The new El Dorado in gambling: BelarusUn nou El Dorado al gamblingului: Belarus

marți, 1 iulie 2014

by Oana Mihalache

Gambling is an industry that is still expanding in Belarus, given the fact that it took off only a few years ago. The development of this entertainment facility is still expected to bring many novelties and surprises, if we take into consideration the fact that the country gained its independence from the Soviet Union in 1991. Belarus cannot yet be compared to Las Vegas in terms of grandeur and luxury, but is surely one of the “emerging” industries regarding the games of chance.

Russia’s footprint in the Belarusian gambling

The gambling industry started flourishing in Belarus when Russia introduced a moratorium on casinos in 2009, which led to a closure of the market in the country. Nevertheless, the gambling industry does not follow a coherent plan in its development, even though the expansion of this phenomenon is quite surprising for a country which has 9,5 million inhabitants, half of Romania’s population. The great majority is native citizens, but the main ethnic minority is Russians, and their language is the second official language in the country.

A year after the restrictions were introduced in the Russian gambling industry, in 2010, the president of Belarus Alexander Lukashenko adopted a new plan to further develop this industry in his country. The main target for his plan was to decentralize the operations regarding the games of chance and monitor these activities, in order to ensure financial transparency.

We have every opportunity to gain a leading position in this sensitive sphere against a background of the changes in the Russian and Ukrainian legislation”, said the Belarus president back then, quoted by a Russian publication.

The experts in the industry seized this shift of powers regarding the gambling industry in Belarus, and described it as a chance for the country to attract visitors and foreign investors from the former Soviet neighbors. The president’s intention adds to the general efforts meant at dragging Belarus out of economic slump. “The gambling industry can and must become an additional source of building up the budget by means of taxes, and will help creating new jobs, and attract tourists and investment”, Lukashenko added.

Belarus – a post-Soviet Las Vegas?

The speculations regarding the fact that the gambling force was transferring from Moscow to Minsk, the capital of Belarus, began in 2009, when a well known brand in the Russian gambling market, Shangri La, opened a casino in Belarus.

Gambling became, by 2013, an important source of income for authorities and businessmen in Belarus, and many Russians began to play intensively in this country. Moreover, Belarus is an example to follow for a former soviet state, and many Russians are looking for the spirit which would have been preserved in Russia if the URSS hadn’t collapsed.

No less than 30 casinos operate in Minsk, but in many other places in the country gaming rooms were opened, in which gambling addicts can play slots. Minsk became an entertainment center for rich Russians, who spend around $3,000-5,000 in casinos in Minsk during one week.

A no-top pyramid

Given the constant development of gaming in this country, one thing is certain: this activity’s pyramid is not yet finished. The number of casinos and game rooms has increased a lot in the last years and the slot machines increased 8.8% in 2013, reaching 10,200.

In April last year, 128 gambling operators had a license in Belarus, from which 35 had casinos, 279 slot clubs and 156 bookmaker shops.

An important number belongs to the Ritzio International operator, who entered the market in 2007 and now owns 29 game rooms and 1,029 slot machines.

Online gambling – shadowed by restrictions

A new law that was passed on January 6th 2012 forbids access to sites that were hosted in another country. Moreover, those who break this law are heavily fined. This measure was not aimed at bannind gambling sites, but the industry was surely affected by it.

de Oana Mihalache

Gamblingul este o industrie încă în plină expansiune în Belarus, având în vedere că a luat avânt cu doar câțiva ani în urmă. Dezvoltarea acestei forme de divertisment este încă însoțită de multe surprize și noutăți, având în vedere că țara și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Belarus nu împrumută încă din grandoarea și luxul Las Vegas-ului, dar este cu siguranță una dintre industriile “emergente” în ceea ce privește jocurile de noroc.

Amprenta Rusiei în gamblingul din Belarus

Industria de gambling a început să se dezvolte în Belarus odată cu introducerea unui moratoriu asupra cazinourilor din Rusia în 2009 prin care piața din această țară devenea închisă. Cu toate acestea, această industrie nu se dezvoltă după un plan coerent, însă avântul pe care l-a luat gamblingul în Belarus este surprinzător pentru o țară cu 9,5 milioane de locuitori, adică jumătate în comparație cu România. Majoritatea sunt cetățeni nativi, însă principala minoritate etnică o constituie rușii, limba acestora fiind a doua limbă oficială în stat.

