The Tour of France 2015: Who will be the winner of the „Great Loop”?Turul Franței 2015: cine se impune în ”Marea Buclă”?

joi, 2 iulie 2015

by Bogdan Fechită

 

The largest cycling event of the world will start again on July 4th in Utrecht, Netherlands. After 21 stages, 3344 km and 23 days full of suspense, the finish will take place on July 26 on the Champs Elysees, Paris

This is the sixth time in history that the Netherlands hosts the start of the Tour, being the country that has received this honor more often. Over time, the caravan of the most important competition on two wheels started also from other neighboring countries, and Qatar, Austria and Scotland have expressed their intention to host the next biking race.

Debates

The route of the 102 edition was unveiled last fall and debates have arisen even since then. The greatest discontent of the bikers was that this year edition will include only one timed individual race, with only 14 kilometers in that first stage. Therefore, the climbers are favored this year. For example, last year’s timed individual race had 55 kilometers and an important impact on the final results. This aspect prompted Chris Froome, winner in 2013, to threaten that he will no longer to participate, but, ultimately, he has changed his mind.

But what hides behind the decision of the organizers to restrict the timed races so much? The desire to see a fellow countryman in the yellow t-shirt at Paris. The last time a Frenchman won the Grand Loop was in 1985, in the person of Bernard Hinault. Last year, Romain Bardet, Thibault Pinot and Jean Christop Péraud had good performances, but modest results in the timed races, so that this calendar seems tailored for them.

Favorites

Another favored biker of this edition is Nairo Quintana, 2nd place in 2013. In 2014 he did not participate in the Tour of France because he was aware that he would not get through the timed races, so he preferred to concentrate on the Il Giro and Vuelta. Climber by profession, the Colombian returned this year to the competition and is one of the favorites. Sportingbet credited him with the first chance to win, with an odd of 2.80.

Vincenzo Nibali is the 2014’ champion and the specialized media reported that this year’s route fits him like a glove, therefore he has a serious option to double, and bookmakers also place him among the favorites with odds between 5.50 and 6.00.

After the abandon last year, Alberto Contador has a revenge to take and the odds of him succeeding are around 4.00. Even if he is disadvantaged this edition, Chris Froome is also part of the leading platoon: bet365 places him right on the first position with 3.00. The same quota is provided to him by Sportingbet, but he is aced by Quintana. The best placed Frenchman in the vision of the bookmakers is Thibault Pinot (23.00), followed by Romain Bardet (51.00) and Jean Péraud (67,00)

Doping

Cycling is the sport most involved in doping scandals. This year makes no exception. One example is Vincenzo Nibali’s team itself, last year’s winner. Astana already has three athletes suspended for doping, and the license of the team is in reassessment.

Tour Stories

The Tour of France was organized for the first time in 1903 and arose from a rivalry between two sports publications L’Auto and Le Velo. The first publication was low on sales and, in order to re-launch and sell more copies, the head of the cycling department proposed to organize a bike race across France. Back then, long-distance cycling races were a way to promote newspapers.

The first Tour of Fance was an atypical one: there were five stages where riders could pedal overnight as well. Around 60-80 participants registered. The tour began on July 1st, 1903, and the first rider reaching the finish line, 19 days later, in Paris, was Maurice Garin.

The race had reached its goal and became very popular. The success was so great that prompted the organizers who could no longer handle it to claim that the 1904’s edition will be the „last tour”. Not just that it was not the last tour, but it lasted through the years to come and the prestige of the competition has increased gradually. The longest race was in 1926, with 5,745 km and the shortest one, of only 2,420 km, in 1904.

The 1936’s edition was the only one who had a Romanian team to the start, invited by Henri Desgrange, the race organizer. The team was comprised of Mormocea Virgil, Constantin Tudose, George Hapciuc and Nicolae Tapu. Unfortunately, none of them managed to finish the competition, being eliminated after the second and third stage, since they failed to fit in regular time.

The division of the 21 stages:

– 9 flat stages

– 3 Valona stages

– 7 mountain stages with climbing endings

– 1 timed individual race

– 1 timed team race

– 2 days of break

 

Top Tour of France* Winners

1-4. Jacques Anquetil: 5

1-4. Eddy Merckx: 5

1-4. Bernard Hinault: 5

1-4. Miguel Indurain: 5

5-7. Philiooe Thys: 3

5-7. Louison Bobet: 3

5-7. Greg LeMond: 3

*Lance Amstrong won the Tour of France 7 times, but his titles were withdrawn

 

Top 2015 Favorites:

1. Nairo Quintata: 2,80

2. Christopher Froome: 3,00

3. Alberto Contador: 4,00

4. Vincenzo Nibali: 6,00

5. Richie Porte: 23,00

* odd offered by Sportingbet

de Bogdan Fechită

Cea mai mare competiție din lumea ciclismului va porni din nou la drum pe 4 iulie, din Utrecht, Olanda. După 21 de etape, 3.344 km și 23 de zile pline de suspans, finișul va avea loc pe 26 iulie, pe Champs Elysees din Paris.

Este pentru a șasea oară în istorie când Olanda găzduiește startul Turului, fiind și țara care a primit de cele mai multe ori această onoare. De-a lungul timpului, caravana celei mai importante competiții pe două roți a pornit și din alte țări vecine, iar Qatar, Austria și Scoția și-au exprimat și ele intenția de a găzdui în viitor startul cursei de ciclism.

