Trinidad and Tobago: from an underground casino world to regulationsTrinidad și Tobago: de la o lume underground a cazinourilor la reglementare

vineri, 12 mai 2017

by Oana Mihalache

Even if the gambling landscape in Trinidad and Tobago is not completely smooth – as it’s on its way towards norming and regulation – for sure the soft sand on the beaches and the views that remind us of the most exotic postcards can surely make up for this deficiency and more than that, represent an attraction for tourists and players alike. Despite the lack of clear regulations, there are many casinos that operate for some years now on the two islands, and they don’t just attract customers, but they also bring important incomes for the state, collected as excises. Well, given the fact that the gambling industry is so flourishing, and the first steps towards a clear legislative package have been made in 2016, we can only be optimistic regarding the future of this industry in Trinidad and Tobago. But first, let’s discover it properly…

 

…starting with the development of an underground gambling industry

This is due to the fact that the legislation initiated in 1995 laid the foundation for the appearance of Private Clubs that in time got to include slot machines and another games put at the disposal of customers. Obviously, these Clubs developed in an illicit manner and the gambling activities they offered were not properly regulated. At the end of the 1990s, through an amendment for the law that allowed these Clubs to be registered, the installation of electronic game machines was allowed, as well as table games. Consequently, ”a sector of the gambling industry, completely unregulated, quickly developed”, said the Finance minister, Colm Imbert. In fact, they started to function as live casinos.

By perpetuating these loose regulations, the gambling industry on the two Caribbean islands soon exploded: over 200 Private Clubs appeared, and on top of that more than 20.000 game machines were functioning in the 4000 bars and pubs existing in the entire country.

Nevertheless, their contribution to the economy of the country was by no records negligible: in 2012 authorities estimated that these Clubs employed over 7.000 people and they were paying weekly salaries totaling $6.7 million with the state collecting in the same year taxes reaching $28 million as excises.

Theoretically, gambling activities were regulated by the Gambling and Betting Act, amended in 2014. Still, more than a dozen casinos continued to operate clandestinely, without respecting the regulations of this Act.

The biggest casino in the country is The Royal Princess Members Club, which offers a varied selection of game machines (totaling 180) – including slots, progressive jackpot, video poker, electronic roulette terminals, as well as 12 live table games with Blackjack, Roulette, Texas Hold’em, 3 Card Poker, 4 Card Poker, 5 Card Poker and Rhum 32. Besides from the cash awards that can reach $200.000, every month a lucky player gets to walk home with a car.

Turnover/ year: $12 billion

Since the Act from the middle of the 20th century, no other government attempted to create a coherent legislative framework to accommodate regulations in the gambling industry…not until last year. Since 2013 the ministry of Finance was warning with regard to the negative social impact that the lack of regulations has, but also concerning the proliferation of money laundering activitites. In May of 2016 a legislative proposal was introduced, clearly stipulating the conditions for issuing licenses, but also for exerting a supervising acivity in the industry.

For an industry that records a turnover of $12 bln. Each year, many starting to raise concerns regarding the ensuing interdictions, even though the authorities gave insurances that the new law – for the Control of Games and Betting – will bring new jobs in the industry and will boost the economy by bringing an extra income of $500 million per year to the state budget. According to the initiators of the law, Trinidad and Tobago is one of the only countries in the Western hemisphere with such a prosperous and yet poorly regulated gambling industry.

What does the new law bring new: among other things, it comes with the establishment of a Control Commission for gambling, but also with the introduction of licenses for those who own, operate or produce gaming machines. On top of that, big penalties were introduced for breaking the law in the field. Some penalties can even reach $25 million. The law has already passed the Chamber of Representatives and must now pass through the Senate.

Other changes relate to online gambling, a segment currently under regulated as well. Basically, players in Trinidad and Tobago can enter any site that offers online gambling, from other countries, as the state did not issue licenses for online gambling so far.

The case of Trinidad and Tobago is an example of horizontal development in the gambling industry, by expansion of individual business arms independent of the state. The government’s attempt to regulate this field represents a test for the free marked and the gambling industry will surely pass it, and not only that but it could also rejuvenate by attracting new investors. We will keep an eye on these islands!de Oana Mihalache

Chiar dacă peisajul gamblingului din Trinidad și Tobago nu este unul lipsit de asperități – fiind pe drumul către normare și reglementare – cu siguranță plajele fine și cadrele care amintesc de cele mai exotice cărți poștale ilustrate pot recompensa pentru asta și mai mult, reprezintă un magnet pentru turiști și pentru jucători deopotrivă. În ciuda lipsei unei reglementări clare, de câțiva ani operează mai multe cazinouri pe cele două insule, care nu doar că atrag clienți, dar aduc și venituri importante la stat, colectate prin accize. Ei bine, industria este așadar una înfloritoare, iar primii pași către un pachet legislativ coerent au fost făcuți deja în 2016, așadar nu putem fi decât optimiști cu privire la parcursul industriei de gambling din Trinidad și Tobago. Dar mai întâi, să o descoperim cum se cuvine…