La un an după restricțiile introduse în industria gamblingului din Rusia în 2010, președintele belarus Alexander Lukashenko a adoptat un nou plan de dezvoltare a acestei industrii în țara sa. Principalul scop al acestui plan a fost descentralizarea operațiunilor care țin de jocurile de noroc, dar și monitorizarea acestora, lucru care să asigure transparența financiară.

Avem toate șansele să avansăm pe o poziție favorabilă în acest domeniu, pe fondul schimbărilor care au loc în legislațiile din Rusia și Ucraina”, a declarat președintele belarus la acel moment, citat de o publicație rusească.

Experții din industrie au sesizat această schimbare de forțe în ceea ce privește gamingul de aici, o șansă pentru Belarus de a atrage vizitatori și investitori din țările cu care a fost vecină în blocul sovietic. Intenția președintelui Belarusului se adăuga eforturilor de a scoate această țară din criza economică cu care se confrunta. “Industria de gambling poate și trebuie să devină o sursă adițională de venituri la buget prin intermediul taxelor, crearea unor noi locuri de muncă și atragerea de turiști și investiții”, a adăugat Lukashenko.

Belarus un Las Vegas post-sovietic?

Speculațiile cu privire la mutarea centrului de gravitate al gamblingului rusesc de la Moscova la Minsk, capitala Belarusului, au început în 2009, atunci când un cunoscut brand al pieței de jocuri de noroc rusești, Shangri La, a deschis un cazino în Belarus.

Gamblingul a devenit, până în 2013, o sursă importantă de venit pentru autoritățile și oamenii de afaceri din Belarus, iar mulți ruși au început să joace din ce în ce mai mult în această țară. Mai mult, Belarus este un exemplu de dezvoltare pentru un fost stat sovietic, pe care mulți etnici ruși îl vizitează pentru a regăsi acel spirit care ar fi fost prezervat în Rusia dacă URSS-ul nu s-ar fi prăbușit.

În prezent, 30 de cazinouri operează în Minsk, însă în multe alte locuri din țară au fost deschise săli de joc în care pasionații de gambling pot juca la sloturi. Minsk a devenit un centru al divertismentului pentru rușii cu bani, care cheltuiesc în jur de 3.000-5.000 de dolari pe săptămână în cazinourile din capitala belarusă.

O piramidă fără vârf

Având în vedere dezvoltarea constantă a gamingului în această țară, un lucru este cert: piramida acestei activități nu este încă finalizată. Numărul cazinourilor și a sălilor de joc a crescut mult în ultimii ani, iar aparatele de joc s-au înmulțit cu 8,8% în 2013, ajungând la 10,200 de slot-machines. 

În luna aprilie a anului trecut, 128 de operatori de gambling erau licențiați în Belarus, dintre care 35 de cazinouri, 279 de cluburi cu sloturi și 156 de agenții de pariuri.

Dintre acestea, un număr important aparțin operatorului Ritzio International, care a intrat în această țară în 2007 și a ajuns acum să dețină nu mai puțin de 29 de săli de joc și 1.029 de sloturi.

Gamblingul online –umbrit de restricții

O nouă lege care a fost dată pe 6 ianuarie 2012 a restricționat accesul utilizatorilor de internet la site-urile găzduite în alte țări. Mai mult, cei care sunt prinși încălcând această restricție primesc o amendă destul de mare. Această măsură nu a vizat în principal site-urile de gambling, însă acestea au fost afectate.

de Oana Mihalache

Gamblingul este o industrie încă în plină expansiune în Belarus, având în vedere că a luat avânt cu doar câțiva ani în urmă. Dezvoltarea acestei forme de divertisment este încă însoțită de multe surprize și noutăți, având în vedere că țara și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Belarus nu împrumută încă din grandoarea și luxul Las Vegas-ului, dar este cu siguranță una dintre industriile “emergente” în ceea ce privește jocurile de noroc.