Controverse

Traseul celei de-a 102-a ediții a fost dezvăluit în toamna anului trecut, iar controversele au apărut încă de atunci. Cea mai mare nemulțumire a unor cicliști a fost faptul că ediția din acest an va cuprinde doar o cursă contra-conometru individuală și aceea de doar 14 kilometri în prima etapă. Prin urmare, cățărătorii sunt favorizați în acest an. Spre exemplu, anul trecut proba contra-conometru individuală a fost de 55 kilometri și a avut un impact important asupra rezultatelor finale. Acest lucru l-a determinat pe Chris Froome, câștigătorul din 2013, să amenințe că nu va mai participa, însă în cele din urmă a revenit asupra deciziei.

Ce se ascunde, însă, în spatele deciziei organizatorilor de a restrînge așa mult probele contra-conometru? Dorința de a vedea un conațional în tricoul galben la Paris. Ultima oară când un francez s-a impus în Marea Buclă a fost în 1985, în persoana lui Bernard Hinault. Anul trecut, Romain Bardet, Thibault Pinot și Jean Christope Peraud au avut evoluții bune, însă prestații modeste în proba contra-conometru, așa că acest calendar pare croit pentru ei.

Favoriți

Un alt ciclist favorizat al acestei ediții e Nairo Quintana, locul 2 în 2013. În 2014 nu a participat la Turul Franței deoarce era conștient că nu va face față în probele contra-conometru, așa că a preferat să se concentreze pe Il Giro și Vuelta. Cățărător de profesie, columbianul a revenit în acest an în competiție și e unul dintre favoriți. Sportingbet îl creditează chiar cu prima șansă, cu o cotă de 2,80.

Vincenzo Nibali e campionul din 2014, iar presa de specialitate relatează că traseul din acest an i se potrivește ca o mănușă, prin urmare are o opțiune serioasă să facă dubla, iar casele de pariuri îl plasează, de asemenea, printre favoriți cu cote cuprinse între 5,50 și 6,00.

După ce a abandonat anul trecut, Alberto Contador are o revanșă de luat, iar pentru a reuși e cotat cu o cotă în jurul valorii 4,00. Chiar dacă va fi dezavantajat în acestă ediție, Chris Froome face și el parte din plutonul fruntaș: bet365 îl plasează chiar pe prima poziție cu 3,00. Aceeași cotă o are și la Sportingbet, dar e depășit de Quintana. Cel mai bine plasat francez în viziunea bookmakerilor e Thibault Pinot (23,00), urmat de Romain Bardet (51,00) și Jean Peraud (67,00).

Dopaj

Ciclismul e sportul cel mai implicat în scandalurile de dopaj. Nici în acest an nu există excepții. Un exemplu reprezintă chiar echipa lui Vincenzo Nibali, câștigătorul de anul trecut. Astana are deja trei sportivi suspendați pentru dopaj, iar licența de echipă se află în reevaluare.

Poveștile Turului

Turul Franței s-a organizat pentru prima oară în 1903 și a apărut în urma unei rivalități între două publicații sportive: L’Auto și Le Velo. Prima publicație avea vânzări mici, iar, pentru a se relansa și a vinde mai multe exemplare, șeful departamentului de ciclism a propus organizarea unei curse de biciclete pe tot teritoriul Franței. Pe atunci, cursele de ciclism pe distanțe lungi erau o modalitate de promovare a ziarelor.

Primul Tur al Fanței a fost unul atipic: au existat doar cinci etape în care cicliștii puteau pedala și pe timpul nopții. S-au înscris între 60-80 participanți. Startul s-a dat pe 1 iulie 1903, iar primul ciclist ajuns la linia de final a fost Maurice Garin, 19 zile mai târziu, la Paris.

Cursa și-a atins scopul și a devenit foarte populară. Reușita a fost atât de mare încât i-a determinat pe organizatorii care nu făceau față să afirme că ediția din 1904 va fi ”ultimul tur”. Nu doar că nu a fost ultimul tur, ci a rezistat anilor, iar prestigiul competiției a crescut treptat. Cea mai lungă cursă a fost de 5,745 km în 1926, iar cea mai scurtă de 2,420 km în 1904.

Ediția din 1936 a fost singura care a avut la start și o echipă română, invitată de Henri Desgrange, organizatorul competiției. Echipa a fost compusă din Virgil Mormocea, Constantin Tudose, George Hapciuc și Nicolae Țapu. Din păcate, niciunul dintre ei nu au reușit să termine competiția, fiind eliminați după etapa a doua și a treia deoarece nu au reușit să se încadreze în timpul regulamentar.

Cum se împart cele 21 de etape:

– 9 etape plat

– 3 valonate

– 7 etape de munte cu 5 finaluri în urcare

– 1 contratimp individidual

– 1 contratimp pe echipe

– 2 zile de pauză

 

Top câștigători Turul Franței*

1-4. Jacques Anquetil: 5

1-4. Eddy Merckx: 5

1-4. Bernard Hinault: 5

1-4. Miguel Indurain: 5

5-7. Philiooe Thys: 3

5-7. Louison Bobet: 3

5-7. Greg LeMond: 3

*Lance Amstrong s-a impus de 7 ori în Turul Franței, însă titlurile sale au fost retrase

 

Top favoriți 2015:

1. Nairo Quintata: 2,80

2. Christopher Froome: 3,00

3. Alberto Contador: 4,00

4. Vincenzo Nibali: 6,00

5. Richie Porte: 23,00

* cote oferite de Sportingbet

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.