 

…începând cu dezvoltarea unei industrii de gambling subterane

Asta pentru că prin legislația inițiată în 1955 au fost puse bazele apariției unor Cluburi Private care au început cu timpul să includă și aparate de sloturi sau alte jocuri puse la dispoziția vizitatorilor. În mod evident, aceste Cluburi s-au dezvoltat clandestin, activitățile de gambling oferite în cadrul lor nefiind reglementate corespunzător. La finalul anilor 1990, printr-un amendament la legea prin care aceste Cluburi se întegistrau, a fost permisă și instalarea de aparate de joc electronice, dar și de mese de joc. Ca atare, ”un întreg subsector al industriei de gambling, complet nereglementat, s-a dezvoltat rapid”, potrivit ministrului de Finanțe, Colm Imbert. De fapt, ele au început să funcționeze ca și cazinouri live.

Prin perpetuarea unor reglementări laxe, industria de gambling din cele două insule Caraibiene a explodat: peste 200 de Cluburi Private, iar pe lângă acestea peste 20.000 de aparate de joc funcționau în cele peste 4000 de baruri și pub-uri din întreaga țară.

Cu toate acestea, contribuția lor la economia țării nu a fost deloc una neglijabilă: în 2012 autoritățile estimau că aceste Cluburi aveau angajate 7.000 de persoane, că plateau salarii săptămânale care totalizau 6.7 milioane de dolari și că taxele încasate de stat prin accize în același an au atins o valoare de 28 de milioane de dolari.

În mod teoretic, activitățile de gambling au fost reglementate prin Legea pentru Jocuri de Noroc și Pariuri, amendată în 2014. Cu toate acestea, peste 12 cazinouri au operat în mod clandestin în Trinidad și Tobago, fără să respecte prevederile acestei legi.

Cel mai mare cazino din țară este The Royal Princess Members Club, care oferă o selecție variată de aparate de joc (în total 180) – inclusiv sloturi, jackpot progresiv, video poker, terminale de ruletă electronică, dar și 12 mese de joc live de Blackjack, Ruletă, Texas Hold’em, 3 Card Poker, 4 Card Poker, 5 Card Poker și Rhum 32. În afară de premii în cash care ajung la 200.000 de dolari, în fiecare lună un jucător norocos poate câștiga o mașină.

Cifra de afaceri/ an: 12 miliarde de dolari

De la legea de la mijlocul secolului XX, niciun alt guvern nu a încercat să pună într-un cadru legislativ coerent reglementările cu privire la industria gamblingului…până anul trecut. Încă din 2013 ministru de Finanțe avertiza cu privire la impactul social negativ pe care lipsa reglementărilor îl are, dar și în ce privește proliferarea activităților de spălare de bani. În luna mai a anului 2016 a fost introdusă prima propunere legislativă prin care erau clar stipulate condițiile de acordare a licențelor, de taxare, dar și de control a industriei.

Pentru o industrie cu o cifră de afaceri de 12 miliarde de dolari, temerile cu privire la interdicții au început să apară, însă autoritățile au dat asigurări că noua lege – pentru Controlul Jocurilor și Pariurilor – va aduce noi locuri de muncă în domeniu și va impulsiona economia aducând venituri suplimentare la buget de 500 de milioane de dolari anual. Potrivit inițiatorilor, Trinidad și Tobago era una dintre singurele țări din emisfera Vestică în care se remarca o industrie a gamblingului atât de prosperă și totodată atât de haotic reglementată.

Ce prevede noul pachet legislativ: printre altele, este vorba despre înființarea unei Comisii de Control pentru jocurile de noroc, dar și introducerea de licențe pentru cei care dețin, operează sau produc aparate de joc. Apoi, au fost introduse penalități mari pentru încălcarea legii din domeniu. Unele penalități pot ajunge și la 25 de milioane de dolari. Legea a fost deja adoptată de Camera Reprezentanților și mai trebuie să treacă prin Senat.

Alte schimbări se referă la gamblingul online, care în prezent este la fel de slab reglementat. Practic, jucătorii din Trinidad și Tobago pot accesa orice site care oferă jocuri online, din alte țări, în contextul în care statul nu emitea până acum licențe în acest sens.

Cazul din Trinidad și Tobago este un exemplu al dezvoltării industriei de gambling pe orizontală, prin tentacule individuale independente de stat. Tentativa guvernului de a reglementa acest domeniu reprezintă un test al pieței libere pe care industria de gambling cu siguranță îl va trece, ba chiar s-ar putea revitaliza prin captarea unor noi investitori. Suntem cu ochii pe cele două insule!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.