Video Lottery Terminal – BeginningsVideo loterii – începuturi

vineri, 29 aprilie 2011

A Video Lottery Terminal or VLT is a gaming machine that allows gamblers to bet on the outcome of a video game.

A VLT is similar to a slot machine, except that it is connected to a centralized computer system that determines the outcome of each wager using a random number generator. Although the outcome of each wager is random, VLT operators are able to program in advance the total amount and number of payouts that its central computer system will allow at its connected VLTs. In this manner, VLTs can be thought of as computerized scratch-off lottery tickets.

New Brunswick was the first province to introduce VLTs. They were introduced in the early 1990s, and as of 2005 all provinces, except British Columbia and Ontario, permit VLTs due to the massive revenues they generate. Ontario has recently passed legislation that could allow VLTs in the near future. VLTs are located in licenced establishments that are not accessible to minors.

The prevalence of VLTs in Canada has prompted criticism both domestically and abroad. Some critics contend that the massive social costs brought on by VLTs actually cause the provinces to lose a greater sum than is generated by the machines. VLTs are accepted by the majority of the Canadian population however because any harm associated with VLTs is theoretically isolated with the abuser.

The payouts offered by VLTs are invariably poor. For example, in Las Vegas some high denomination slot machines offer a theoretical payout of approximately 98 cents for every dollar they take in (98%) with 75% returns found on penny and nickel machines in areas of no competition. By contrast, Canadian VLTs pay out 74% of their intake, on average. In Saskatchewan, the VLTs pay out 93% of total cash in.

South Dakota became, on October 16, 1989, the first U.S. State to legalize VLTs. In a unique arrangement with private industry, the machines are owned by private companies but monitored by the South Dakota Lottery via a centralized computer system that assures the integrity of the games. The state imposes a substantial tax on the Net Income (Gross Income minus any player winnings) of the games. Beginning in 1992, four attempts have been made to repeal South Dakota’s video lottery; all were widely rejected by a public vote. Most recently, in May 2006, petitions were filed containing over 21,000 signatures in order to place the issue on the November ballot. On November 7, 2006, South Dakota voters once again voted to keep video lottery, this time by a large 66%-34% margin.

Other states which have or have had some form of legalized video lottery include Oregon, South Carolina (formerly), Rhode Island, Delaware, New York, West Virginia, Louisiana, Maryland, and Montana. Of these, Delaware, Rhode Island, and West Virginia, each a member of the Multi-State Lottery Association (MUSL), participate in a shared VLT game, Cashola.

The United States Virgin Islands also has a legalized video lottery managed by Southland Gaming of the Virgin Islands. The local governments in St. Thomas and St. John use the funds generated by the video lottery to fund various government programs on the islands; primarily focusing on educational efforts.

In 1990, West Virginia introduced the concept of racinos when it allowed MTR Gaming Group to add VLTs to Mountaineer Race Track & Gaming Resort in Chester.

Racinos differ from traditional VLTs in that all video lottery games are played on a Class II gaming machine. Class II games are played in a traditional Bingo format.

Other states that have legalized Class II VLTs in racinos are Delaware, Rhode Island, Louisiana, New York, and West Virginia.

In Montana, VLT poker machines are legal to operate in the private sector. This means that any and all card rooms within the state are allowed to operate such machines provided they have the correct permits. The maximum prize awarded on these machines is $800, with a maximum bet of $2 per hand. The legal age to gamble in Montana is 18.

In Louisiana, the games are not technically part of its lottery.

Currently, only Oregon and South Dakota employ Class III gaming technology into their VLT games. This means that unlike any of the Class II states, Oregon and South Dakota lottery players compete against a house edge rather than other lottery players. This is the same type of gaming offered in Nevada, Connecticut and Atlantic City. Currently, the state of Oregon offers its players a 91-95% payout on each of its games. South Dakota offers an 88% payout.

Most US jurisdictions do not allow VLTs and those that do have attracted the same criticism the Canadian provinces have. However, some non-players have expressed tolerance for the machines.

In certain jurisdictions, VLTs are known as Video Gaming Devices (VGD) or Video Slot Machines. Most VLTs are multi-game devices, allowing the players to select, from an on-screen menu, the game(s) they wish to play. They are also known as poker machines and fruit machines in some areas.

Un terminal de video loterie sau aparatul VLT este o mașină de joc ce permite jucătorilor să parieze pe rezultatul unui joc video.

Un aparat VLT este asemănător unui aparat de joc, cu excepția faptului că este conectat la un sistem central computerizat care determină rezultatul fiecărui pariu prin utilizarea unui generator aleator de numere. Deși rezultatul este aleator, operatorii sistemului pot programa toate combinațiile de numere pe care sistemul central le va conecta la aparat. În acest fel, aparatul VLT poate fi considerat și un aparat computerizat de bilete răzuibile.

