A small step towards volunteering, a big step towards a better worldUn pas mic către voluntariat, un pas mare către o lume mai bună

joi, 12 septembrie 2019

We are surrounded daily by opportunities to do good and it is up to us only if we follow them. We just must open our eyes and soul. In a world where it is so easy to be indifferent and move on, we have chosen to engage in social responsibility activities, demonstrating that each helping hand means better.

 

Every second matters          

In a domain where every second matters, we chose to get involved. MaxBet made an investment of 800,000 euros, for the construction of a heliport, at the Bucharest University Emergency Hospital. This investment provides an extra chance for patients in serious and very serious condition, by shortening the time they reach the ward.

We chose to be with the children with brain tumors from the Emergency Clinic Hospital for the Children of Grigore Alexandrescu, to give them the chance to smile again and to have a normal life. We donated revolutionary medical equipment that helps „dissolve” the tumors and increases the accuracy of the interventions on the brain. Two other medical equipment with the same purpose were donated to the Neurosurgery Section of the County Emergency Clinical Hospital “Sf. Apostle Andrei” from Constanța.

There were times that were harder, but we found our energy by seeing the smiles of the children and a glimmer of hope in the so tried eyes of their parents.

voluntariat

A look to the future

When it comes to education and training for future generations, everyone involved – parents, state institutions or organizations – plays a crucial role.

Believing that the present generation can build a better future, we support education, considering that any event in the educational sphere is a good opportunity to make young people stronger by giving them admiration, respect and support. We got involved in supporting the National Physics Olympiad in Prahova county, where 105,000 lei were invested to supplement the prize fund and, in part, to organize the scientific-didactic activity.

Sport is a source of health and a factor of longevity, which is why MaxBet financially supports the sports performance and the initiative of the young people from the Atletico Slănic Sports Club, young people who have managed to win over 340 medals for seniors and over 30 medals for juniors.

voluntariat

The power of example

We were pleasantly surprised to find that many of our colleagues are voluntarily involved in various social responsibility activities and, in small steps, contribute to a better world.

When you bring a child into the world, your whole life changes, his smile becomes your smile, but what do you do when you can’t give him everything he deserves? This powerlessness feeling is unbearable, which is why MaxBet employees chose to get involved in several social cases.

They helped a family with 7 children by purchasing household appliances, supplies, clothes and food. The funds for this donation were obtained by carrying out a blood donation at the Transfusion Center in Suceava.

MaxBet employees from Râmnicu Vâlcea mobilized and participated in a social case of a poor family, consisting of a mother, father and 4 children, from the county. They donated blood in order to raise the needed funds to replace the old family washing machine, and on the first day of Easter they brought them food, toys and children’s clothes. They also bought all the necessary materials for the construction of a fence that they built themselves.

Another team of MaxBet employees in Râmnicu Vâlcea started an activity entitled „A warm meal for the street people”. They went shopping and cooked together, then went to the streets of Ostroveni and shared a warm meal and a nice conversation. They were rewarded with a warm smile and at that moment they promised they would repeat it, thus being an action that will continue.

Caring for the environment should be a habit for each of us. Young and eager to do good, 17 of our colleagues from the open locations of Bacău, understood this and joined an environmental campaign, called „Clean Măgura 2”. The action lasted 3 and a half hours, during which over 80 bags of waste were collected.

voluntariat

32 MaxBet volunteers participated in a project in the city of Bacău, realized with the help of the Gura Văii Gymnasium School. 35 students came to the school, without backpacks, but with a desire to play. The employees were happy to bring a sincere smile to the children’s face by organizing interactive, creative and recreational activities.

Who says family is just the one in which you are born? The relationships we have in the workplace make us feel like a family. MaxBet employees have proven to be mutually supportive.

Part of the MaxBet employees in Bucharest made 37 Easter decorations, within the „Decor with joy and color” teambuilding. The decorative objects could be auctioned on the Facebook page which was especially dedicated to this activity. The sum was donated to one of the employees, whose daughter was diagnosed with „global development disorder”, and the treatment being extremely expensive.

We are extremely proud of our employees, who offer lessons in humanity every day and encourage others to do the same, to do well.

Even the smallest gestures made with honesty and empathy can bring an honest smile to the faces of others, and for us, this smile is enough.

Suntem înconjurați zilnic de oportunități de a face bine și depinde doar de noi dacă le urmăm. Trebuie doar să ne deschidem ochii și sufletul. Într-o lume în care este atât de ușor să fii indiferent și să mergi mai departe, noi am ales să ne implicăm în îndeplinirea activităților de responsabilitate socială, demonstrând că fiecare mână de ajutor înseamnă mai bine.

 

Fiecare secundă contează

Într-un domeniu în care fiecare secundă contează, am ales să ne implicăm. MaxBet a realizat o investiție de 800.000 euro, în construcția unui heliport, la Spitalul Universitar de Urgență București. Această investiție oferă o șansă în plus pacienților aflați în stare gravă și foarte gravă, prin scurtarea timpului în care ajung la camera de gardă.