Amprenta Rusiei în gamblingul din Belarus

Industria de gambling a început să se dezvolte în Belarus odată cu introducerea unui moratoriu asupra cazinourilor din Rusia în 2009 prin care piața din această țară devenea închisă. Cu toate acestea, această industrie nu se dezvoltă după un plan coerent, însă avântul pe care l-a luat gamblingul în Belarus este surprinzător pentru o țară cu 9,5 milioane de locuitori, adică jumătate în comparație cu România. Majoritatea sunt cetățeni nativi, însă principala minoritate etnică o constituie rușii, limba acestora fiind a doua limbă oficială în stat.

La un an după restricțiile introduse în industria gamblingului din Rusia în 2010, președintele belarus Alexander Lukashenko a adoptat un nou plan de dezvoltare a acestei industrii în țara sa. Principalul scop al acestui plan a fost descentralizarea operațiunilor care țin de jocurile de noroc, dar și monitorizarea acestora, lucru care să asigure transparența financiară.

Avem toate șansele să avansăm pe o poziție favorabilă în acest domeniu, pe fondul schimbărilor care au loc în legislațiile din Rusia și Ucraina”, a declarat președintele belarus la acel moment, citat de o publicație rusească.

Experții din industrie au sesizat această schimbare de forțe în ceea ce privește gamingul de aici, o șansă pentru Belarus de a atrage vizitatori și investitori din țările cu care a fost vecină în blocul sovietic. Intenția președintelui Belarusului se adăuga eforturilor de a scoate această țară din criza economică cu care se confrunta. “Industria de gambling poate și trebuie să devină o sursă adițională de venituri la buget prin intermediul taxelor, crearea unor noi locuri de muncă și atragerea de turiști și investiții”, a adăugat Lukashenko.

Belarus un Las Vegas post-sovietic?

Speculațiile cu privire la mutarea centrului de gravitate al gamblingului rusesc de la Moscova la Minsk, capitala Belarusului, au început în 2009, atunci când un cunoscut brand al pieței de jocuri de noroc rusești, Shangri La, a deschis un cazino în Belarus.

Gamblingul a devenit, până în 2013, o sursă importantă de venit pentru autoritățile și oamenii de afaceri din Belarus, iar mulți ruși au început să joace din ce în ce mai mult în această țară. Mai mult, Belarus este un exemplu de dezvoltare pentru un fost stat sovietic, pe care mulți etnici ruși îl vizitează pentru a regăsi acel spirit care ar fi fost prezervat în Rusia dacă URSS-ul nu s-ar fi prăbușit.

În prezent, 30 de cazinouri operează în Minsk, însă în multe alte locuri din țară au fost deschise săli de joc în care pasionații de gambling pot juca la sloturi. Minsk a devenit un centru al divertismentului pentru rușii cu bani, care cheltuiesc în jur de 3.000-5.000 de dolari pe săptămână în cazinourile din capitala belarusă.

O piramidă fără vârf

Având în vedere dezvoltarea constantă a gamingului în această țară, un lucru este cert: piramida acestei activități nu este încă finalizată. Numărul cazinourilor și a sălilor de joc a crescut mult în ultimii ani, iar aparatele de joc s-au înmulțit cu 8,8% în 2013, ajungând la 10,200 de slot-machines. 

În luna aprilie a anului trecut, 128 de operatori de gambling erau licențiați în Belarus, dintre care 35 de cazinouri, 279 de cluburi cu sloturi și 156 de agenții de pariuri.

Dintre acestea, un număr important aparțin operatorului Ritzio International, care a intrat în această țară în 2007 și a ajuns acum să dețină nu mai puțin de 29 de săli de joc și 1.029 de sloturi.

Gamblingul online –umbrit de restricții

O nouă lege care a fost dată pe 6 ianuarie 2012 a restricționat accesul utilizatorilor de internet la site-urile găzduite în alte țări. Mai mult, cei care sunt prinși încălcând această restricție primesc o amendă destul de mare. Această măsură nu a vizat în principal site-urile de gambling, însă acestea au fost afectate.

de Oana Mihalache

Gamblingul este o industrie încă în plină expansiune în Belarus, având în vedere că a luat avânt cu doar câțiva ani în urmă. Dezvoltarea acestei forme de divertisment este încă însoțită de multe surprize și noutăți, având în vedere că țara și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Belarus nu împrumută încă din grandoarea și luxul Las Vegas-ului, dar este cu siguranță una dintre industriile “emergente” în ceea ce privește jocurile de noroc.