New Brunswick a fost prima provincie ce a introdus aparatele VLT, la începutul anilor 90 și datorită încasărilor foarte bune, până în anul 2005 în toate provinciile cu excepția Ontario și British Columbia. Ontario a adoptat de curând legislația ce va permite introducerea acestor aparate în viitorul apropiat. Aparatele VLT sunt plasate în locații cu licență și nu sunt accesibile minorilor.

Popularitatea aparatelor VLT în Canada a adus critici și din interior și din afara teritoriului. Unii critici aduc în discuție faptul că întregul cost social este de fapt mult mai mare decât încasările aduse de aceste aparate. Ele sunt acceptate de majoritatea canadienilor, întrucât nu există nici o dovadă ce poate demonstra orice fel de abuz.

Plățile oferite de aparatele VLT sunt practice foarte mici. De exemplu, în Las Vegas unele aparate de joc oferă o plată de aproximativ 98 de cenți pentru fiecare dolar pe care îl introduce (98%). În general, în Canada plățile aparatului VLT sunt de 74% din încasare. În Saskatchewan, VLT-urile plătesc un preocent de 93 % din încasările totale.

South Dakota a devenit, în 16 Octombrie 1989 primul stat din SUA care a legalizat aparatele VLT. Aparatele sunt proprietatea unor companii private, dar monitorizate de către Loterial South Dakota, prin intermediul unui sistem computerizat care asigură integritatea jocului. Statul impune o taxă destul de substanțială pe venitul net (venitul brut minus orice câștiguri) al jocurilor. Începând cu anul 1992, au existat câteva tentative de a interzice loteria video a Statului South Dakota, dar toate aceste încercări au fost respinse prin vot public. În mai 2006 susținătorii petiției au adunat un număr de 21000 de semnături pentru a introduce acest amendament pe lista voturilor din noiembrie. În data de 7 noiembrie 2006 votanții din South Dakota au mai votat încă o dată pentru păstrarea video loteriei, de data aceasta cu un procent de 66% împotriva a 34%.

Alte state care au sau au avut o formă sau alta de legalizare a video loteriei, prin care statul Oregon, Carolina de Sud, Rhode Island, Delaware, New York, West Virginia, Louisiana, Maryland și Montana. Dintre acestea, Delaware, Rhode Island și West Virginia, fiecare stat membru al Asociației Loteriilor de Stat (MUSL), au o platformă comună de jocuri, Cashola.

United States Virgin Islands are, de asemenea, un sistem legal de video loterie manageriat de către Organizatia Southland Gaming a Insulelor Virgine. Guvernul local din St. Thomas și St. John utilizează fondurile obținute din video loterie pentru finanțarea diverselor programe guvernamentale, în principal a celor legate de educație.

În 1990, West Virginia a introdus conceptul de racinos când a permis MTR Gaming Group să adauge aparatele VLT în cadrul  Mountaineer Race Track & Gaming Resort în Chester (Curse montane și Gaming Resort din Chester).

Racinos sunt diferite față de aparatele tradiționale VLT prin faptul că toate jocurile video se joacă pe o platformă Class II gaming machine. Jocurile Class II se joacă în format tradițional Bingo. Alte state precum Delaware, Rhode Island, Louisiana, New York și West Virginia au legalizat aparatele VLT Clas II în racinos.

În Montana, aparatele de poker VLT sunt legale în sectorul privat. Acest lucru înseamnă că orice locație pe bază de card au permis pentru exploatarea aparatelor VLT. Premiul maxim permis pentru aceste aparate este de 800 $, cu un pariu maxim de 2$ pentru fiecare mână. În Montana vârsta minimă permisă pentru jocuri este 18 ani.

În Louisiana, jocurile nu fac parte din categoria loterie. În acest moment, numai Oregon și South Dakota au introdus Class III în cadrul platformelor de joc VLT. Acest lucru înseamnă că jucătorii practic sunt în competiție cu casa. Acest tip de joc este practicat și în Nevada, Connecticut și Atlantic City. În acest moment, statul Oregon oferă jucătorilor plăți în valoare de 91 până la 95 la sută pentru fiecare joc. Statul South Dakota oferă 88%.

În anumite jurisdicții, aparatele VLT sunt cunoscute sub numele de VGD- aparate video de joc- sau Video Slot Machines. Cele mai multe aparate VLT sunt aparate multi game, ceea ce permit jucătorilor să aleagă, dintr-un mediu predefinit, jocul sau jocurile pe care doresc să le joace. De asemenea, sunt cunoscute și sub numele de aparate de poker și aparate cu imagini cu fructe.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.