The revenues of the casinos- decline in the West, spectacular increase in the East Veniturile cazinourilor, declin în Vest şi creştere spectaculoasă în Orient

duminică, 26 septembrie 2010

Spectacular comebacks, significant decline of the profit, great expectations in a very delicate economic period. 

The international gambling industry is characterized by antithetic facts. The economic results published by the main operators point the fact that the market is far from its stabilization.

The winning bets are made according to the economical trend. Therefore, if the East brings profit to the casinos in the area, the relevant units in countries like Greece stand the racket. For example, according to the financial results of the January- June 2010, Queenco Leisure International recorded a net income of 4.4 million dollars, 10.2 million dollars less then the same period of last year. Even if, according to the agents of the company, the number of the visitors remained constant, and keeping with the previous period, the acute crisis in the Hellenic Republic affected the average of the bet per player.

The business of the great casinos in Macau blossoms in the middle of the crisis. The significant increase of the gambling revenues in the Chinese peninsula, as well as the opening of a new Encore property in April 2010, led to the reduplication of the net profit of the Wynn giant. The first half of 2010 brought the company a net profit of 245.7 million dollars.

40% increased revenues for august 2010. A new research of the independent brokerage and investment group, CLSA Ltd, shows that only this month the revenues of the greatest gambling center could reach around 2 billion dollars. Moreover, in the first two weeks of August the business of the operators in Macau increased with 51% compared with the same period of 2009.

Atlantic City Casinos Group, the property of the real estate magnate, Donald Trump, registered a decrease of the operating gross profit with 22.6% in the second trimester of 2010. The long drawn out crisis caused by the economical deficit, but also by the opening of certain slots machines in the neighborhoods, led to a pregnant deficit of the business of the units in New Jersey. The operating gross profit of Atlantic City Casinos reached only 149 million dollars in the firsts three month of 2010, towards 192.5 million dollars during the same period of 2009. In return, the units in Pennsylvania consolidated their business and reported a two percent increase of the gross profit for slots machines activity, compared to the same period of last year.

The World Cup marks a hole in the trimester operational profit of the Austrian gambling on line company, Bwin. The 27% decline in the second trimester was caused by the marketing charges for the World Cup, but also by the intense preparations for the start up in France.  This intense activity, connected to the start up costs, don’t discourage the company representatives, since the World Cup brought a record turnover for sport bets. Therefore, the gambling gross profit had an increase of 35%, reaching 127.2 million euros.

Football, the “King of Sport” scored even on the financial results of Trans World Corporation that possesses and operates casinos, under American Chance Casinos brand, in the Czech Republic, along the German and Austrian borders and manages a casino close to split, in Croatia. If in April and May the business went as expected, in July the clients changed gambling with FIFA 2010. At the end of the second trimester, the revenues of the company reached 8 million dollars, with a 700.000 dollars decrease compared with the same period of 2009.

The reports don’t look good in New Zeeland, either. Sky City Entertainment Group Ltd, the largest casinos operator in the country, registered a 12% regress of the net profit, reaching 72 million dollars, at the end of the financial year, on June 30, 2010. According to the representatives of the company, the uncertain situation of the economical environment in Australia and New Zeeland will continue reflect on the evolution of gambling. In order to maintain the sales and to reestablish the profit limits, after a recession that reduced drastically the expenses in the country, Sky City slowed down the investment volume and reduced the promotion of the markets where it operates.

Las Vegas, free fall. Station Casinos operator reported a loss of 12.6% for the second trimester in 2010, compared to the same period of 2009. The revenues of the company in April- June 2010 were only 233.6 million dollars.

Empire Resorts, the owner of Monticello Casino & Raceway, registered losses of 9 million dollars on common shares for the second trimester of the year, despite the larger incomes of 800,000 dollars and the increasing flux of clients with 14%. According to „Times HeraldRecord”, the biggest part of the decline was caused by the 7.1 million dollars revenue of the former CEO, Iosif Bernstein. He received 1.5 million dollars cash, and the rest on shares. The operational losses of the company within April- June 2010 were 88,000 dollars, decreasing from 2.7 million dollars, as they were last year.

Generally, the evolution of the most important gambling operators registered the same trend with the economy of the hosting country. If the hosting units in West were severely affected by the recession, Macau is now the real profit generator for casinos. Due to these changes, more and more gambling operators seek for extending within the Chinese peninsula, in order to compensate the losses registered over the seas.Reveniri spectaculoase, scăderi semnificative la nivelul profitului, așteptări mari într-o perioadă economică dificilă.

Industria internațională a jocurilor de noroc este caracterizată de fenomene antitetice. Rezultatele economice publicate de principalii operatori arată că piața de profil este departe de a se fi stabilizat.

Pariurile câştigătoare se fac în trend cu economia. Astfel, dacă Orientul aduce profit cazinourilor din zonă, unităţile de profil din ţări precum Grecia au avut de suferit. Un exemplu în acest sens îl constituie şi Queenco Leisure International, care, conform rezultatelor financiare date publicitatii pe primele 6 luni ale lui 2010, a înregistrat un venit net de 47,7 milioane de euro, în scădere cu 10,2 milioane de euro faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deşi, potrivit reprezentanţilor companiei, numărul vizitelor a rămas constant şi în concordanţă cu perioadele anterioare, criza acută din Republica Elenă a afectat media pariului per jucător.

