Top Hatting and Past-PostingTop Hatting şi Past-Posting

marți, 27 aprilie 2010

Roulette cheating methods explained by Heath St. John Irving, Surveillance & Security Director Casino Palace Bucharest 

The name Top Hat comes from the way the customer places the bet. Top hat is done in a team, as you have a customer who is near the front of the table, by the wheel, taking the attention away from the inspector. There is another guy who plays cash chips, on the table, normally opposite the dealer. There is also a third guy, at the bottom of the table, who plays the color chips. What happens is that, the guy at the bottom of the table also has cash chips, but he is not seen by the others, to be using cash chips. The guy opposite the dealer, who plays with cash chips, gives the impression that he is placing lots of chips, but in fact, he only has around 5 or 6 chips and he keeps moving these chips around the layout, as this strategy minimizes what they are actually betting. The guy by the wheel, who is the “distracter”, just when the ball is about to drop turns to the dealer and asks a question like “At what time is the midnight buffet?” or “Where’s the toilet?” or any type of abstract questions, just to take their attention away. Thus, when the ball drops on the winning number, while these types of guys distract the attention of the dealer, the guy with the color chips puts a cash chip (high denomination) underneath the color chips and places it on the winning number. Now, if he gets caught, only the top hat is removed by the dealer, which is made up of the color chips, because the cash chip(s) the dealer recognizes would normally belong to the guy who plays in front of him. So the guy who plays with cash chips is identified as the big winner. Sometimes, the dealers miss all of them and the guy with the color chips gets paid as well. But it is called a top hat because you have the cash chips underneath and you a have a stack on top, which looks like a top hat.

Past posting started a long time ago, in England, in the horse racing domain. The finish line is called a post. In these races, they used to delay the results so that some people could have bet after the horses had past the post, because they had already known the outcome of the bet.

The same thing happens in roulette, when a player bets after the ball has dropped on the winning number. This means that they have past posted. It is different from top hatting because this is done in a team, whereas past posting can be done individually. The Italians are very famous now, for their skills in top hatting and past posting. That is their modus operandi.  But remember, the procedure always beats the move!Metode de a trişa la ruletă, descrise de Heath St. John Irving, Director de Supraveghere şi Securitate la Casino Palace Bucureşti.

Numele Top Hat (pălăria de deasupra) vine de la modul în care clientul plasează pariul. Top Hat se face în echipă, având un client care stă în faţa mesei, lângă ruletă, distrăgându-i atenţia supraveghetorului. Un alt tip joacă cu chipsuri reale, de obicei chiar vis-a-vis de dealer. Mai este şi un al treilea tip, la celălalt capăt al mesei, care joacă cu chipsuri virtuale. În realitate, acesta are şi chipsuri reale, însă ceilalţi nu pot vedea asta, pentru că nu le foloseşte. Cel care stă în faţa dealerului, care joacă pe bani de fapt, dă impresia că joacă cu multe jetoane, însă el nu are decât vreo 5 sau 6 pe care le tot învârte, strategia lui fiind în realitate, de a minimiza pariurile făcute.

Cel de lângă ruletă, care e factorul perurbator, exact când bila stă să cadă pe numărul câştigător, se întoarce către dealer şi pune o întrebare de genul ″La ce oră începe bufetul de seară?″  sau ″Unde e toaleta?″  sau orice tip de întrebare fără conţinut, doar pentru a-i distrage atenţia. Astfel, când bila indică numărul câştigător şi aceşti oameni distrag atenţia dealerilor, cel cu jetoanele virtuale pune un jeton real şi de valoare mare sub celelalte şi le plasează  pe numărul câştigător. Dacă este prins, dealerul reţine doar jetoanele virtuale de deasupra, pentru că cele în bani nu pot fi decât ale jucătorului care joacă pe bani şi care stă în faţa lui. Aşa că acesta devine câştigător. Uneori, dealerului îi scapă asta şi cel cu jetoane virtuale este plătit la rândul lui. Însă se numeşte top hat pentru că jetoanele în bani sunt dedesubt, iar deasupra exista o stivă, care arată ca o pălărie.

Past posting a început cu ceva timp în urmă, în Anglia, fiind folosit în cursele de cai, unde linia de sosire se numeşte post. În aceste curse, se obişnuia să se întârzie rezultatele pentru ca anumiţi oameni să poată paria după ce cursa s-a sfârşit, ştiind astfel deja rezultatul pariului.

Acelaşi lucru se întâmplă şi la ruletă, când un jucător pariază după ce bila a picat pe numărul câştigător. Asta înseamnă că au pariat ″după linia de sosire″. Este diferit de top hatting pentru cel din urmă se face în echipă, pe când past posting se poate face de unul singur. Italienii sunt foarte faimoşi acum pentru talentele lor în past posting şi top hatting. Acestea reprezintă, de fapt, un modus operandi pentru ei. Dar ţineţi minte, procedurile sunt întotdeauna cu un pas înaintea acestor şiretlicuri!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.