Follow the Red DogUrmăreşte “câinele roşu”

miercuri, 29 iunie 2011

Red Dog was originally a banking game in which punters bet on whether any card in their hand would be the same suit as and higher than a card to be dealt from the pack.

This game is also called High Card Pool, and its variations are Slippery Sam, Shoot and Polish Red Dog (also called Stitch or Polski Pachuck). In American Casinos, the name Red Dog is now used for a different banking game (also called Ace-DeuceIn Between or Yablon) in which two cards are dealt face up, and the player bets on whether a third card will rank between the first two cards.

In the card games literature, there is quite a lot of variation as to which of the names Red Dog, Slippery Sam and Shoot are applied to which version of the game.

Red Dog Poker is a very unique game that is built around the concept of spread – the „distance” of values between two cards. Jack is counted for 11, Queen for 12, King for 13 and Ace for 14. Spread is the distance between two cards, that is the amount of cards that lay between them: for example, distance between 7 and 9 is 1 and distance between 8 and King is 4. Red Dog Poker has only one type of bet. You bet before the game starts. The payouts that you are eligible for vary from game to game and are often displayed on Red Dog Poker table itself.

Red Dog / High Card Pool

A standard 52 card pack is used with cards ranking from ace (high) down to two (low). There can be from three to about eight players; each in turn will be the dealer – the first dealer is chosen at random.

Before the deal each player puts an equal stake (ante) into the pot. The dealer then deals five cards to each player, and the players look at their hands.

Starting with the player to dealer’s left, going around the table clockwise and ending with the dealer, each player has a chance to bet. At your turn you choose how much to bet – you must bet at least the amount of the ante, and may bet anything up to the entire pot – and you place your stake next to the pot. When you have bet, the dealer burns one card (i.e. takes it from the top of the deck, shows it to the players, and adds it face up to the bottom of the deck) and then deals one card face up in front of you.

  • If you have a card in your hand which is the same suit as the dealt card and higher in rank, you show this card, take back your stake, and the dealer gives you an equal amount out of the pot.
  • If you have no card which is the same suit as and higher than the dealt card, you must show your whole hand, and the dealer sweeps your stake into the pot.

Your cards and the dealt card are now set aside face down and it is the next player’s turn to bet against the pot, whatever it now contains. If the pot is empty, or contains less than the minimum bet, each player immediately puts in the initial stake again.

After everyone has bet, the turn to deal passes. Whatever was in the pot stays there for the next hand, and each player adds another ante to it (but if the players agree that the pot has become too large they may split it between them and ante to a new pot).

Variations

Some play that only four cards are dealt to each player. This enables a larger number of players to take part without the cards running out. Some play with only three cards dealt to each player. Red Dog can be played with a bank put up by the dealer, as in Shoot or Slippery Sam; in this case the players do not ante, and if the pot becomes empty the deal immediately passes to the next player.Red Dog a fost iniţial un joc de banking  în care pariorul putea paria pe orice carte din mâna sa că va fi la fel sau mai mare decât orice carte dată din pachet de către dealer.

Acest joc mai este cunoscut şi sub numele de High Card Pool, iar variantele sale sunt Slippery Sam, Shoot şi Polish Red Dog (cunoscute şi ca Stitch sau Polski Patchuck). În cazinourile americane numele de Red Dog este folosit pentru alt joc de banking (numit şi Ace Deuce, In Between sau Yablon), în care două cărţi sunt date cu faţa în sus, iar jucătorul pariază pe o a treia carte care se va situa între ele.

În literatura jocurilor de cărţi există o mare varietate, astfel că Red Dog, Slippery Sam şi Shoot sunt denumiri ce se aplică aceluiaşi joc.

Red Dog este un joc unic, construit în jurul ideii de împrăştiere – “distanţă” dintre valorile a două cărţi. Valet se pune 11, Damă pentru 12, Popă pentru 13 şi As pentru 14. Împrăştierea este distanţa dintre două cărţi, numărul de cărţi ce pot fi puse între ele: de exemplu, distanţa dintre 7 şi 9 este 1, iar dintre 8 şi K este 4. Red Dog are un singur fel de pariu. Se pariază înainte de începerea jocului. Plăţile de la fiecare joc sunt afişate chiar pe tabla de joc.

Red Dog / High Card Pool

Un pachet standard cu 52 de cărţi se foloseşte, cu cărţi de la cel mai mare As până la cel mai mic – 2. Pot juca în acelaşi timp între 3 şi 8 jucători; fiecare pe rând, trebuie să fie dealer. Prima dată, dealerul este ales la întâmplare. Până să se împartă cărţile, fiecare jucător pune o sumă egală în pot. Dealerul împarte apoi câte 5 cărţi fiecărui jucător, iar ei îşi pot privi cărţile.

Începând cu jucătorul din stânga dealerului şi mergând în sensul acelor de ceas, terminând cu dealerul, fiecare jucător are şansa de a paria. Când îţi vine rândul, decizi cât vrei să pariezi – trebuie să pariezi cel puţin cât suma iniţială, sau chiar mai mult decât potul, şi îţi pui miza lângă pot. Când pariezi, dealerul “arde” o carte (o ia din pachet, o arată jucătorilor şi o pune cu faţa în sus sub pachet) şi apoi pune o carte cu faţa în sus în faţa ta.

  • Dacă ai o carte în mână de acelaşi tip, dar mai mare ca valoare decât cea de jos, arăţi cartea, îţi iei miza iar dealerul îţi dă o sumă egală din pot.
  •  Dacă nu ai nici o carte de acelaşi tip sau mai mare decât cea de jos, îţi arăţi toate cărţile, iar dealerul îţi ia miza şi o pune în pot.

Cărţile tale şi cartea de jos sunt acum cu faţa în jos şi este rândul jucătorului care urmează să parieze, indiferent de pot. Dacă potul este gol, sau nu are nici măcar un pariu, fiecare jucător mizează din nou. După ce toţi au pariat, se schimbă dealerul. Tot ce este în pot rămâne acolo încă o rundă, iar fiecare jucător îşi pune acolo miza. Dacă jucătorii cad de acord că potul e prea mare îl pot împărţi între ei şi pot pune alte mize.

Variante de joc

Unii joacă cu doar 4 cărţi împărţite fiecărui jucător la început. Acest lucru permite mai multor jucători să ia parte la un joc. Alţii joacă cu 3 cărţi. Red Dog se poate juca şi cu o bancă stabilită de dealer, ca în Shoot sau Slippery Sam. În acest caz, nu se pun mize iniţiale, ci imediat cum potul se goleşte, dealerul se schimbă.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.