that you rented the court for 2 hours and that’s how long you will play, in a tournament you can sit at the table and then in five minutes you can get up and go back from where you came. Bear in mind the notorious case of Goldie Hawn’s son, who managed to get out of the Main Event of the World Series of Poker, during the very first hand, facing the veteran Sam Farha, after just paying an entrance fee of 10,000 USD (!!) . It happens, and you must know what you do in this situation. The evening was reserved for poker and it ends abruptly after just a few moments.

2. Dress properly. You can stay at the table over 5 hours, thus how you choose to dress becomes important for your performance. Most often, the air conditioning is used excessively in the game rooms, causing a cold sensation. For the brain is fine, but after a few hours of rest, sinking into a chair, the body generally has a problem with that. Long pants, long-sleeved shirt, an anorak can be welcomed in such a context. You also need to consider the use of accessories that can make your stay at the tournament more enjoyable. Be prepared to get through dull moments with a smart phone and some headphones to listen to music. It helps you maintain your ability to concentrate for later in the tournament, when the action is more intense.

3. Hydrate yourself. Do not forget to drink water regularly during the game to keep your brain performing at its best. There is also a positive side effect of such behavior. The body will force you to go to the bathroom, so you will move without even proposing to do so, which can only be beneficial for your nicks.

4. Pay attention to the game table. The person who deals the cards, the dealer is the one that will grab your attention, regardless of your activity during the tournament. Even when you read something on the phone or listen to music, you must pay attention to the announcements and actions of the dealer. You risk being penalized if „you talk after your turn”, announcing an action fold / call / raise before the normal order of play. It is recommended to wait for the dealer to turn to you and make a gesture that shows you that you’re the one who can „talk”. Beside the dealer, your cards are another issue on which we will focus in this point of the article. Exposure of own cards in a wrong time can result in loss of hands, regardless of how things were until then. The one dealing the cards will tell you when it’s time to show your cards to your opponent, and if this is not mandatory, then I’d advise you not to do it, because you reveal important information about how you think poker.

5. Socialize. There are many reasons you want to make conversation with those who share the table with you. Perhaps the most important aspect is fun. You came to the tournament to relax, and this game gives you the perfect opportunity to meet new people, to bind relationships and to relax after a long day, or worse, after a week full of professional stress. Besides the pleasure of playing, maintained by small talk, the aspect of the competition is not something to be neglected. A pleasant player is more likely to extract value from poker situations, but a grumpy one who is perceived as a „professional who has come here to play only when it has a premium poker hand.” The jovial type will be rewarded for its opening all the time. It would be nice for you to be that guy.

de Christiansen Sava

Turneele în poker au fost tot timpul privite de către organizatori drept varianta neprofitabilă a acestui popular joc de cărți. Și chiar în aceste condiții de la Las Vegas până la București, cazinourile, sălile de joc, cluburile de profil, toate propun publicului competiții de poker în formate diverse, adevărate evenimente care prind, deopotrivă, în rândul amatorilor cât și al profesioniștilor.

Ca pasionat al jocului de poker ai de ales între două variante: cash și turneu. În continuarea acestui articol îți voi da 5 sfaturi de care ar trebui să ții cont atunci când iei decizia de a te înscrie la startul unui turneu de poker:

1. Alocă timp flexibil. Partea interesantă a turneelor de poker este că nu poți ști de la început cât vor dura, iar din acest motiv trebuie să fii pregătit să rămâi în competiție între 5 minute și 10 ore. În funcție de tipul turneului, poți avea câteva indicii privind durata medie, dar în realitate nu poți fi sigur de absolut nimic. Dacă la fotbal știi că ai închiriat terenul 2 ore și atât joci, într-un turneu de cărți te poți așeza la masă, iar peste 5 minute să pleci de unde ai venit. Este de notorietate cazul fiului lui Goldie Hawn, care a reușit să iasă din Evenimentul Principal al World Series of Poker, chiar la prima mână, în fața veteranului Sam Farha, după ce abia plătise taxa de intrare în valoare de 10.000 USD (!!). Se mai întâmplă, iar voi trebuie să știți ce faceți în situația asta. Seara fusese rezervată pentru poker și se încheie abrupt după doar câteva momente.

2. Îmbracă-te corespunzător. Poți rămâne la masa de joc peste 5 ore, astfel încât devine important pentru prestația ta modul în care alegi să te îmbraci. De cele mai multe ori, în sălile de joc, aerul condiționat este folosit excesiv, provocând o senzație de frig. Pentru creier este bine, dar pentru organism în general, după câteva ore de repaus, afundat într-un scaun, pot apărea probleme. Pantalonii lungi, cămășile cu mânecă lungă, hanoracul pot fi binevenite într-un astfel de context. De asemenea, trebuie să iei în considerare și utilizarea unor accesorii care îți pot face șederea în turneu mai plăcută. Fii pregătit să treci peste momentele monotone cu un telefon inteligent și cu niște căști, la care să asculți muzică. Te ajută să-ți păstrezi capacitatea de concentrare pentru mai târziu în turneu, când acțiunea este mai intensă.

3. Hidratează-te. Nu uita să bei apă cu regularitate pe perioada jocurilor, pentru a-ți păstra nivelul optim de funcționare al creierului. Există și un efect secundar pozitiv al unui astfel de comportament. Organismul te va obliga să mergi la baie, deci vei face mișcare fără ca tu să îți propui acest lucru, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru condiția fizică.

4. Atenție la masa de joc. Persoana care împarte cărți, dealer-ul, este cea care îți va acapara atenția, indiferent de activitatea pe care o realizezi în timpul turneului. Chiar și atunci când citești ceva pe telefon, sau asculți muzică, trebuie să tragi cu coada ochiului la acțiunile și anunțurile pe care le face. Riști să fii penalizat dacă „vorbești peste rând”, adică anunți o acțiune fold/call/raise, înaintea ordinii normale de joc. Se recomandă să aștepți ca dealer-ul să se întoarcă spre tine și să facă un gest care îți arată că tu ești cel care poate „vorbi”. În afara dealer-ului, cărțile proprii reprezintă un alt aspect asupra căruia ne vom concentra în acest punct al articolului. Expunerea cărților proprii într-un moment nepotrivit, poate atrage pierderea mâinii, indiferent de modul cum s-a desfășurat până atunci. Cel care împarte cărțile îți va spune când să arăți adversarului cărțile, iar dacă acest lucru nu este obligatoriu, atunci te-aș sfătui să nu o faci, pentru că vei dezvălui informații importante despre modul în care tu gândești pokerul.

5. Socializează. Sunt multe motive pentru care ai vrea să conversezi cu cei care împart cu tine masa de joc. Poate cel important aspect îl constituie distracția. Tu ai venit la turneu ca să te relaxezi, iar acest joc îți oferă oportunitatea perfectă pentru a cunoaște oameni noi, pentru a lega relații și pentru a te destinde după o zi, sau mai rău, după o săptămână de stres profesional. În afara plăcerii de a juca, întreținută prin mici conversații, nu este de neglijat aspectul competițional. Un jucător agreabil are șanse mai mari să extragă valoare din situațiile de poker, decât un ursuz care este perceput de comeseni drept un „profesionist, care a venit aici să joace doar atunci când are o mână de poker premium”. Tipul cel jovial tot timpul va fi răsplătit pentru deschiderea sa. Ar fi bine să fii tu acela.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.