WE INVITE YOU TO THE CASINO INSIDE EVENTS ON DECEMBER 7THVĂ AȘTEPTĂM LA EVENIMENTELE CASINO INSIDE DIN 7 DECEMBRIE

marți, 14 noiembrie 2017

by Insider

As always, on the first Thursday of December Casino Inside Magazine gives you the most important events dedicated to the Romanian gaming industry. Why is it important to come to our events? Because only here you will find the most important things about your field that and some of the answers to your problems. If you come to our events you will be able to talk to the authorities on the subject, you will learn the opinion of specialists in various cases and you will be able to socialize and share your common experiences with other audience guests.

 

ReUnion of the Gambling Professionals, 6th edition

Look who are the following discussion topics on December 7th, 2017:

-An analysis on the activity of the Romanian National Gambling Office (ONJN) in 2017. Current issues in the Romanian gambling industry. The special guests are Mr. Dan Iliovici – president of ONJN and Mr. Valentin Korman – ONJN Vice President.

-Gambling and Transposition of EU Directive 2015/849 into the National Law. Special guest: Mrs. Steluța Oncică, Director of the Directorate for Inter-institutional Cooperation and International Relations within the National Office for the Prevention and Control of Money Laundering (O.N.P.C.S.B.). The transposition of the EU Directive 2015/849 into the national law is likely to cause the gambling operators to incur major operational difficulties.

-The Human Resources in the Romanian Gambling Industry. Special Guest: Mr. George Butunoiu, arguably the best Human Resources specialist and consultant in Romania at present as well as manager of one of the most important headhunting companies in our country.

-IFRS in the gambling industry. Special guest: Mr. Dan Schwartz, Managing Partner in RSM Romania, and one of Romania’s best experts in accounting and tax matters. His presentation will focus on international rules and tax and audit issues.

-Legislation and current legal issues. Mrs. Ana-Maria Baciu and Mrs. Cosmina Simion, attorneys experienced in managing all operational and regulatory issues in the gambling sector will give a very interesting presentation on the topic – Case Study:  Social games/Skill games in Europe.

-How the recent developments in the Romanian real estate market affect the Romanian gambling industry. The Romanian real estate market has seen many changes over the last years. Let’s see what our special guest, Costina Petrescu, Sales Director of the Titirez.ro site network, has to say on the matter.

-The increased effectiveness in Slot Machines and AWPs operation (episode 2). A topic where we will never be able to clarify all the matters of interest. This is the reason why this year we have important guests who will tell you more about this topic.

 

Romanian Gaming Celebration, 4th edition

This year’s Gaming Celebration in Romania is the gala event of the Romanian Gaming Industry. We shall be your welcoming hosts, as always.

In addition to the appreciation moments you deserve, this year we intend to continue to offer you the best way to spend time with your friends and business partners in the industry or to be with your team.

 

We look forward to you participating, having fun and enjoying your success.de Insider

Ca de fiecare dată Revista Casino Inside vă oferă în prima joi a lunii decembrie cele mai importante evenimente dedicate industriei jocurilor de noroc din România. De ce este important să veniți la evenimentele noastre? Pentru că doar aici veți putea afla cele mai importante lucruri despre domeniul pe care activați și o parte din răspunsurile problemelor voastre. Dacă veți veni la evenimentele noastre veți putea interpela autoritățile, veți afla părerea specialiștilor pe diverse spețe și veți putea socializa și împărtășii cu alți invitați din auditoriu experiențele voastre comune.

 

ReUniunea Profesioniștilor din Gambling, ediția a 6-a

Iată panelurile pe care vă invităm să le dezbatem şi să le abordăm pe 7 Decembrie 2017:

-Analiza activităţii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) în anul 2017. Probleme curente ale industriei de gambling din România. Invitaţi speciali sunt Dl. Dan Iliovici – preşedinte ONJN şi Dl. Valentin Korman – vicepreşedinte ONJN.

-Jocurile de Noroc şi Transpunerea Directivei UE 2015/849 în legislaţia naţională. Invitat special este Dna. Steluţa Oncică, Director la Direcţia de Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.). Transpunerea Directivei UE 2015/849 în legislaţia naţională ameninţă să genereze mari dificultăţi de ordin operațional operatorilor de jocuri de noroc.

-Resursele Umane în Industria Jocurilor de Noroc din România. Invitat special este Dl. George Butunoiu, probabil cel mai mare specialist şi consultant în Resurse Umane din România la ora actuală, conduce una dintre cele mai importante firme de head-hunting din ţara noastră

Financiar şi Fiscalitate în Jocuri de Noroc. Invitat special este dl. Dan Schwartz, Managing Partner RSM România, şi unul dintre cei mai mari experţi din România în probleme de contabilitate şi fiscalitate. Prezentarea domniei sale va pune accentul pe reguli internaţionale şi pe probleme legate de taxare şi audit.

Legislaţie şi problematici juridice actuale. Doamnele avocat Ana-Maria Baciu și Cosmina Simion, specialiste cu experiență în gestionarea tuturor aspectelor operaționale și de reglementare în sectorul jocurilor de noroc vor realiza o prezentare foarte interesantă cu tema – Studiu de caz: Social games/Skill games în Europa.

Cum afectează actuala evoluţie a pieţei imobiliare din România industria jocurilor de noroc. Piaţa imobiliară din România a văzut multe schimbări în ultimii ani. Să vedem ce ne spune invitatul nostru special, Costina Petrescu, director de vânzări al reţelei de site-uri Titirez.ro, pe marginea acestui subiect.

Creşterea eficienţei în Operarea Sloturilor şi a AWP-urilor (episodul 2). Un panel unde niciodată nu vom reuşi să lămurim toate aspectele de interes. Tocmai de aceea și în acest an avem invitați importanți care vă vor spune mai multe despre acest subiect.

 

Sărbătoarea Gamingului din România, ediția a 4-a

Și anul acesta Sărbătoarea Gamingului din România, reprezintă evenimentul de gală al Industriei de Jocuri de Noroc din România. Noi vă suntem gazde cu mare drag, ca de fiecare dată.

Pe lângă momentele de apreciere pe care le meritaţi, anul acesta intenţionăm să continuăm să vă oferim cea mai bună modalitate de a vă petrece timpul în compania prietenilor şi partenerilor voştri de afaceri din industrie sau pentru a fi alături de echipa voastră.

 

Vă așteptăm să participați, să vă distrați și să vă bucurați pentru succesul vostru.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.