ValuebettingValuebetting

joi, 19 iulie 2012

Text: Mircea Panait

The notion of “value bet” represents a very important aspect for both the transactions on the stock market and for sports betting. A brief explication of what does “value bet” represent is: to place a bet to a better quota in regards to the “real” odds in order to obtain the respective estimated result.

The mathematical calculation formula for the “value bet” is:

Value = Quota x Probability /100 > 1.

The quota is given by the bookmakers. The probability emerges from the gambler’s estimations and analyzes (it is shown in percentages). The value must be higher than 1 in order to have “value bet”.

For example England plays against Russia. The estimations made by you or by others say that there are 50% chances that England wins, 30% to be a tie, and 20% chances for Russia to win. If a bookmaker gives a quota of 2, 20 that England wins, with the “Value Betting” formula we will obtain the following value:

2, 20 x 50 / 100 = 1,10.

Therefore, in this theoretical situation the quota of the bookmakers “has value” and it is worth to estimate and bet on it; the value is exactly of 10%. Of course, the difficulty is to estimate this quota as real as possible.

Experts and professionals of sports betting say that if you want to make a consistent profit out of betting, than you need to find the best quotas 9it is not sufficient to bet to the highest quota on the market though.  To find such a value quota means in fact to find those quotas offered by the online or offline bookmakers, which are higher than the real chances of the respective sports result to come true.

It is very important that the estimations of the success chances of a “value bet” to be as fair and as objective as possible. Obviously, this estimation is many times subjective (in opposition to casino games), but this inducement must be constantly improved. Not only detected high quotas can necessarily represent a “value bet”. Even a 1,20 quota can be considered value quota to bet on if we estimate that the its success chances are of minimum 84%. Namely, the 1,20 quota is considered value quota if the estimations say that in 84 events out of 100 that particular bet could be a winner.

Thus, the value betting strategy consists of placing as many ‘value bets’ as possible, which on long term will become profitable.

The safety of this profit is exactly the same as the one that bookmakers win great sums of money by giving quotas to those who want to bet. The disadvantage of this method is that it requires a very large turnover and a high budget, therefore it addresses to those for which gambling is a financial investment, and not to gamblers who are looking for some fun. Also, one must choose those events that are for sure ‘value bets’; in fact, every gambler has his own chance estimation. The strategy may take time, but it will certainly bring a guaranteed long time theoretical profit.

To discover a “value bet” means in fact that we, gamblers have found a bet who we believe it has greater success chances than the ones shown by the quotas of the bookmakers. 95% of the gamblers bet “on teams” and they do not take into consideration the quota of the respective bet, with the argument “Barcelona is too good not to defeat Mallorca”. But this is exactly like shopping without looking at the prices (quotas that is).

In general, when looking for and betting on a “value bet”, things that normally are important to gamblers, as the shape of the teams, the game conditions and other aspects relating to analyzing a game, will come second, after the analyze of the respective quota. You do not imagine that the odds makers of the bookmakers do not know all this information and many others in their turn don’t you?

A very important aspect is that we must not be disappointed in case of a long series of failures. The strategy of finding and to betting on a value quota is effective on long and very long term and it has great success chances only if the estimation of the probabilities (chances) for that quota to “strike” is correct. Also, you should know that the bookmakers do not like the value betting gamblers, some of them limit those gamblers with stakes they can play on. Finally, I should mention that there the bookmakers offer value betting often, both because players bet on the opposite quota (the agencies modify the lines in order ensure profit) and if the respective bookmaker wants to make an aggressive promotion with interesting quotas, or for other reasons.

Practical advices for gamblers:

 • You should analyze very well the small quotas of less than 1.30-1.40! Most of the times players bet on the favorites, and this concludes with the underestimation of their quotas.
 • Maintain a maximum stake of 2-3% of the total budget you allocate for this strategy!
 • Keep a separate archive of the betting! In one year there will be hundreds ot thousands of them, and the efficiency of this type of investment is relatively small (there are professional gamblers who declare themselves satisfied with 7-8%).
 • Attention! The live quotas often represent ‘value bets’ or a big scam.
 • You must have quotas from several different online bookmakers. The offer is very dynamic and defers greatly from one bet to another.

Follow and study the evolution of quotas in order to catch their maximum tendencies.Text: Mircea Panait

Noţiunea de cotă valoroasă (“value bet”) reprezintă un lucru extrem de important atât pentru tranzacţiile la bursă cât şi pentru pariurile sportive. O explicaţie foarte sumară a ceea ce reprezintă “value bet” este următoarea: plasarea unui pariu la o cotă mai bună în raport cu şansele “reale” de a ieşi respectivul rezultat estimat.

Formula matematică de calcul pentru “value bet” este:

Value = Cota x Probabilitate/100 > 1.

Cota este cea oferită de casele de pariuri. Probabilitatea este cea care reiese din analizele şi estimările pariorului (este exprimată în procente). Value trebuie să fie mai mare decât 1 pentru ca pariul să fie “value bet”.

