National gambling tourism, an unexploited income generatorTurismul local de gambling, un generator de venituri neexploatat

marți, 27 aprilie 2010

Attracting the tourists in hotels and casinos- this is the method which saved the French Riviera 60 years ago, after the destruction done by the economic crisis. Prince Rainier of Monaco the third, who was also called „The Boss”, put his hope in the glamour of the venue in order to attract tourists. Despite its potential, Romania cannot take pride in such saving solutions.

The development of the local gambling tourism is probably a mirage for many of the politicians. Even if for some of the world states, this side of tourism is a huge income generator, our country doesn’t have any plan in this direction. „We don’t have any development plan for this product. The model of other touristic destinations that put their money in this type of tourism is very well known. I am deeply aware of the advantages of the gambling tourism in Vegas, which enhanced a large industry based on gambling. On a scale from 1 to 10, I believe that gambling tourism in Romania is somewhere between 0 and 1”- this is what Corina Martin, the president of the National Association of Tourism Agencies (ANAT) declared for „Casino Inside”.

Our country neighbors in the south are again one step ahead of us. After the legalization of online gambling in 2008, the Bulgarian government wants to take advantage of the gaming websites, to create a virtual touristic campaign. In this way, the foreign internauts who play in the online Bulgarian casinos are to be attracted and come visit Bulgaria. Even if the Bulgarians found another niche to exploit tourism, according to Cornelia Martin, we don’t even advertise this product. „Very few tourists choose Romania for gambling tourism and this is because we don’t have proper promotion and advertising channels for this segment. I haven’t seen any brochures, catalogues or offer for the area”, explained Martin.

The president of ANAT claims that some Israeli tour-operators chose to change their destination from Bulgaria for the Romanian seaside, due to some modern casinos. However, there is only one unit currently left open in Constanta. Martin says that the legislation is unfavorable for the development of the casinos. This together with the poor attraction of tourism is one of the major faults of the lack of local gambling tourism growth.

During summer time, casino business decrease by 50%. However, the higher the temperature rises, the more clients go to the seaside or mountain located casinos. Therefore, the representatives of the gambling industry in Romania claim that the implementation of taxes taking into account the season and the activity of the casinos is much more appropriate.

ANAT and the Associations for promotion and development of the regional tourism say that they intend to lobby in favor of a change in legislation, in order to make public the advantages that casinos could bring to Romanian tourism. Despite all these measures, our country faces the same obstacles as Russia, during the expansion of this unexploited side of tourism. The lack of a proper infrastructure and of a gambling tourism tradition will keep the tourists away from Romania for a long time. „I am convinced that the present administration of the resort Ministry understands the benefits; the last thing to do is to lobby in order to make the Ministry of Finances aware”, declared Martin.

 The expansion of the gambling tourism came to be a winning bet for all the states that put their money on this segment. The incomes, workplaces and the number of visitors recorded constant growth due to the gambling tourism. Only time will show if Romania can also take pride in person who can realize the importance of the 15 casinos and rescue it from this crisis.

Atragerea turiştilor în cazinouri şi hoteluri. Prin această metodă a fost salvată în urmă cu 60 de ani Riviera franceză, distrusă de criza economică. “The Boss”, cum era supranumit prinţul Rainier al III-lea de Monaco, a mizat pe strălucirea locaţiei pentru a atrage astfel turiştii. În ciuda potenţialului de care dispune, România nu se poate mândri, însă, cu asemenea măsuri de ieşire din criză.

Dezvoltarea turismului local de gambling este probabil o himeră pentru mulţi dintre politicieni. Dacă pentru unele state această latură a turismului este un mare generator de profit, la noi nu există niciun plan în acest sens. “În acest moment nu avem o strategie de dezvoltare a acestui produs. Este binecunoscut modelul altor destinaţii turistice care au mizat pe această latură a turismului de incoming. Cunosc bine beneficiile pe care turismul de gambling le aduce în Vegas, şi care a dezvoltat o industrie uriaşă axată pe jocuri de noroc. Pe o scară de la 0 la 10 cred că turismul de gambling din România se situează între 0 şi 1”, a declarat pentru “Casino Inside” Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Vecinii noştri de la sud de Dunăre sunt din nou cu un pas înaintea noastră. După legalizarea cazinourilor online din 2008, guvernul bulgar vrea să profite de site-urile de jocuri de noroc pentru crearea unei campanii de turism virtuale. Astfel, spun ei, internauţii de alte naţionalităţi, jucători în cazinourile bulgăreşti online, vor fi atraşi să viziteze Bulgaria. Dacă ei au găsit o altă nişă pe care să o exploateze pentru dezvoltarea turismului, potrivit Corinei Martin, noi nu facem cunoscut acest produs. „Foarte puţini turişti aleg România pentru turism de gambling şi asta pentru că nu ne-am definit canale de promovare şi de publicitate pe acest segment. Nici nu am văzut broşuri, cataloage sau oferte în acest sens”, a explicat Martin.

Preşedintele ANAT susţine că unii tour-operatori israelieni au optat pentru deplasarea charterelor lor de vară de pe Bulgaria către litoralul românesc, iar o condiţie a negocierii a fost existenţa unor cazinouri moderne în zonă. Acum însă, la Constanţa a mai rămas deschisă doar o unitate. Martin spune că legislaţia, deloc favorabilă dezvoltării de cazinouri, corelată cu atragerea de turişti pentru jocuri de noroc, constituie unul dintre principalele impedimente pentru dezvoltarea turismului local de gambling.

În timpul verii afacerile cazinourilor din Bucureşti scad cu peste 50%. Însă, cu cât urcă mai mult mercurul în termometre, cu atât se înmulţesc clienţii în cazinourile de pe litoral sau de la munte. Astfel, reprezentanţii industriei jocurilor de noroc din România susţin că aplicarea taxelor în funcţie de sezon şi de activitatea cazinourilor ar fi mult mai indicată.

ANAT şi  Asociaţiile de promovare şi dezvoltare a turismului regional susţin că vor face lobby pentru schimbarea legislaţiei şi pentru înţelegerea avantajelor pe care cazinourile le-ar putea aduce turismului românesc. În ciuda acestor măsuri, şi ţara noastră întâmpină, ca şi Rusia, aceleaşi obstacole majore în dezvoltarea acestei laturi încă neexploatate a turismului. Lipsa unei infrastructuri adecvate şi a unei tradiţii de turism de gambling vor ţine turiştii departe de România pentru multă vreme. “Sunt convinsă că actuala conducere a Ministerului de resort înţelege aceste beneficii, rămâne să efectuăm lobby împreună pe lângă Ministerul de Finanţe”, a completat Martin.

Dezvoltarea turismului de gambling s-a dovedit a fi un pariu câştigător pentru toate statele care au mizat pe acest segment. Veniturile, locurile de muncă şi numărul vizitatorilor au înregistrat creşteri constante datorită turismului de gambling. Timpul va demonstra dacă şi România se poate lăuda cu un şef care să conştientizeze importanţa celor 15 cazinouri existente şi să o salveze din criză.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.