Top 10 of the most expensive wines in the worldTop 10 al celor mai scumpe vinuri din lume

marți, 24 aprilie 2012

Wine collections have always been attributed to rich people, luxury and prestige amateurs. However, the fascination surrounding them goes beyond the social status. The most expensive 10 wines in the world for, why not, the best players in the world are as following.

 

The most expensive wine in the world largely exceeds the price of a luxury car, reaching up to the impressive sum of 154 450 dollars. Our first wine in this top is Chateau Lafitte (Bordeaux) which dates from the 18th century, more precisely from 1787. The price of this bottle of wine was established in 1985, following an auction organized by the famous house Christie’s in London. According to the representatives of the Record Book that approved the performance, this bottle of wine won’t lose its value even in the next 20 years, its price level remaining the same due to its age and to the initials written on it: Th. J; these refers to no one else than Thomas Jefferson, owner of the wine and the third president of the United States.

 

Philosopher, scientist and statesman, Jefferson included winery among his passions. So, during his mandate as USA ambassador in France, Thomas Jefferson spent a big deal of his time in the Bordeaux and Burgundia cellars, tasting and buying wines for his personal collection. Passionate about wines and connoisseur of the quality wines, the ex president of the USA had in his collection a Sherry since 1775 which was worth $ 43 500, but a Chateau d’Yquem since 1787 also, whose price reached no less than 100 000 dollars. This is considered to be the most expensive white wine ever sold in the world and the wine that ranks second in our top, as well, right under Chateau Lafitte.

 

The representatives of the Antique Wine Company house auction that mediated the acquisition speak about Chateau d’Yquem, the Semillon variety, as the “supreme wine”, with no match for the white, sweet wine lovers. Another two bottles of Chateau d’Yquem, this time a 1812 and 1847 wine, with prices situated between $40 000 – $80 000 have been positively criticized and bought during the auctions. Since then, their road hadn’t been followed by the representatives of the auction house anymore.

 

Third place in the top of the most expensive wines in the world is taken by Penfolds, this time a little recent, made in 1951. The Penfolds Grange Hermitage wine found its owner in May, 2004, for 38 000 dollars. This sample is unique, being born out of the experimentalist spirit of Max Schubert, the one who included the Australian shiraz on the whine world map.

 

The following wine in the top is a 1947 Cheval Blanc of the Cabernet Franc varieties, considered to be a very capricious one. The bottle with a capacity of three liters was sold in July 2008 for $135 125 at an auction in San Francisco.

 

The fifth place in the top of the most expensive wines is taken by a 1945 Chateau Moutin-Rothschild who reaches a price of almost $30 000 a bottle. According to the specialists, the value of the wines is supported its year of production, the best for viticulture in the last century. Paradoxically, in that time the Mouton-Rothschild had been classified as of medium value, according to the standards back then. The bidding organized in 2008 by Christie’s has facilitated the acquisition of six bottles of this wine for the total of $345 000.

 

The next wine in the top is one that can be drunk in our days, a sample of 1971 Montrachet Domaine-Romanee Conti, sold in 2001 at an auction for 23 thousand dollars. The next possition is also taken by a 1943 Romanee Conti, sold in June, at Chicago, for $20 145. It’s a very rare wine, the specialist agreeing that only the years 1939, 1999 and 2002 were exceptional for Romanee Conti. The value of the wines has increased after the evaluation and grades given when tasting by Allen Meadows calles “The Pinot’s philosopher”.

 

“It’s the best wine I have ever tasted. You can feel a touch of violets and roses aroma. A robust wine that finished its fermentation when the Pearl Harbor attack happened” said director Francis Ford Coppola about the wine on the eighth place, a Carbernet Sauvignon Inglenook, Napa Valley of 1941. The price set at the auction was of almost 25 000 dollars in 2004.

 

Finally, we reach a sample of 2003 Romanee Conti sold for $4 650 a bottle and a wine that has enjoyed a generous media coverage, Chateau Petrus 2005, whose price reaches $3 176 a bottle.

 

The wines have fascinated the humanity since the oldest times, but until present there was no exact indication of the beginning of this drink. American, German and Chinese scientists have recently made a huge discovery, unearthing a wine made 9 000 years ago, in the Henan province, cradle of Chinese civilization.

 

In those times, besides the fruit juice, the recipe included rice and honey for as sweeteners, but aromatic herbs as well, and for the fermentation they used sealed bronze vessels.Vinurile de colecție au fost dintotdeauna apanajul oamenilor bogați, amatori de lux și prestigiu. Totuși, fascinația pentru ele trece dincolo de statutul social. În continuare, cele mai scumpe 10 vinuri din lume, pentru ,de ce nu, cei mai buni jucători din lume

