EDITORIAL CASINO INSIDE 2 – Un prim pas e făcut. Acum, e rândul vostru!

duminică, 28 martie 2010


 


 

Nu am să vă scriu din manualele de marketing şi nici nu vă voi prezenta ABC-ul modului în care trebuie să fie imaginea unei afaceri (sunt alţii mai în măsură să o facă), ci voi adresa o întrebare (sper, nu în neant): câtă lejeritate, încredere şi/sau profesionalism poate fi într-o afacere atâta timp cât efortul depus e minim?

Fără vreo suspiciune de subiectivitate, proiectul Casino Inside este conturat după cerinţele semnalate de actorii de pe piaţa de gambling/gaming şi, în egală măsură, de publicul care cere informaţii din această industrie. Nu am pornit la drum doar pentru a mai fi încă o revistă pe piaţă. Nu suntem obscuri pentru că ne-am ales foarte atent targetul. Nu suntem superficiali pentru că arătăm industria de gambling altfel, din interior. Cerinţa a fost simplă, oferta din partea noastră o dorim a fi una complexă şi completă… dacă avem susţinerea celor ce sunt cu adevărat implicaţi în acest business.

Prejudecăţi din partea publicului larg în ceea ce priveşte jocurile de noroc continuă să existe şi percepţia aceasta se modelează în timp, dar asta se face într-un ritm constant, ferm şi, mai ales, atent. Oricâte principii de marketing şi PR stau la baza creării imaginii unei afaceri, expunerea celor implicaţi e destul de anevoioasă, astfel că se pierde pe drum concreteţea şi aplicabilitatea lucrurilor.

Şi, dragi colaboratori, nu daţi vina pe criză! Din contră, toată această mult-mediatizată criză financiară înteţeşte semnificativ mişcările pe piaţa de gaming. Acesta este momentul în care se cerne totul şi rămân cei mai buni.

Casino Inside este, în primul rând, o expunere a ceea ce voi vreţi să arătaţi cititorilor!

The first step is made. Now, it’s your turn!

I am not going to write something taken out of a marketing book, nor will I present to you the ABC of the image of a business (there are others more capable of doing this), but I will simply ask one question (I hope that not in vain): How much comfort, trust and/or professionalism can a business have with a minimum effort?

Without being suspected of any subjectivity, the Casino Inside project is designed according to the requirements of the actors that perform on the gambling/gaming scene, as well as by the public who is thirsty for information from this industry. We didn’t start on this path only to be just one more magazine. We are not obscure because we have chosen our target carefully. We are not superficial, because we present the gambling industry from the inside. The request was simple; our offer is to be complex, complete…if we have the support of those involved in this business.

The prejudices of the grand public regarding gambling still exist and perception can be modeled in time, but only in a constant, firm and careful pace. No matter how many marketing and PR principles stand on the ground of creating a business image, the exposure of those involved is rather tough, thus loosing concreteness and applicability on the way.

And, dear collaborators, don’t blame the crisis! On the contrary, all this mega-marketed financial crisis increases significantly the „games” on the gambling market. This is the time where the best separate from the rest.

Casino Inside is, firstly, an exposure of what you want to reveal to the readers!

 Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.