The Romanian gambling- A cry for help Un strigăt de ajutor în gamblingul românesc

miercuri, 27 aprilie 2011

During last year, the pro gambling associations struggled intensely for getting right the “mistake’ introduced in the financial code in January 2008, the provision regarding the taxing (with 25%) of the revenues and winnings (beyond 600 ron), since there is no definition of one or another term both used within the provision regarding the slot machines and casino games.

The members of the Gambling Authorization Commission understood the fact that for those two gaming types – let’s say “live” or “interactive”, there is no possibility for quantifying the winnings. The attempt for taxing any payment to the players- even if they won or not- , would only drive them away. They are actually the final customers of this industry that provide revenues for the operators and the state budget that collects the taxes. Actually this is an attempt to reenter the financial code a former provision from 2004-2007, when the players of the casinos and slot machines rooms were not taxed, excepting the controlled and the quantified jackpots which create no frustration for the players if being taxed. The provision was introduced following the international model, with the help of the USA Treasury through the delegates of the Ministry of Finance of the time, persons who brought in the argument of the practice in Las Vegas.

The compulsory need for money for the state budget- amounts that were written on a paper and were supposed to be collected after the taxing- made the representatives search for solutions to bring supplementary budget if needed and authorization taxes that suffocated the economical activity of the segment- but this is another discussion and at the end of the year there was a proposal on a deed that excepted the two types from being taxed. There were many proposals for supplementary budget. The most reliable was referring to the entrance tickets, even if not at what was proposed- 2lei/ player/ day for relying on the bars with small revenues, with players who come, for example, with 20 lei/ day.

Due to some disagreements and misunderstandings of the phenomenon by all the decisional factors, at the last moment, in December 2010, the operators learned that instead of choosing one or another tax, the decision was to keep them both- to take of the winning tax and introduce the entrance ticket. In other words, they “touch” the player until he decides to stop playing. They all have a benefit from the player, but there is no need to take everything from him…

More, this effort was meant to leave the business for good. Anyway after 2009, after introducing the new taxes, the operators had no profit at all, according to the sources on the market, starting with February 2011, the controls within the gaming rooms became more frequent. They have been asking for the books of the winnings and since there is no regulation on this matter, even if some operators tried to keep a book of the winnings over 600 lei, the controllers keep asking abusively and unrealistic the book of all the winnings, and therefore, the operators are obliged to note and count each winning of each player.

The fine is “only” 25000 lei. More, there is a correlation between the entrance tickets sold every day and the cash out on each machine, and if the amounts of the machines are divided to the number of the tickets sold, and the sum is over 600, then where is the tax?

At the beginning of the year, the continuous crisis, besides the “entrance tickets” decreased the number of the clients and therefore the revenues, with 30-40 percent for almost all the slot machine and casino operators. Certain cities were “champions” for the controllers- Rm. Valcea, Focsani, Bacau etc

The operators declared that even if at the “center”, the Commission, The Central Financial Guard, ANAF, Ministry of Finance, all the representatives are aware of the fact that the controls and fines are unbearable, even if they agree with the operators that it is not possible to collect the tax from the player, they are not doing anything, they are told soon the anomaly will be corrected by the Parliament, but with two or three such fines, some of the operators might disappear.

Another problem concerns the black market. There are too many machines operated on the black market in our country. The firms operating correctly say that it is very simple to determine the black-market. Starting with the lists on the website of the Ministry of Finance, a territorial control authority can take all the streets and follow the locations where there might be machines operating on the black market. The representatives of the market say there is complicity between the authorities and the fraud operators, while the appeal of the gambling organizations is not answered in writing, because the authorities fear the local disagreements of those covering the fraud

The Commission is aware of this situation, there have been decided to get the police central representatives involved, as well as financial guard and central controls, but there is a chance to announce a fraud, but till the authorities get there, everything seems to have been just a dream. You have no prove! Nothing happened!

-To be continued-În cursul anului trecut, asociațiile profesionale au lobbyat intens pentru a îndrepta „greșeala” introdusă în codul fiscal în ianuarie 2008, respectiv prevederea prin care se impozitează (cu 25% actulamente) veniturile, respectiv câștigurile (care depășesc 600 Ron) deoarece nu se face nici o definire a unuia sau altuia din acești doi termeni care se folosesc în cadrul prevederii jucătorilor la jocurile de noroc tip slot-machine și cazinou.

S-a înțeles de către membrii Comisiei de Autorizare a Jocurilor de Noroc că la aceste două tipuri de jocuri, să le zicem „interactive” sau „live”, nu se pot cuantifica câștigurile, încercarea de a impozita orice plată către jucător indiferent dacă acesta este în câștig sau pierdere în urma participării la joc, nu ar face decât să alunge pe acești destinatari finali ai acestei industrii de pe urma cărora își desfășoară activitatea operatorii și bugetul de stat – care colectează taxe. De fapt, se încearcă readucerea în Codul Fiscal o prevedere existentă în perioada 2004 – 2007, prin care cazinourile și locațiile cu slot-machine erau exceptate de la această formă de impozitare privind jucătorii lor, mai puțin premiile de jackpot cuantificabile și controlabile care nici nu creează frustrări jucătorilor dacă sunt impozitate. Această prevedere se reușise să se introducă în lege după modelul internațional, având și sprijinul Trezoreriei SUA prin delegații de la Ministerul de Finanțe din acea vreme, persoane care au venit și cu argumentul practicii din Las Vegas.

