Viva Chicago

luni, 1 august 2011

The poker-related card game called Chicago is one of the most popular card games in Sweden today. Relying on the keeping of score instead of the placing of bets, it is suitable even for environments such as schools, where gambling is often prohibited.

Basic rules

Chicago is a game for 2 to 4 players, using a standard 52 card pack without jokers. Points are scored for having the best hand according to poker ranking, but also in the final stage of the game the cards are played to tricks, and points are scored by the winner of the last trick.

The game is played clockwise. The first dealer is chosen and random, and thereafter the turn to deal passes clockwise after each hand. The dealer deals 5 cards to each player, one at a time. A hand consists of three phases.

Exchanges and hand scoring

The players are allowed to exchange any number of their cards. If a player chooses to exchange one card only, he may choose “one up”, meaning that he is dealt one card faced up, which he can either accept, or instead take the next card unseen. After the exchanges, the player with the best hand (and only one player) gets points for his hand. Then follows another round of exchanges, but no hand scoring.

Below is a listing of the point values for each hand:

One Pair 1 Point
Two Pair 2 Points
Three of a Kind 3 Points
Straight 4 Points
Flush 5 Points
Full House 6 Points
Four of a Kind 7 Points
Straight Flush 8 Points
Royal Straight Flush 9 Points

The game

The first player begins by playing one card. Ordinary whist rules apply, but the players keep their cards collected by themselves. The player who wins the last trick gets 5 points. Also, the player with the best hand (whether it is the same player or not) gets points for his hand. Please Note: After achieving 42 points a player is no longer permitted to trade cards as they normally would. Instead, they are dealt 6 cards at the beginning of the game and must discard one before the first scoring round. No further exchanges are permitted.

Chicago

After the second exchange, any player can choose to play Chicago. In this case, he pledges himself to win all the tricks of the game. If he does, he is awarded 15 points, but if he fails, the penalty is just as harsh: -15 points.

Blind Chicago

In addition to the conventional Chicago mentioned above, a player may also elect to pull a Blind Chicago. As with the standard Chicago, during a Blind Chicago a player also pledges to win all the tricks – however he announces his intention to do so before having ever seen his cards. In other words, a Blind Chicago can only be announced immediately after the last card leaves the dealer’s hand. If he succeeds, a player is rewarded 30 points, with 20 deducted in the event of failure. If a Blind Chicago is announced, no players are awarded points for their poker hands in any of the phases. The player attempting the Blind Chicago may trade as he normally would. Also note that if a player succeeds in completing the Blind Chicago on a deuce, he is awarded 60 points – an automatic game win.Jocul de cărţi asemănător celui de poker numit Chicago este unul din cele mai populare jocuri de cărţi din Suedia. Bazându-se mai mult pe ţinerea scorului decât pe pariu, jocul este potrivit şi pentru medii cum sunt şcolile, unde jocurile de noroc sunt, de cele mai multe ori, interzise.

Reguli de bază

Chicago se joacă, de obicei, în doi sau patru, folosind un pachet standard de 52 de cărţi fără jokers. Se dau puncte pentru cea mai bună mână conform punctajului de la poker, dar în ultima mână cărţile se joacă la cacealma,  iar punctele sunt luate de cel cu ultimele cărţi.

Jocul se joacă în ordinea acelor de ceas. Primul dealer este ales la întâmplare iar apoi ceilalţi dealeri urmează sensul acelor de ceas. Dealerul împarte 5 cărţi, câte una pe rând, fiecărui jucător. O mână se compune din 3 faze.

Schimburi de mâini şi scoruri

Jucătorii pot schimba orice număr de cărţi. Dacă un jucător alege să schimbe o singură carte, el poate alege one-up, adică i se dă o carte cu faţa în sus pe care poate alege să o ia sau nu, trăgând următoarea carte care este cu faţa în jos. După schimburi, câştigă jucătorul cu cea mai bună mână. Apoi urmează o nouă rundă de schimburi dar fără puncte.

Mai jos se regăseşte o listă a valorilor punctelor pentru fiecare mână:

One Pair 1 Punct
Two Pair 2 Puncte
Three of a Kind 3 Puncte
Straight 4 Puncte
Flush 5 Puncte
Full House 6 Puncte
Four of a Kind 7 Puncte
Straight Flush 8 Puncte
Royal Straight Flush 9 Puncte

Jocul

Primul jucător începe jucând o carte. Se aplică regulile de la whist dar jucătorii îşi ţin cărţile pentru ei. Jucătorul care câştigă ultimul trick primeşte 5 puncte. Jucătorul cu cea mai bună mână ia puncte pentru mâna lui. După ce câştigă 42 de puncte jucătorul nu mai poate tranzacţiona cărţi. În schimb, i se dau 6 cărţi la începutul unui joc şi trebuie să arunce o carte înainte de prima rundă de scoruri. Niciun schimb nu este permis.

Chicago

După al doilea schimb, orice jucător poate alege să joace Chicago. În acest caz, el se angajează să câştige toate trickurile din joc. Dacă reuşeşte, câştigă 15 puncte, iar dacă nu, pedeapsa este la fel de dură: minus 15 puncte.

Blind Chicago

În plus faţă de jocul menţionat mai sus, jucătorul poate alege să joace Blind Chicago. La fel ca la Chicago standard, la Blind Chicago jucătorul se angajează că va câştiga toate trickurile chiar înainte de a vedea cărţile. Altfel spus, Blind Chicago poate fi declarat imediat ce ultima carte pică din mâinile dealerului. Dacă reuşeşte, jucătorul primeşte 30 de puncte, dar i se iau 20 în caz de nereuşită. Dacă cineva declară Blind Chicago, nimeni nu mai poate primi puncte în vreuna din faze. Jucătorul ce a declarat Blind poate face schimb de cărţi în mod obişnuit. De asemenea, dacă un jucător reuşeşte să facă Blind în a doua mână, el primeşte 60 de puncte, câştigând automat jocul.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.