Un concept nou ce defineşte confortul clientului – “STANLEYBET LIVE SPORTS” – A new concept which defines the customer satisfaction

duminică, 28 martie 2010


 

Stanleybet a deschis joi, 25 februarie, în Bucureşti, prima agenţie de tipul „Stanleybet live sports”, în cadrul unei investiţii de peste 60.000 euro, aceasta reprezentând cea dea 250-a agenţie Stanleybet în România. La lansare au participat, pe lângă oficiali ai companiei, şi ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Excelenţa Sa Robin Barnett.

Prin acest nou concept, „Stanleybet Live Sports” aduce la un loc elementele clasice ale brandului, la care se adaugă transmisia live a celor mai importante competiţii sportive, pariuri live, pariuri virtuale (inclusiv pentru cursele de cai – trap, galop, câini, generate de un server independent), aparate de joc de ultimă generaţie precum şi o zonă cu bar.

„Prin lansarea noului concept, Stanleybet îşi arată interesul faţă de piaţa din România, deşi suntem într-o perioadă foarte dificilă. Sunt convins că Stanleybet va promova nu doar interesele companiei, ci şi ale Marii Britanii”, a declarat cu ocazia participării la eveniment, ambasadorul Robin Barnett.

Norman James Leese, reprezentantul companiei-mame, a declarat că extinderea companiei va continua în România, pe o piaţă dificilă. „Planurile Stanleybet pentru România nu se vor opri aici şi vizează extinderea reţelei la nivel naţional”, a spus directorul de dezvoltare internaţională a Stanleybet. Mai exact, conform oficialilor companiei, Stanleybet îşi propune ca, până la sfârşitul acestui an să deschidă încă 10 agenţii similare, atât în Bucureşti, cât şi în celelalte oraşe mari din România. Investiţia totală implicată în acest proiect se ridică la peste 600.000 euro şi va crea aproximativ 100 de locuri de muncă.

„Încercăm să promovăm în România experienţa britanică de pariere, iar noul concept de agenţie lansat, ce presupune un anumit confort, este un pas firesc către îmbunătăţirea serviciului pentru clienţi. Acest concept, integrat la un nivel calitativ superior celor obisnuite, îl vom dezvolta treptat si în alte agenţii Stanleybet”, a declarat, la rândul său, pentru Casino Inside, Liviu Popovici, directorul general al filialei din România a Stanleybet International.

StanleyBet opened on Thursday, 25th of February, the first agency within StanleyBet Live Sports profile in Bucharest. This was a 60000 Euro investment and the 250th agency of StanleyBet in Romania. Besides the representatives of the company, Great Britain’s Ambassador in Bucharest, His Excellency Robin Barnett was present at the grand opening.

Through this new concept, ” StanleyBet Live Sports ” brings together the classic elements of the brand, in addition to the live transmission of the most important sport competitions, live bets, virtual bets(including horse and dog racing, which are generated by an independent sever), last generation game machines and a pub area.

„By launching this new concept, StanleyBet shows its interest for the Romanian market, in a very difficult period. I am convinced that StanleyBet will promote not only the interests of the company, but those of Great Britain as well”, declared the Ambassador Robin Barnett, on this event.

Norman James Leese, the representative of the mother company, declared that the expansion of the company would continue in Romania on a very difficult market.”The plans of StanleyBet will not stop here and they aim extending the network on a national level”, said the international expansion manager of StanleyBet. To be more exact, according to the representatives of the company, StanleyBet has as a target to open 10 more agencies like this, in Bucharest as well as in other cities in Romania, by the end of this year. The total investment amounts 600000 Euro and would create around 100 workplaces.

„We are trying to promote the British betting experience in Romania, and the new concept which assumes a certain comfort is a natural step towards improving the customer service. This concept is integrated at a superior quality standard and will be developed step by step in the StanleyBet agencies”, declared for Casino Inside Liviu Popovici, the General Manager of StanleyBet International subsidiary in Romania.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.