Am ales să le fim alături și copiilor cu tumori cerebrale de la Spitalul Clinic de Urgențe Pentru Copii Grigore Alexandrescu, să le oferim șansa de a zâmbi din nou și de a avea o viață normală. Am donat un echipament medical revoluționar care ajută la „dizolvarea” tumorilor și mărește precizia intervențiilor pe creier. Alte două echipamente medicale cu același scop au fost donate Secției de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța.

Au fost și momente mai grele, dar ne-am regăsit energia văzând zâmbetele copiilor și un licăr de speranță în ochii părinților lor, atât de încercați.
O privire către viitor

Când vine vorba despre educație și pregătirea viitoarelor generații, toți cei implicați – părinți, instituții ale statului sau organizații – joacă un rol crucial.

Din convingerea că generația actuală poate construi un viitor mai bun, susținem educația, considerând că orice eveniment din sfera educațională este o bună oportunitate pentru a-i face mai puternici pe tineri, oferindu-le admirație, respect și sprijin. Ne-am implicat în susținearea Olimpiadei Naționale de Fizică din județul Prahova, unde s-au investit 105.000 de lei pentru suplimentarea fondului de premiere și, parțial, pentru organizarea activității științifico-didactice.

Sportul este un izvor de sănătate și un factor al longevității, de aceea, MaxBet susține financiar performanța sportivă și inițiativa tinerilor din cadrul Clubului Sportiv Atletico Slănic, tineri care au reușit performanța de a cuceri peste 340 de medalii la seniori și peste 30 de medalii la juniori.

voluntariat

Puterea exemplului

Am fost plăcut surprinși să aflăm că mulți dintre colegii nostri se implică în mod voluntar în diverse activități de responsabilitate socială și, cu pași mici, contribuie la o lume mai bună.

Atunci când aduci un copil pe lume, întreaga viață ți se schimbă, zâmbetul lui devine și zâmbetul tău, dar ce faci când nu poți să-i oferi tot ce ar merita? Sentimentul neputinței este cel mai neplăcut, de aceea, angajații MaxBet au ales să se implice în mai multe cazuri sociale.

Au ajutat o familie cu 7 copii, prin achiziționarea de electrocasnice, rechizite, haine și alimente. Fondurile acestei donații au fost obținute prin realizarea unei donații de sânge la Centrul de Transfuzii din Suceava.

Angajații MaxBet din Râmnicu Vâlcea s-au mobilizat și au participat la un caz social al unei familii sărace din județ, formată din mamă, tată și 4 copii. Au donat sânge pentru a strânge fondurile necesare înlocuirii mașinii vechi de spălat a familiei, iar în prima zi de Paște le-au adus alimente, jucării și haine pentru copii. De asemenea, au cumpărat și toate materialele necesare pentru construcția unui gard pe care l-au construit chiar ei.

voluntariat

O altă echipă de angajați MaxBet din Râmnicu Vâlcea a început o activitate intitulată „O masă caldă pentru oamenii străzii”. Au mers împreună la cumpărături și au gătit, apoi au mers pe străzile din Ostroveni și au împărțit o masă caldă și o vorbă bună. Au fost răsplătiți cu un zâmbet cald și în acel moment au promis că o vor face din nou, va fi o acțiune care va continua.

Grija față de mediul înconjurător ar trebui să fie un obicei pentru fiecare dintre noi. Tineri și dornici să facă bine, 17 dintre colegii noștri din locațiile deschise în Bacău, au înțeles asta și s-au alăturat unei campanii de ecologizare, numită „Măgura curată 2”. Acțiunea a durat 3 ore și jumătate, timp în care s-au strâns peste 80 de saci cu deșeuri.

voluntariat

32 de voluntari MaxBet au participat la un proiect din orașul Bacău, realizat cu ajutorul Școlii Gimnaziale Gura Văii. 35 de elevi au venit la școală, fără ghiozdane, dar cu chef de joacă. Angajații au fost bucuroși să aducă pe buzele copiilor un zâmbet sincer, prin organizarea unor activități interactive, creative și recreative.

Cine spune că familia este doar cea în care te naști? Relațiile pe care le legăm la locul de muncă ne fac să ne simțim ca într-o familie. Angajații MaxBet au dovedit că se ajută reciproc.

O parte din angajații MaxBet din București au realizat 37 de decorațiuni pascale, în cadrul teambuilding-ului „Decor cu bucurie și culoare”. Obiectele decorative au putut fi licitate pe pagina de Facebook, special dedicată acestei activități. Suma strânsă a fost dăruită unuia dintre angajați, a cărui fiică a fost diagnosticată cu „tulburare globală de dezvoltare”, tratamentul fiind unul extrem de costisitor.

 

Suntem extrem de mândri de angajații noștri, care oferă lecții de umanitate în fiecare zi și-i încurajează pe ceilalți să facă la fel, să facă bine.

Chiar și cele mai mici gesturi făcute cu onestitate și empatie pot aduce pe chipurile celorlalți un zâmbet sincer, iar pentru noi, acest zâmbet este suficient.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.