A new urban concept at Casino Café de Paris Un nou concept urban la Casino Café de Paris

vineri, 1 aprilie 2016

Monte-Carlo Société des Bains de Mer is always coming up with new ideas and now offers an exclusive experience in the new Casino Café de Paris, open 24/7.

Seen as one of the key venues on Place du Casino, the Casino Café de Paris is getting a new and bold look with the latest technologies and state-of-the-art machines to bring the iconic experience ofMonte-Carlo games to life.

In an elegant and modern décor featuring symmetrical, geometrical and futuristic shapes in modest matt tones, Casino Café de Paris offers an innovative and unrivalled range in the field of high-end gaming.

Striving for excellence and quality, the project to enhance Casino Café de Paris with a new exclusive gaming terrace with a breathtaking view of the sea and the Riviera gardens, an urban designed bar, a modern gourmet restaurant and nearly 500 slot machines completes the unique Monte-Carlo offering.

Eric Cicéro, Director of the Casino Café de Paris, congratulates himself on „conducting this dynamic renovation project which is in keeping with the values of Monte-Carlo Société des Bains de Mer, which advocates excellence and anticipates the expectations of a demanding clientele seeking for sensations and passionate about the gaming universe. The goal of this project is to upgrade the site so that this exceptional concept in the heart of Monte-Carlo can rediscover its historical role in the economic and cultural development of Monaco”.

With its new design, Casino Café de Paris promises to be the new „place to be” on Place du Casino. Close to the luxury boutiques and Brasserie Café de Paris, the venue cannot be missed when it comes to trying one’s luck.

 

About Monte-Carlo Societe des Bains de Mer

 

For more than hundred and fifty years, Group Monte-Carlo Société des Bains de Mer, has remained loyal to its tradition of diversity and innovation. It offers excellence in each of its many specialised domains: leisure and business tourism, first rate gastronomy and hotels, art and culture, casinos, wellness and high-level sport. Its architectural heritage is unique in the world and its development international.

 

The Group Monte-Carlo SBM is one of the main actors in the gambling sector in Europe and leader in luxury tourism in the Principality of Monaco. When the Société des Bains de Mer creates the casino that will become the most prestigious one in the world, – on a plateau baptised “Mont Charles“ in homage to Prince Charles III – it builds the foundations of an amazing adventure.

 

In addition to the amazing variety of table games, the celebrated Casinos run by Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer offer an astonishing selection of slot machines that are always one step ahead of anywhere else — combining the latest state-of-the-art technology with new fun elements. Under the gildings of the historic Casino Belle Époque, in the interstellar atmosphere of the Casino Café de Paris, the very American Sun Casino or the contemporary Bay Casino, each player can find his niche and hope that Lady Luck will lead the way to the amazing jackpot!

Monte-Carlo Société des Bains de Mer vine întotdeauna cu idei noi, iar acum oferă o experiență unică în noul Casino Café de Paris, deschis 24/7.

Văzut ca unul dintre localurile cheie din Place du Casino, Casino Café de Paris adoptă o imagine nouă și îndrăzneață, iar cele mai noi tehnologii și aparate de ultimă generație readuc la viață experiența iconică de gaming din Monte-Carlo.

Într-un decor elegant și modern, oferind forme simetrice, geometrice și futuriste în tonuri mate modeste, Casino Café de Paris oferă o gamă inovatoare și de neegalat în domeniul gamingului elitist.

Depunând eforturi pentru a obține excelență si calitate, proiectul de amenajare al lui Casino Café de Paris, cu o nouă terasă exclusivă de gaming ce oferă o vedere minunată la mare și grădinile Riviera, un bar urban, un restaurant modern și aproape 500 de aparate de tip slot machine, completează unic oferta din Monte-Carlo.

Directorul lui Casino Café de Paris, se felicită pentru „realizarea acestui proiect de renovare dinamic, care este în concordanță cu valorile Monte-Carlo Société des Bains de Mer, care susține excelența și anticipează așteptările unei clientele exigente în căutare de senzațional și pasionată de universul jocurilor de noroc. Scopul acestui proiect este de a actualiza locația, astfel încât, acest concept excepțional din inima lui Monte-Carlo să ducă la redescoperirea rolului său istoric în dezvoltarea economică și culturală a Principatului Monaco”.

Cu noul design, Casino Café de Paris, promite să fie noul „loc de frecventat” din Place du Casino. Aproape de buticurile de lux și Brasserie Café de Paris, această atracție nu poate fi ratată atunci când vine vorba de a-ți încerca norocul.

Despre Monte-Carlo Societe des Bains de Mer

De mai bine de o sută cincizeci de ani, Grupul Monte-Carlo Société des Bains de Mer a rămas fidel tradiției sale de diversitate și de inovare. Acesta oferă excelență în fiecare din multele domenii în care este specializat: turismul de afaceri și de agrement, gastronomie de calitate premium și hoteluri, artă și cultură, cazinouri, wellness și sport la nivel înalt. Patrimoniul său arhitectural este unic în lume și este dezvoltat internațional.

Grupul Monte-Carlo SBM este unul dintre principalii actori din sectorul jocurilor de noroc din Europa și lider în turismul de lux din Principatul Monaco. Când Société des Bains de Mer creează cazinoul care va deveni cel mai prestigios din lume – pe un platou botezat „Mont Charles”, un omagiu adus prințului Charles al III-lea – se construiesc bazele unei aventuri uimitoare.

În plus față de uimitoarea varietate de jocuri de cazinou, cazinourile celebre conduse de Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer vă oferă o selecție uimitoare de aparate de sloturi, care sunt întotdeauna cu un pas înaintea oricărei alte locații – combinând cele mai recente tehnologii superioare cu noi elemente distractive. Sub aura istoricului Casino Belle Époque, în atmosfera interstelară din Casino Café de Paris, la veritabilul American Sun Casino sau contemporanul Bay Casino, fiecare jucător poate găsi o nișă și sperăm că Doamna Noroc vă va conduce pașii spre uimitorul jackpot!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.