S-a înțeles și nevoia acută de bani la buget pe care cineva îi trecuse pe hârtie că ar urma să fie colectați din aceste impozite pe câștig și s-au căutat soluții de a aduce aport bugetar suplimentar, dacă mai era nevoie și loc pe lângă taxele de autorizare care sufocau activitatea economica din acest domeniu – dar asta este o altă discuție și la sfârșitul anului se reușise propunerea unui act normativ care excepta aceste două tipuri de jocuri de la acest impozit neadecvat și s-a venit cu mai multe propuneri de surse colaterale de venituri pentru buget, din care cea mai agreată a fost aceea de bilete de intrare, chiar dacă nu la cuantumul propus de maxim 2 lei /jucător/zi pentru a fi fezabilă și în barurile cu încasări mai mici, cu jucători care vin cu 20 lei pe zi de exemplu.

Dar datorită unor necorelări și neînțelegeri a fenomenului de către toți factorii decidenți, în ultimul moment, în decembrie 2010, operatorii s-au trezit că în loc să se scoată o taxă și să se introducă alta cât de cât mai acceptabilă (respectiv să se scoată impozitul pe câștig și să se introducă biletul de intrare), spre stupoarea actorilor din industrie au fost menținute ambele forme de impozitare adresate jucătorului. Cu alte cuvinte s-a dat în player până acesta, nu mai intră la joc deoarece de pe urma lui trăiesc toți, dar nu se poate lua chiar cu “japca” și pierzător și cu banii luați…

Mai mult, în acest efort parcă menit să îi facă să părăsească complet afacerea care oricum din 2009 după introducerea noilor taxe nu mai aduce profit, conform surselor din piață, începând cu luna februarie 2011 s-au întețit controalele în sălile de jocuri pe seama impozitului pe câștigul jucătorilor, respectiv se solicită evidența câștigurilor și deoarece nu există o formă reglementată a acestor înregistrări, deși unii operatori sau străduit să țină o evidență a câștigurilor peste 600 lei, se solicită în mod abuziv și nerealist evidența tuturor câștigurilor, deci operatorii ar fi obligați de fapt să legitimeze și să noteze fiecare plată către jucător!

Amenda contravențională este de „doar” 25000 lei. Mai mult, se face o corelare între biletele vândute și ieșirile de la aparate pe zi, cumva dacă acestea din urmă împărțite la numărul de bilete vândute zilnic dau mai mult de 600 lei, vine întrebarea: „unde este impozitul reținut?”.

În contextul în care de la începutul anului, criza continuată suprapusă peste “biletele de intrare” a dus la scăderea intrărilor și de aici a încasărilor cu cca 30-40% la majoritatea operatorilor de slot-machine și cazinouri, existând și unele orașe “campioane”, conform surselor din piață, la aceste controale, de exemplu Râmnicu-Vâlcea, Focșani, Bacău, etc.

Operatorii ne-au declarat că ce este mai dureros pentru ei este că deși la “centru”, respectiv la Comisie, la Garda Centrală, la ANAF, la Ministerul de Finanțe se știe de aceste controale și amenzi aberante, pe fond li se dă dreptate, nu se poate colecta această taxă de la jucători, nu se intervine, se preferă neimplicarea ca să nu se interpreteze, li se spune ca mai e puțin și o să se corecteze în Parlament această anomalie, dar până atunci cu 2-3 amenzi de acest cuantum,e posibil ca mulți să nu mai existe!

O altă problemă o reprezintă multitudinea de mașini de joc operate la negru pe teritoriul țării. La aceasta situație firmele care operează corect spun că ar fi foarte simplu ca pornind de la locațiile afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor, un organ de control teritorial să ia la rând străzile orașelor si să intre în barurile sau celelalte locații care nu apar pe site dar în care poate ușor verifica dacă se află mașini care rezultă că se exploatează la negru. Cei din piață susțin că nu se face asta, că există o complicitate a organelor locale cu cei care operează fraudulos, în timp ce la apelul asociațiilor organizatorilor de jocuri de noroc de la noi adresat organizatorilor din proximitate nu se răspunde în scris de teama unor represalii locale a celor care acoperă fenomenul infracțional!

Există conștientizarea acestei situații la nivel de Comisie, unde chiar s-a hotărât implicarea doar a organelor centrale de poliție și gardă în asemenea controale, cu tot neajunsul efectivului mai redus, dar altfel dacă anunți în teritoriu eventualitatea unui control există posibilitatea ca până se ajunge acolo totul să dispară ca prin farmec…nu ai dovezi…nu a fost nimic !

-Va continua-

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.