Odette Nestor – We offer a complex gaming experience and we rely on customers’ changing mentalityOdette Nestor – Vânzarea de servicii vs schimbarea mentalităţii clienţilor

marți, 29 iunie 2010

An interview with Odette Nestor about the complex  activity as a CFO in Regent Casino, an activity  which is always to be questioned regarding its accuracy and fairness.

 

How can you describe a normal work day as a CFO in Regent Casino?

A usual day starts at 7.00 a.m. until 11.00 p.m., and some days even till 2.00-3.00 the next morning. Best case scenario, the day can end at 8.00 p.m. and when I reach home, my family asks: ”Is something wrong?”. Mostly, my undertake activities go far beyond the duties stipulated in the job, but as I have some prior experience in the field, I tried to make myself heard and to do more than the job requires. I have 11 years of experience in tourism and another three in a casino. Together with all my colleagues, we have been selected due to our vast experience and each of us have contributed to this business and at the strengthening of Casino Regent brand market profile. Thus, only a year after opening, our casino has succeeded to impose quickly among the casinos in Bucharest.

What about the accounting background?

Strictly from a financial point of view, the activity we carry on here is different to other types of businesses, especially in what concerns the operational part, the reports, contract analysis or suppliers. One has to first comprehend the system. As the amount of money used in a casino is so large, the responsibilities are as clear as possible- maximum attention, fairness and thoroughness.

Moreover, we don’t sell services for entertainment, we want to obtain a change of mentality of the local and foreign players in Romania, an attempt to drive them away from the idea that only shady business goes on in a casino.

It is clear that both the work and the responsibilities are huge. What motivates you however to carry on your activity here?

I cannot deny that the financial incentive is fairly strong, but I do everything with passion. Working in a casino is like magic, it is different from other jobs, as you cannot stay away, you cannot escape from this world. Besides, it has a spirit of adventure that cannot be found anywhere else.

If it were to change or improve something in this gaming industry, what would you do?

It is for sure that now, I would change the entire legislation, which causes trouble for both the private and the public sector. Many more things could be obtained from this industry if people could think deeper and to the point. It could be done using people inside the system, people who are really interested in how this field works. Moreover, our legislation is easy to be interpreted and even the people who created it need some clarifications from time to time.

How do you manage to spend your free time away from this atmosphere?

As in a business like this there are mostly men involved, I have the luck to find understanding in my family, who has supported me for all this time and keeps on doing so. This is one reason more to come to work with a peace of mind and to concentrate on what I have to do here. Also, as I have worked in tourism for a relatively long period of time, I had the chance to travel everywhere around the world. This bug of traveling is still with me.

Un interviu cu Odette Nestor despre activitatea complexă, mereu pusă sub semnul rigorii şi a corectitudinii, în calitate de director financiar în cadrul Regent Casino.

 

Cum se desfăşoară o zi de lucru la Regent Casino în calitate de director financiar?
O zi obişnuită începe la ora 7.00 dimineaţa până târziu pe la ora 23.00, uneori chiar şi 2.00-3.00 dimineaţa a doua zi. În cel mai bun caz, o astfel de zi se termină în jurul orei 20.00, când ajung acasă şi familia mă întreabă uimită: „S-a întâmplat ceva în neregulă?”.
De cele mai multe ori activităţile pe care le desfăşor depăşesc cu mult atribuţiile stipulate în fişa postului. Experienţa acumulată anterior în acest domeniu m-a determinat să mă implic şi în alte activităţi şi să fac mai mult decât presupune acest job din punct de vedere administrativ, dar nu numai. Am în spate 11 ani de experienţă în domeniul turismului şi încă trei, în cazino. Alături de colegii mei, selectaţi ca şi mine cu o experienţă destul de vastă, am contribuit la dezvoltarea acestei afaceri şi la consolidarea brandului Regent Casino pe piaţa de profil. Astfel, la numai un an de la deschidere, cazinoul nostru a reuşit să se impună rapid printre cazinourile Bucureştene.

Dar din punct de vedere al pregătirii financiar-contabile?
Strict, din punct de vedere financiar-contabil, activitatea pe care o desfăşor aici este diferită de cea a altor tipuri de afaceri, mai ales în privinţa operaţiunilor, la acestea se adaugă întocmirea de rapoarte, analizarea contractelor, a furnizorilor. Însă, mai întâi de toate, trebuie să înţelegi sistemul. Având un rulaj important, responsabilităţile sunt mult mai mari, atenţia este maximă, iar corectitudinea şi rigurozitatea sunt o necesitate.
În plus, noi nu vindem servicii, ci oferim entertainment sub forma unei experienţe complexe de joc, şi mizăm pe o schimbare de mentalitate a jucătorilor, iar ideea preconcepută că într-un cazino se întâmplă doar lucruri ilegale să dispară.

E clar, munca şi responsabilităţile sunt enorme. Şi totuşi, ce vă motivează să vă continuaţi activitatea aici?
Nu pot nega că motivaţia financiară este destul de puternică, însă chiar fac totul cu pasiune aici. As putea spune că jobul într-un cazino este diferit de altele, are un fel de magie aparte, care te invăluie şi nu te lasa sa stai deoparte… nu te poţi rupe total de această lume. In plus, provocarea este mare, iar spiritul de aventură este ceva ce nu găseşti oriunde.

Dacă ar fi să schimbaţi sau să îmbunătăţiţi ceva în această industrie a gamblingului, despre ce anume ar fi vorba?
În momentul de faţă, în mod cert, legislaţia, de la A la Z, care e deficitară nu numai pentru mediul privat, ci şi pentru cel bugetar. S-ar putea obţine mult mai multe lucuri benefice acestei industrii dacă totul s-ar gândi temeinic şi concret, cu implicarea unor oameni din interiorul sistemului sau a unor oameni care sunt cu adevărat interesaţi de modul în care funcţioneză acest domeniu. În plus, legislaţia noastră este interpretabilă şi adesea sunt solicitată pentru lămuriri de însuşi acei oameni care au creat-o.

Cum reuşiţi să vă detaşaţi în timpul liber de această atmosferă?
Ţinând cont de faptul că, în această activitate, angajaţii bărbaţi domină, am şansa unei familii care mă înţelege, care m-a susţinut în tot acest timp şi continuă să o facă. Încă un motiv în plus să vin liniştită la serviciu şi să mă concentrez strict la ceea ce am de făcut aici. De asemenea, pentru că am lucrat în domeniul turismului destul de mult timp, am avut ocazia să călătoresc în mai toate colţurile lumii, iar microbul acesta, al călătoriilor s-a păstrat.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.