Amprenta Rusiei în gamblingul din Belarus

Industria de gambling a început să se dezvolte în Belarus odată cu introducerea unui moratoriu asupra cazinourilor din Rusia în 2009 prin care piața din această țară devenea închisă. Cu toate acestea, această industrie nu se dezvoltă după un plan coerent, însă avântul pe care l-a luat gamblingul în Belarus este surprinzător pentru o țară cu 9,5 milioane de locuitori, adică jumătate în comparație cu România. Majoritatea sunt cetățeni nativi, însă principala minoritate etnică o constituie rușii, limba acestora fiind a doua limbă oficială în stat.

La un an după restricțiile introduse în industria gamblingului din Rusia în 2010, președintele belarus Alexander Lukashenko a adoptat un nou plan de dezvoltare a acestei industrii în țara sa. Principalul scop al acestui plan a fost descentralizarea operațiunilor care țin de jocurile de noroc, dar și monitorizarea acestora, lucru care să asigure transparența financiară.

Avem toate șansele să avansăm pe o poziție favorabilă în acest domeniu, pe fondul schimbărilor care au loc în legislațiile din Rusia și Ucraina”, a declarat președintele belarus la acel moment, citat de o publicație rusească.

Experții din industrie au sesizat această schimbare de forțe în ceea ce privește gamingul de aici, o șansă pentru Belarus de a atrage vizitatori și investitori din țările cu care a fost vecină în blocul sovietic. Intenția președintelui Belarusului se adăuga eforturilor de a scoate această țară din criza economică cu care se confrunta. “Industria de gambling poate și trebuie să devină o sursă adițională de venituri la buget prin intermediul taxelor, crearea unor noi locuri de muncă și atragerea de turiști și investiții”, a adăugat Lukashenko.

Belarus un Las Vegas post-sovietic?

Speculațiile cu privire la mutarea centrului de gravitate al gamblingului rusesc de la Moscova la Minsk, capitala Belarusului, au început în 2009, atunci când un cunoscut brand al pieței de jocuri de noroc rusești, Shangri La, a deschis un cazino în Belarus.

Gamblingul a devenit, până în 2013, o sursă importantă de venit pentru autoritățile și oamenii de afaceri din Belarus, iar mulți ruși au început să joace din ce în ce mai mult în această țară. Mai mult, Belarus este un exemplu de dezvoltare pentru un fost stat sovietic, pe care mulți etnici ruși îl vizitează pentru a regăsi acel spirit care ar fi fost prezervat în Rusia dacă URSS-ul nu s-ar fi prăbușit.

În prezent, 30 de cazinouri operează în Minsk, însă în multe alte locuri din țară au fost deschise săli de joc în care pasionații de gambling pot juca la sloturi. Minsk a devenit un centru al divertismentului pentru rușii cu bani, care cheltuiesc în jur de 3.000-5.000 de dolari pe săptămână în cazinourile din capitala belarusă.

O piramidă fără vârf

Având în vedere dezvoltarea constantă a gamingului în această țară, un lucru este cert: piramida acestei activități nu este încă finalizată. Numărul cazinourilor și a sălilor de joc a crescut mult în ultimii ani, iar aparatele de joc s-au înmulțit cu 8,8% în 2013, ajungând la 10,200 de slot-machines. 

În luna aprilie a anului trecut, 128 de operatori de gambling erau licențiați în Belarus, dintre care 35 de cazinouri, 279 de cluburi cu sloturi și 156 de agenții de pariuri.

Dintre acestea, un număr important aparțin operatorului Ritzio International, care a intrat în această țară în 2007 și a ajuns acum să dețină nu mai puțin de 29 de săli de joc și 1.029 de sloturi.

Gamblingul online –umbrit de restricții

O nouă lege care a fost dată pe 6 ianuarie 2012 a restricționat accesul utilizatorilor de internet la site-urile găzduite în alte țări. Mai mult, cei care sunt prinși încălcând această restricție primesc o amendă destul de mare. Această măsură nu a vizat în principal site-urile de gambling, însă acestea au fost afectate.

de Oana Mihalache

Gamblingul este o industrie încă în plină expansiune în Belarus, având în vedere că a luat avânt cu doar câțiva ani în urmă. Dezvoltarea acestei forme de divertisment este încă însoțită de multe surprize și noutăți, având în vedere că țara și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică în 1991. Belarus nu împrumută încă din grandoarea și luxul Las Vegas-ului, dar este cu siguranță una dintre industriile “emergente” în ceea ce privește jocurile de noroc.