De exemplu, Anglia joacă împotriva Rusiei. Estimările tale sau luate din alte surse ca Anglia să câştige meciul sunt de 50%, ca meciul să se termine la egalitate sunt de 30%, iar ca Rusia să câştige sunt de 20%. Presupunând că o agenţie de pariuri oferă o cotă de 2.20 pentru victoria Angliei, aplicând formula “Value Betting” obținem valoarea

2.20 x 50 / 100 = 1.10.

Aşadar, cota oferită în acest caz teoretic de casele de pariuri “are valoare” şi merită evaluată şi pariată, valoarea fiind exact de 10%. Desigur, problema constă tocmai în a aprecia cât mai realist această cotă.

Experţii şi profesioniștii în pariuri sportive spun că, dacă vrei să faci un profit consistent din pariuri trebuie să găseşti cele mai bune cote (însă nu este suficient să pariezi la cea mai mare cotă din piaţă).  Găsirea unei astfel de cote valoroase înseamnă de fapt găsirea acelor cote oferite de casele de pariuri online sau offline, care sunt mai mari decât şansele reale de a ieşi respectivele pariuri sportive.

Este foarte important ca estimarea şanselor de reuşită pentru “value bet” să fie cât mai corectă și cât mai obiectivă. Evident, această estimare este de cele mai multe ori subiectivă (spre deosebire de cazul jocurilor de cazino), însă trebuie îmbunătăţit mereu acest raţionament. Nu neapărat doar cotele mari găsite pot reprezenta un “value bet”. Chiar şi o cotă de 1,20 poate fi considerată valoroasă de pariat dacă estimăm şansele ei de reuşită de cel puțin 84%. Adică, se consideră o cotă de 1.20 valoroasă în cazul în care se estimează că în 84 de evenimente din 100 acel pariu ar fi câştigător.

Strategia valuebetting constă aşadar în efectuarea unui număr cât mai mare de pariuri ‘value bet’, care pe termen lung vor fi profitabile.

Siguranţa acestui profit este aceeaşi cu care casele de pariuri câştigă sume importante de bani, oferind cote celor care vor să parieze. Dezavantajul acestei metode este acela că necesită un rulaj foarte mare şi un buget ridicat, deci se adresează celor care pariază ca investiţie financiară, nu ca divertisment. De asemenea, trebuie alese acele evenimente care reprezintă cu adevărat ‘value bets’; în fapt, fiecare parior are propria estimare a acestor şanse. Strategia poate consuma timp, dar cu siguranţă întoarce un profit teoretic garantat pe termen lung.

Descoperirea unui “value bet” înseamnă de fapt găsirea acelor pariuri pe care noi, pariorii, le considerăm cu mai mari şanse de reuşită decât o arată cotele prezentate de bookmakeri. 95% din pariori pariază “pe echipe” şi nu iau in considerare cota respectivului pariu, după raționamentul “Barcelona este prea puternică să nu bată pe Mallorca”. Însă aceasta este ca şi cum ai pleca la cumpărături şi nu te-ai uita la preţuri (cotele adică).

În general, când căutăm şi pariem pe un “value bet”, lucrurile care sunt în general importante pentru pariori, precum forma echipelor, condiţiile de joc şi alte aspecte legate de analiza unui meci, ar trebui să treaca pe planul doi, după analiza cotei respective. Doar nu ne imaginăm că oddsmakerii caselor de pariuri nu cunosc la rândul lor aceste informaţii și multe altele în plus.

Un aspect important este acela că nu trebuie să dezarmăm în cazul unui şir destul de lung de insuccese.  Găsirea şi mizarea pe cote valoroase este o strategie efectivă pe termen lung şi foarte lung şi are mari şanse de izbândă doar în cazul în care estimarea şanselor (probabilităților) ca acea cotă să “iasă” este corectă. Este foarte important de ştiut că nici casele de pariuri online nu agreează pariorii care joacă pariurile cu valoare, unele îi şi limitează pe aceştia în mizele pe care le pot paria. În final, trebuie spus că la casele de pariuri sunt oferite de multe ori cote cu valoare, fie pentru că jucătorii pariază mult pe cota opusă (agenţiile modifică liniile pentru a-şi asigura un profit), sau se află într-o perioadă de promovare agresivă prin cote interesante, ori alte motive.

Sfaturi practice pentru pariori:

 • Analizaţi bine cotele mici, de sub 1.30-1.40! De cele mai multe ori jucătorii pariază pe favoriţi, ceea ce duce la subestimarea cotelor acestora.
 • Menţineţi o miză maximă de 2-3% din bugetul total alocat acestei strategii!
 • Mențineți o arhivă separată a pariurilor! Vor fi sute sau mii de astfel de pariuri într-un an, iar randamentul unei astfel de investiţii este relativ mic (sunt pariori profesioniști care se declară mulțumiți cu 7-8%).
 • Atenţie! Cotele live reprezintă de multe ori ‘value bets’ sau o mare păcăleală.
 • Obligatoriu să aveţi cote de la mai multe case de pariuri online. Oferta este foarte dinamică şi diferă mult de la un pariu la altul.
 • Urmăriţi şi studiaţi evoluţia cotelor ca să prindeţi trendul maxim al acestora.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.