Cel mai scump vin din lume depășește cu lejeritate prețul unei mașini luxoase, ajungând la impresionanta sumă de 156.450 de dolari. Primul vin în topul nostru este un Chateau Lafitte (Bordeaux), ce datează din secolul XVIII, mai precis din anul 1787. Prețul acestei sticle de vin a fost stabilit în 1985, în urma unei licitații organizate de renumita casă Christie‘s din Londra. Conform reprezentanților Cărții Recordurilor, care au omologat performanța, această sticlă de vin nu-și va pierde din valoare nici în următorii 20 de ani, nivelul prețului său rămânând constant grație vârstei pe care o are, dar și inițialelor inscripționate pe aceasta: Th. J; acestea se referă la nimeni altul decât Thomas Jefferson, fost posesor al vinului de colecție și al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Filosof, om de știință și om de stat, un aristocrat veritabil, Jefferson includea printre pasiunile sale și enologia. Astfel, în timpul mandatului său de ambassador al SUA în Franța, Thomas Jefferson petrecea o mare parte a timpului său în cramele din Bordeaux și Burgundia, degustând și cumpărând vinuri pentru colecția proprie. Enolog pasionat și cumoscător al vinurilor de calitate, fostul președinte SUA includea în colecția sa un Sherry din 1775, în valoare de 43.500$, dar și un exemplar din Chateau d‘Yquem, datând din 1787, al cărui preț se ridică la nu mai puțin de 100.000 de dolari. Acesta din urmă este omologat drept cel mai scump vin alb vândut vreodată în lume și, totodată, vinul care ocupă poziția a doua în topul nostru, situându-se imediat sub exemplarul Chateau Lafitte.

Reprezentanții casei de licitații Antique Wine Company, care a intermediat achiziția, fac referire la vinul Chateau d‘Yquem, din soiul Semillon, descriindu-l ca ”vinul suprem”, de neegalat pentru iubitorii vinurilor albe, dulci. Alte două sticle de Chateau d‘Yquem, de data aceasta din 1812 și 1847, cu prețuri situate în intervalul 40.000-80.000 de dolari au primit critici pozitive, fiind achiziționate în cadrul licitațiilor. În urma cumpărării lor, traseul sticlelor de vin nu a mai fost urmărit de reprezentanții casei de licitații.

Locul al treilea în topul celor mai scumpe vinuri din lume este ocupat de un Penfolds, de data aceasta ceva mai recent, produs în 1951. Vinul Penfolds Grange Hermitage și-a găsit proprietarul în luna mai a anului 2004, pentru suma de 38.000 de dolari. Exemplarul este unul deosebit, fiind născut din spiritul experimentalist al lui Max Schubert, cel care a inclus shiraz-ul australian pe harta viticolă a lumii.

Următorul vin din clasament este un Cheval Blanc din 1947, aparținând soiului Cabernet Franc, considerat a fi unul deosebit de capricios. Sticla cu o capacitate de trei litri a fost vândută în luna iulie a anului 2008 pentru suma de 135.125$, în urma unei licitații organizate în San Francisco.

Locul cinci al topului celor mai scumpe vinuri este adjudecat de un Chateau Mouton-Rothschild, datând din 1945 și ridicându-se la valoarea estimativă de aproape 30.000 de dolari pentru o sticlă. Potrivit specialiștilor, valoarea vinurilor este susținută și de anul de producție, cel mai bun pentru viticultură din ultimul veac. În mod paradoxal, în epoca respectivă vinul Mouton-Rothschild fusese clasificat drept unul de calitate medie, conform standardelor vremii. Licitația organizată în 2008 de casa Christie‘s a facilitat achiziția a șase sticle din acest soi, pentru suma totală care s-a ridicat la 345.000 de dolari.

Următorul vin din clasament este unul care poate fi băut și în zilele noastre, respectiv un exemplar Montrachet Domaine-Romanee Conti, din 1971, vândut la licitație, în 2001, cu suma de peste 23 de mii de dolari. Poziția imediat următoare este rezervată tot unui Romanee Conti, din 1943, vândut în iunie la Chicago, pentru 20.145$. Este vorba despre un vin foarte rar, specialiștii menționând că doar anii 1939, 1999 și 2002 au fost considerați excepționali pentru Romanee Conti. Valoarea vinurilor casei a crescut în urma notelor date la degustare de către Allen Meadows, supranumit ”Filozoful Pinot-ului”.

”Este cel mai bun vin pe care l-am băut vreodată. Poți simți în el o notă de violete și aroma petalelor de trandafiri. Un vin robust, care și-a desăvârșit fermentarea în momentul atacului de la Pearl Harbour”, declara regizorul Francis Ford Coppola despre vinul de pe poziția a opta, un Carbernet Sauvignon Inglenook, Napa Valley din 1941. Prețul stabilit la licitație pentru acest vin era de aproape 25.000 de dolari în anul 2004.

În finalul clasamentului, amintim un exemplar Romanee Conti din 2003, vândut pentru 4650$ sticla și un vin care a avut parte de o acoperire mediatică generoasă, Chateau Petrus 2005, al cărui preț se ridică la 3176 de dolari pentru un exemplar.

Vinurile au fascinat omenirea încă din cele mai vechi timpuri, însă până în prezent nu se cunoșteau cu exactitate începuturile acestei licori. Oamenii de știință americani, germani și chinezi au făcut însă recent o descoperire colosală, dezgropând un vin produs cu circa 9.000 de ani în urmă, în provincia Henan, leagăn al civilizației chineze.

În epoca respectivă, pe lângă sucul de fructe, rețeta prevedea și orez și miere pentru îndulcire, dar și ierburi aromatice, iar pentru fermentare erau folosite vase de bronz sigilate.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.