Amprenta Rusiei în gamblingul din Belarus

Industria de gambling a început să se dezvolte în Belarus odată cu introducerea unui moratoriu asupra cazinourilor din Rusia în 2009 prin care piața din această țară devenea închisă. Cu toate acestea, această industrie nu se dezvoltă după un plan coerent, însă avântul pe care l-a luat gamblingul în Belarus este surprinzător pentru o țară cu 9,5 milioane de locuitori, adică jumătate în comparație cu România. Majoritatea sunt cetățeni nativi, însă principala minoritate etnică o constituie rușii, limba acestora fiind a doua limbă oficială în stat.

La un an după restricțiile introduse în industria gamblingului din Rusia în 2010, președintele belarus Alexander Lukashenko a adoptat un nou plan de dezvoltare a acestei industrii în țara sa. Principalul scop al acestui plan a fost descentralizarea operațiunilor care țin de jocurile de noroc, dar și monitorizarea acestora, lucru care să asigure transparența financiară.

Avem toate șansele să avansăm pe o poziție favorabilă în acest domeniu, pe fondul schimbărilor care au loc în legislațiile din Rusia și Ucraina”, a declarat președintele belarus la acel moment, citat de o publicație rusească.

Experții din industrie au sesizat această schimbare de forțe în ceea ce privește gamingul de aici, o șansă pentru Belarus de a atrage vizitatori și investitori din țările cu care a fost vecină în blocul sovietic. Intenția președintelui Belarusului se adăuga eforturilor de a scoate această țară din criza economică cu care se confrunta. “Industria de gambling poate și trebuie să devină o sursă adițională de venituri la buget prin intermediul taxelor, crearea unor noi locuri de muncă și atragerea de turiști și investiții”, a adăugat Lukashenko.

Belarus un Las Vegas post-sovietic?

Speculațiile cu privire la mutarea centrului de gravitate al gamblingului rusesc de la Moscova la Minsk, capitala Belarusului, au început în 2009, atunci când un cunoscut brand al pieței de jocuri de noroc rusești, Shangri La, a deschis un cazino în Belarus.

Gamblingul a devenit, până în 2013, o sursă importantă de venit pentru autoritățile și oamenii de afaceri din Belarus, iar mulți ruși au început să joace din ce în ce mai mult în această țară. Mai mult, Belarus este un exemplu de dezvoltare pentru un fost stat sovietic, pe care mulți etnici ruși îl vizitează pentru a regăsi acel spirit care ar fi fost prezervat în Rusia dacă URSS-ul nu s-ar fi prăbușit.

În prezent, 30 de cazinouri operează în Minsk, însă în multe alte locuri din țară au fost deschise săli de joc în care pasionații de gambling pot juca la sloturi. Minsk a devenit un centru al divertismentului pentru rușii cu bani, care cheltuiesc în jur de 3.000-5.000 de dolari pe săptămână în cazinourile din capitala belarusă.

O piramidă fără vârf

Având în vedere dezvoltarea constantă a gamingului în această țară, un lucru este cert: piramida acestei activități nu este încă finalizată. Numărul cazinourilor și a sălilor de joc a crescut mult în ultimii ani, iar aparatele de joc s-au înmulțit cu 8,8% în 2013, ajungând la 10,200 de slot-machines. 

În luna aprilie a anului trecut, 128 de operatori de gambling erau licențiați în Belarus, dintre care 35 de cazinouri, 279 de cluburi cu sloturi și 156 de agenții de pariuri.

Dintre acestea, un număr important aparțin operatorului Ritzio International, care a intrat în această țară în 2007 și a ajuns acum să dețină nu mai puțin de 29 de săli de joc și 1.029 de sloturi.

Gamblingul online –umbrit de restricții

O nouă lege care a fost dată pe 6 ianuarie 2012 a restricționat accesul utilizatorilor de internet la site-urile găzduite în alte țări. Mai mult, cei care sunt prinși încălcând această restricție primesc o amendă destul de mare. Această măsură nu a vizat în principal site-urile de gambling, însă acestea au fost afectate.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.