Top 5 most important horse racesTop 5 cele mai importante curse de cai

duminică, 27 mai 2012

The true lovers of riding and horses know the state of excitement and adrenalin that overtakes them when they are about to witness an important race and horses begin to align along the track. Both horses and riders are respected and regarded with the admiration of the audience as they step worthy and strong toward achieving a joint goal. Such races are organized worldwide, but only few of them develop in high class circumstances.  

 

1. Melbourne Cup

 

The most important race with pure-blood horses was inaugurated in 1981, and now it offers cash prices that often exceed six million of Australian dollars. The main event on the Melbourne calendar takes place at Flemington Racecourse and dates since 1840. „The race that keeps an entire nation still” – as the press named it – begins on the first Tuesday of November. The track is 3,200 meters long and the participant horses must be minimum 3 years old.

 

He who holds the record for this race is Kingston Rule, 22 years ago in year 1990, succeeded to run the distance longer than three kilometers in 3 minutes and 16.3 seconds, quite a performance.

 

2. Kentucky Derby

 

The Kentucky Derby is probably one of the most famous horse race in the world and over time, it became a well known brand. The competition always takes place at Churchill Downs in Louisville, Kentucky and it is the first of the three races of the Triple Crown series.

 

For connoisseurs, this is more than a race. The residents of Louisville celebrate  the race that does not exceed two minutes, for a week time; they set up parades, parties, fire works and many more, so that the tourists and the participants can enjoy a complete experience and not only a horse race.

 

3. The Royal Ascot

 

The Royal Ascot takes place in Ascot, England and part of its fame is due to the film My Fair Lady with Audrey Hepburn in the role. It is an opportunity for the wealthy classes to display their most treasured possessions both in terms of pure-blood horses and in fashion and style. The event imposes a strict formal dress code that requires wearing top hats, white tie and as for ladies, elegant and fine dresses.

 

The event consists of 24 major races that take place during a period of four days. The Queen of England participates in Royal Ascot every year and she respects the tradition of arriving at the same time on each day. The participants are often as delighted by the presence of the Queen as by the competition itself.

 

Over 300,000 people visit Berkshire during the week related to the Royal Ascot competition, making it the race with most viewers. The money prices add up to over 3,000,000 pounds.

 

4. The Grand National

 

An event distinguished by uniqueness, Grand National takes place annually in Aintree, England. The event is not an ordinary race, since horses have to jump no less than 30 sprint hurdles before racing in the about three and a half kilometers long race.

 

History of the race is abounds in stories of success and triumph of the competitors, but there were unhappy moments too, when horses had suffer from the difficult jumping they faced. Nevertheless, both amateurs and professional jockeys and trainers are encouraged to participate in the Grand National.

 

The race was held in Aintree every year since 1839, except of the interval 1916-1918, when The First World War took place; during this period the race was held in Gatwick Racecourse. In the period 1941-1945, during The Second World War, the race was stopped, and in 1993 was declared void due to a stolen onset. The event takes place next on 14th of April 2012.

 

5. The Preakness

 

The Preakness takes place yearly at Pimlico Race Course in Baltimore, Maryland. The race represents the second part of the Triple Crown Series competition and is long overdue creating excitement among the viewers. An unique and at the same time a rare event was when the winner of the Kentucky Derby succeeded to also achieve victory in all these three races.

 

Shortly after the horses take their positions, the audience is invited to sing ”Maryland, My Maryland”, the official song of the state. Traditionally, the Naval Academy Choir rejoins at Pimlico to honor this custom.

 

The Preakness is not an event that comes down to racing.  Among the preceding activities you can find Miss Preakness, and also the art competition-Preakness Art Contest. Those frequently attending this event are known for the parties and picnics they organize annually, both before and after the race.Text: Cristina Mihăilă

 Adevărații iubitori de cai și manej cunosc starea de exaltare și de adrenalină care îi cuprinde atunci când sunt martorii unei curse importante, iar caii încep să se alinieze de-a lungul pistei. Atât caii, cât și călăreții sunt respectați și priviți cu admirație de audiență, pe măsură ce pășesc demni și puternici spre îndeplinirea unui țel comun. În întreaga lume sunt organizate astfel de curse, însă doar câteva se desfășoară în circumstanțe de înaltă clasă.