Afacerile marilor cazinouri din Macau înfloresc în plină criză. Creşterea semnificativă a veniturilor din jocurile de noroc în peninsula chineză, precum şi deschiderea unei noi proprietăţi Encore în aprilie 2010 au dus la dublarea profitului net înregistrat de gigantul Wynn. Astfel, în prima jumătate a anului, compania a încheiat cu un profit net de 245,7 milioane de dolari.

Venituri în creştere cu 40% numai în august 2010. O notă de cercetare a grupului independent de brokeraj şi investiţii, CLSA Ltd, arată că numai în această lună veniturile celui mai mare centru de gambling din lume ar putea ajunge la circa 2 miliarde de dolari. Mai mult, în primele două săptămâni ale lui august afacerile operatorilor din Macau s-au majorat cu 51% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Grupul Atlantic City Casinos, deţinut de magnatul imobiliar Donald Trump, a înregistrat o scădere a profitului brut de exploatare cu 22,6%, în al doilea trimestru al acestui an. Criza prelungită din industrie, cauzată de economia deficitară, dar şi deschiderea unor săli de slot machines în statele vecine au dus la un declin pregnant al afacerilor unităţilor din New Jersey. Profitul brut de exploatare al Atlantic City Casinos s-a situat la doar 149 de milioane de dolari, în primele trei luni ale anului, faţă de 192,5 milioane de dolari, cât s-au înregistrat în aceeaşi perioadă din 2009. În schimb, unităţile din Pennsylvania şi-au consolidat businessurile şi au raportat o creştere de două cifre procentuale a veniturilor brute din activitatea slot machines-urilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Campionatul Mondial de Fotbal marchează un gol în profitul operaţional trimestrial al companiei austriece de gambling online, Bwin. Declinul de 27% din cel de-al doilea trimestru a fost cauzat de costurile de marketing pentru campionatul de fotbal, dar şi de pregătirile intensive pentru start-up-ul din Franţa. Această activitate intensă, asociată cu costurile start-up-ului, nu îi descurajează pe reprezentanţii companiei, întrucât Cupa Mondială la fotbal le-a adus o cifră de afaceri record pentru pariurile sportive. Astfel, veniturile brute din jocurile de noroc au fost în creştere cu aproximativ 35%, ajungând până la 127,2 milioane de euro.

Sportul rege a făcut scorul şi pe rezultatele financiare ale Trans World Corporation, care deţine şi operează cazinouri, sub brandul American Chance Casinos, în Republica Cehă, de-a lungul frontierelor germane şi austriece şi gestionează un cazinou în apropiere de Split în Croaţia. Astfel, dacă în lunile aprilie şi mai afacerile au decurs pe măsura aşteptărilor, în iunie clienţii au dat jocurile de noroc pe FIFA 2010. La finele celui de-al doilea trimestru, veniturile companiei s-au situat la 8 milioane de dolari, în scădere cu 700.000 de dolari, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Nici în Noua Zeelandă rapoartele nu arată mai bine. Sky City Entertainment Group Ltd, cel mai mare operator de cazinouri din această ţară, a înregistrat un regres al venitului net de circa 12%, ajungând la 72 de milioane de dolari, în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2010. Potrivit reprezentanţilor companiei, situaţia incertă a mediului economic din Australia şi Noua Zeelandă va continua să se reflecte în evoluţia jocurilor de noroc. Pentru a menţine vânzările şi pentru restabilirea limitelor de profit, după o recesiune care a redus drastic cheltuielile în ţara de origine, Sky City a încetinit volumul investiţiilor şi a redus promovarea pe pieţele unde operează.

Las Vegas-ul, în cădere liberă. Şi operatorul Station Casinos a raportat o pierdere de 12,6% pentru cel de-al doilea trimestru din 2010, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile nete înregistrate de companie în perioada aprilie – iunie 2010 au fost de doar 233,6 milioane de dolari.

Empire Resorts, compania care deţine Monticello Casino & Raceway, a înregistrat pierderi de 9 milioane de dolari pe acţiuni comune în cel de-al doilea trimestru al anului, în ciuda veniturilor mai mari cu peste 800.000 de dolari şi a majorării fluxului de clienţi cu 14%. Potrivit publicaţiei „Times HeraldRecord”, cea mai mare parte din declinul înregistrat a fost cauzată de câştigul de 7,1 milioane de dolari, obţinut de fostul CEO, Iosif Bernstein. Acesta a primit 1,5 milioane de dolari numerar, iar restul sumei în opţiuni pe acţiuni. Pierderile operaţionale ale companiei în lunile aprilie – iunie 2010 au fost de 88.000 de dolari, în scădere de la 2,7 milioane de dolari, cât au fost în aceeaşi perioadă a lui 2009. 

Evoluţia afacerilor marilor operatori de jocuri de noroc a înregistrat, de regulă, acelaşi trend cu economia ţării gazdă. Dacă unităţile din Vest au fost grav afectate de recesiune, Macau este acum un adevărat generator de profit pentru cazinouri. Datorită acestor schimbări, tot mai mulţi operatori de jocuri de noroc vizează extinderea în peninsula chineză, pentru a compensa pierderile de peste ocean.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.