VNE with leading change machine solutions at ENADA Roma 2012VNE lider al schimbărilor prin soluții pentru aparatele de schimb la ENADA Roma 2012

miercuri, 31 octombrie 2012

Security – Simplicity – Service

The leading supplier of change machines to the Italian gaming market – VNE – once again presented a whole world of change machine innovations over their large stand at the Enada Roma that took place between 17th and 19th October.

The ‘Ferrari’ of the change machine industry, VNE, once again underlined why the company has grown to lead the market in the space of a few short years. The excellent quality, exquisite design and real-time after sales service continue to convince operators to look to VNE for their change giving solutions. There were indeed plenty of solutions on display.

One of the first things that visitors this year noticed on the VNE stand was the colour harmonisation. The VNE change machines have now been colour branded and the black / grey combination makes VNE change machines stand out even more in the crowd.

The motto ‘security – simplicity – service’ well characterises the product range and philosophy of VNE. The new Viking change machine weighs 150 kg – over almost three times the standard change machine weight. The double steel protection in the front door and the multitude of heavy-duty locking hooks explain this additional weight. Looking inside the Viking, the term simplicity hits the observer. The components are all well placed in a modular fashion. All cables are well fastened away from reach. The reason why VNE stands out so much – the focus on quality – is simple to see. The highest quality components are used – for example the banknote recycler Bill-to-Bill 200 from Crane (CashCode) or the Merkur Dispenser 100 from Merkur Gaming. Customers may also choose to implement a bank note reader instead.

Looking at service: The online monitoring and supervision of all VNE change machines makes the operation of VNE products viable anywhere around the globe. VNE offers full online support in real-time. Operators can thus see in real-time the transactions and any possible technical queries of all their VNE change machines regardless where they are in use. This information can be passed on to the VNE support team – guaranteeing the best possible uptime of change machines. VNE change machines can be operated as a marketing tool due to the new possibility to place a TV screen over each change machine. Operators can use the screen for advertising / information or entertaining purposes.

The evolvement of change machines is well demonstrated by the new Two Pennies change machine, designed specifically for the UK 2p change market. The large touchscreen also can be used for advertising / information or entertaining purposes. Two Pennies can also play music as it has integrated loud speakers. Today a change machine from VNE is not just an ultra-secure change machine – it is a point-of-sale device, a juke box, an advertising medium. Operators get so much more from VNE. Naturally, the Two Pennies has an extensive two pence coin capacity at approx. 18,000 coins.

Returning to the local Italian market, VNE introduced a commercial innovation as well – the ‘Rent Project’. Operators can now rent VNE change machines for a fixed monthly sum that includes all online, real-time service. This was particularly welcomed by operators in Italy who need to manage their business very leanly in times of economic crisis. Mr. Lorenzo Verona, Commercial Director of VNE explains, “We think that in this particular economic period it is important not just to offer products but several services: from maintenance of peripherals to online connection of machines for a remote control of money inside the cashbox”. The ENADA Roma was once again a resounding success for VNE and VNE continues to lead the Italian change machine market. International interest and success for this exceptional company is on the rise as well.Siguranță – Simplitate – Serviciu

Furnizorul de aparate de schimb, lider al pieței de gambling din Italia– VNE – a prezentat din nou o lume întreagă de  inovaţii pentru aparatele de schimb, la marele lor stand de la Enada Roma care a avut loc între 17 şi 19 octombrie.

VNE, acest ‘Ferrari’ din industria aparatelor de schimb, a subliniat încă o dată, de ce compania a ajuns să conducă piaţă în numai câţiva ani. Calitatea excelentă, design-ul rafinat continua să convingă operatorilor în timp real după vânzarea serviciilor să continue să se întoarcă la VNE pentru soluțiile pe care aceștia le oferă.. Au existat într-adevăr, o multime de soluții oferite.

Unul dintre primele lucruri pe care vizitatorii din acestui an l-au observat pe standul VNE a fost armonizarea culorii. Aparatele de schimb VNE au acum culoarile mărcii, iar combinaţia negru / gri face ca aparatele de schimb VNE să iasă în evidenţă şi mai mult în mulţime.

Motto-ul „siguranță – simplitate – serviciu” caracterizează bine gama de produse şi filosofia VNE. Noul aparat de schimb Viking cântarește 150 kg – de aproape trei ori peste standardul de greutate al aparatelor de schimb. Protecţia dublă din oţel în uşa din faţă şi o multitudine de încuietori de mare rezistență explică această greutate suplimentară. Privind în interiorul aparatului Viking, observatorul este întâmpinat de termenul simplitate. Componentele sunt toate bine plasate într-o manieră modulară. Toate cablurile sunt bine securizate departe de acces. Motivul pentru care VNE iese în evidenţă atât de mult – accentul pe calitate – este simplu de observat. Sunt folosite componente de calitate mai înaltă– de exemplu recirculatorul de bancnote Bill -to- Bill 200 de la Crane (CashCode) sau Dispensorul Merkur 100 de la Merkur Gaming. Clienţii pot alege, de asemenea, să implementeze un cititor de bancnote în schimb.

În ceea ce privește serviciile: monitorizarea şi supravegherea online a tuturor aparatelor de schimb VNE face ca funcţionarea produselor VNE să fie viabilă oriunde pe glob. VNE oferă suport complet online in timp real. Operatorii pot vedea astfel în timp real tranzacţiile şi orice întrebări tehnice posibile despre toate aparatele de schimb VNE indifferent de lcoul în care acestea sunt în uz. Această informaţie poate fi trimisă echipei de suport VNE – lucru care garantează cele mai bună durată posibilă de funcționare a aparatelor de schimb. Aparatele de schimb VNE pot fi operate ca un instrument de marketing datorită noii posibilități de a plasa un ecran TV peste fiecare aparat de schimb. Operatorii pot utiliza ecranul pentru publicitate / informaţii sau în scopuri de divertisment.

Evoluţia aparatelor de schimb este bine demonstrată de noul aparat numit Two Pennies, conceput special pentru piaţa de schimb de 2p din Regatul Unit. Imensul ecran digital poate fi de asemenea folosit pentru publicitate/informaţii sau în scopuri de divertisment. Two Pennies, poate să redea și muzică, având difuzoare integrate. Astăzi, un aparat de schimb VNE nu este doar un aparat de schimb extreme de sigur – este un punct de vânzare, un jukebox, un agent de publicitate. Operatorii obţin atât de mult de la VNE. Fireşte, Two Pennies are o capacitate extinsă pentru monedele de 2 penny, de aproximativ 18.000 de monede.

Revenind la piaţa locală italiană, VNE a introdus și o inovaţie comercială – ‘Rent Project’ (proiectul de inchiriat). Operatorii pot acum să închirieze aparate de schimbare VNE cu o sumă lunară fixă, care include toate serviciile online, în timp real. Acest lucru a fost salutat în special de operatorii din Italia care sunt au nevoie de sprijin pentru gestionarea afacererilor lor în perioada de criză economică. Dl Lorenzo Verona, Director Comercial al VNE explică, „credem că în această perioadă economică deosebită este important nu doar să oferim produse, ci și mai multe servicii: de întreţinere a dispozitivelor periferice la conexiunea online de aparate, pentru a obținu un control de la distanţă a banilor din interiorul cashbox-ului”. ENADA Roma a fost o dată un succes răsunător pentru VNE și VNE continuă să fie lider în schimbări pe piața italiană de aparate de schimb. Succesul şi interesul pe plan internaţional pentru această companie excepţională este de asemenea în creştere.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.