1. Cupa Melbourne

Cea mai importantă cursă de cai pur-sânge a fost inaugurată în 1981, iar acum pune la dispoziție premii în bani care depășesc adesea șase milioane de dolari australieni. Principalul eveniment din calendarul Melbourne se desfășoară la Flemington Racecourse, care datează încă din 1840. ”Cursa care ține o națiune în loc”-așa cum este numită în presă- ia startul în prima marți din luna noiembrie. Pista are o lungime de 3.200 de metri, iar caii participanți trebuie să aibă vârsta de minimum trei ani.

Cel care deține recordul pentru această cursă este Kingston Rule, care a reușit performanța de a parcurge distanța de peste trei kilometri în 3 minute și 16,3 secunde, în urmă cu 22 de ani, în 1990.

2. Derby-ul Kentucky

Derby-ul Kentucky este probabil una dintre cele mai cunoscute curse de cai din lume, acesta devenind de-a lungul timpului un brand foarte cunoscut. Competiția este întotdeauna organizată la Churchill Downs în Louisville, Kentucky și reprezintă prima din cele trei curse din cadrul seriilor Triple Crown.

Pentru cunoscători, aceasta este mai mult decât o cursă. Rezidenții din Louisville sărbătoresc cursa ce nu depășește două minute timp de o săptămână; se organizează parade, petreceri, focuri de artificii și multe altele, astfel încât turiștii sau participanții să nu aibă parte doar de o cursă de cai, ci de o experiență completă.

3. The Royal Ascot

The Royal Ascot are loc în Ascot, Anglia și o parte a celebrității sale se datorează și filmului My Fair Lady cu Audrey Hepburn în rol principal. Este o oportunitate pentru clasele înstărite de a-și etala cele mai de preț posesiuni, atât în ceea ce privește caii pur-sânge, cât și în domeniul modei și al stilului. Evenimentul impune cu strictețe un cod vestimentar formal ce presupune purtarea jobenelor, a fracurilor și a rochiilor elegante și fine, în cazul doamnelor.

Evenimentul este alcătuit din 24 de curse majore desfășurate pe parcursul unui interval de patru zile. Regina Angliei participă anual la Royal Ascot, respectând tradiția de a sosi în fiecare zi la aceeași oră. Participanții sunt adesea la fel de încântați de prezența Reginei ca de competiție în sine.

Peste 300.000 de oameni vizitează Berkshire în timpul săptămânii aferente competiției Royal Ascot, transformând-o în cursa cu cei mai mulți privitori. Premiile în bani însumează peste 3.000.000 de lire sterline.

4. The Grand National

Un eveniment ce se remarcă prin unicitate, Grand National se desfășoară anual în Aintree, Anglia. Evenimentul nu este o banală cursă, caii fiind nevoiți să sară nu mai puțin de 30 de garduri înainte de a sprinta în cadrul cursei de circa trei kilometri și jumătate.

Istoricul cursei abundă în povești de succes și triumf ale concurenților, însă au existat și momente nefericite când caii au avut de suferit de pe urma săriturilor dificile la care erau supuși. Totuși, atât amatorii, cât și jocheii și antrenorii profesioniști sunt încurajați să participe la Grand National.

Cursa s-a ținut la Aintree în fiecare an încă din 1839, cu excepția intervalului 1916-1918, când s-a desfășurat Primul Război Mondial; în perioada respectivă, competiția s-a desfășurat la Gatwick Racecourse. Între 1941-1945, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cursa a fost stopată, iar în 1993 a fost declarată nulă, din cauza unui start furat. Următoarea dată a evenimentului este 14 aprilie 2012.

5. The Preakness

The Preakness are loc la Pimlico Race Course în Baltimore, Maryland, în fiecare an. Cursa constituie a doua parte a competiției Triple Crown Series și este îndelung așteptată, creând suspans printre privitori. Un eveniment inedit și totodată rar întâlnit este câștigarea tuturor celor trei curse de către concurentul care a reușit să obțină victoria în Kentucky Derby.

La scurt timp după ce caii își iau pozițiile, audiența este invitată să intoneze ”Maryland, My Maryland”, cântecul oficial al statului. În mod tradițional, Corul Academiei Navale  se reunește la Pimlico pentru onorarea acestui obicei.

The Preakness nu este un eveniment care se reduce la curse. Printre activitățile ce preced cursa se numără concursul Miss Preakness, dar și competiția cu tematică artistică-Preakness Art Contest. Cei care frecventează evenimentul sunt cunoscuți pentru petrecerile și picnicurile pe care le organizează anual, atât înainte, cât și după întrecere.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.