Tony Marnell II a visionary for Vegas Tony Marnell II un vizionar pentru Vegas

miercuri, 27 septembrie 2017

Tony Marnell II is one of the most important and influential persons in the gambling industry in the United States. He is a founder, a CEO, and the Chairman of the board of the Marnell Corrao Associates.

Who is Tony Marnell II?

Tony Marnell II was born in 1949 in a family of Italian immigrants – Tony Marnell Sr. and Marie Conforti. His family arrived to Vegas when he was 3 years old. In 1972, he graduated the South California University. After he had dealt in Zuni Construction Co., Moffitt & McDaniel Architects and Alfred Caldwell Architecture Companies, in 1974 he joined the Corrao Company as a general manager and after his retirement in Lud Corrao, he renamed the company Marnell Corrao Associates. His father, Tony Marnell Sr., had been a simple man who had been early working to support his family, since the nine grade. It was the The Great Depression period. Tony Marnell Sr. had a construction firm between the ‘50s and ‘80s, which dealt with various works in schools, churches or casinos throughout Clark County district.

Marnell’s architecture firm is deemed to be the oldest and the best firm that makes casinos buildings throughout the United States. Speci­fically, if you want to make a successful resort-casino you would better address Tony and his firm. At the moment, the company has over 100 employees and it is running numerous construc­tion projects in various fields, from casinos to event centres and exhibitions/conventions, to golf lands, or more recently, the new direction of the company – ecological office buildings in green spaces, the so-called park offices.

Tony Marnell II, a giant of the industry

In order to better understand what this man means for Las Vegas, we invite you to review some of his great projects: Wynn Las Vegas, Bellagio, Rio All Suite Hotel & Casino (the annual host of WSOP), Mirage, Caesars Palace or Treasure Island! But, most of the buildings made by Marnell are also in Atlantic City, Henderson, Baton Rouge, Albuquerque or Columbus. In 1990, he built the first tower of Rio Suite Hotel & Casino. He was CEO of this resort for 9 years, when Marnell sold the land to Harrah’s Entertainment Inc. for 880 millions of dollars. After the purchase, the pro­per­ty failed to reach its performance historical levels it has before.

In the whole, his company offered for exploitation over 70.000 hotel rooms throughout America. Consultancy, design, architecture, constructions and its management or transport represents the competency zones of the company he has been successfully running for over 40 years.

In 2002, Steve Wynn contracted Marnell Corrao to build his new project Wynn Theatre, where one of the most beautiful and adulated shows in Vegas, Le Reve (The Dream), is now taking place, a project that has brought  Marnell’s Company over 1 billion dollars.

Marnell Corporate Centre, Tony’s jewel

According to the new tendencies in the field, which say that the employees feel a good influence of the nature, which offers them a relaxed working environment and where they can better valorise their talent, in the last two years Marnell had begun developing a very ambitious project: Marnell Cor­porate Center. A class centre of twelve buildings consisting of a total premise of 736.000 m2 of offices, warehouses, restaurants (Panevino and Gourmet Deli) and commercial premises.  Marnell Corporate Center occupies an area of 37 acres on the south zone of Sunset Road, to the east of Las Vegas Boulevard South, strategically placed at the crossroad of 15 and I-125 interstate highway, very close to the McCarran International Airport, this building centre offers a facile access to all the important points in Las Vegas Valley.

Although Marnell Corrao had developed enough smaller construction commer­cial projects in the entire valley, in its history, Marnell Corporate Center marks the first great park office for the multi-service firm.

XPressWest, an investment in the future

Marnell has perceived that, after for 25 years of studying the benefits brought by the high speed trains in Japan and Europa, they would bring a great economical plus, and he built the XPressWest project.

His vision was to build a high speed train line in Las Vegas and in the South of California, a project to be ended around 2034. Situated along the I-15 Interstate Highway, this high speed train line will cover over 200 miles of railways. The USA population rises to 300 million people, and the train could become an ecological and cheap travel conveyance. Marnell’s perception is that this high speed railway will fill his wallet. For example, the Amtrack railway between San Diego and Los Angeles is the second most profitable in the country.

With an incredible business acumen and with a very well developed will and nourished in time with successful projects, Tony Marnell II represents “an asset” of the city, namely a man who pushes forward the continuous develop­ment of Vegas.Tony Marnell II este una dintre cele mai importante şi influente persoane din industria jocurilor de noroc din Statele Unite. Este fondator, CEO şi Preşedinte al Consiliului Director al companiei Marnell Corrao Associates.

Cine este Tony Marnell II?

Tony Marnell II s-a născut în 1949 dintr-o familie de imigranţi italieni – Tony Marnell Sr. şi Marie Conforti. Familia sa a ajuns în Vegas când el avea 3 ani. A absolvit arhitectura la Universitatea Californiei de Sud în 1972. După ce activează la firmele Zuni Construction Co., Moffitt & McDaniel Architects şi Alfred Caldwell Architecture, se alătură firmei Corrao în anul 1974 în calitate de general manager şi după retragerea lui Lud Corrao redenumeşte firma în Marnell Corrao Associates. Tatăl său, Tony Marnell Sr., fusese un om simplu care muncise să-şi întreţină familia de timpuriu, încă din clasa a IX-a. Era perioada Marii Crize. Tony Marnell Sr. a avut o firmă de construcţii între anii ’50 si ’80 care se ocupa de diverse lucrări în şcoli, biserici sau cazinouri pe tot cuprinsul districtului Clark County.

Firma de arhitectură a lui Marnell este considerată cea mai veche şi mai bună firmă care construieşte clădiri care adăpostesc cazinouri de pe tot cuprinsul Statelor Unite. Mai concret, dacă doreşti să realizezi un resort-casino de succes ar fi bine să vă adresaţi lui Tony şi firmei sale. În acest moment compania are 100 de angajaţi şi derulează nenumărate proiecte de realizare de construcţii în domenii diverse, de la realizarea de cazinouri la centre de evenimente şi expoziţii/convenţii, la terenuri de golf sau mai nou, noua direcţie pe care s-a înscris compania – clădiri de birouri eco, în zone verzi, aşa numitele park offices-uri.

Tony Marnell II, un titan al industriei

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă acest om pentru Las Vegas, vă invităm să trecem în revistă câteva din marile proiecte pe care le-a realizat: Wynn Las Vegas, Bellagio, Rio All Suite Hotel & Casino (gazda anuală a WSOP), Mirage, Caesars Palace sau Treasure Island! Însă multe din clădirile ridicate de Marnell se află şi în Atlantic City, Henderson, Baton Rouge, Albuquerque sau Columbus. El a construit primul turn al lui Rio Suite Hotel & Casino în 1990. A fost CEO al acestui resort timp de 9 ani, moment în care Marnell a vândut proprietatea la Harrah’s Entertainment Inc. în pentru 880 milioane de dolari. După achiziţie proprietatea nu a reuşit să-şi mai atingă nivelurile istorice de performanţă de dinainte.

În total, compania sa a oferit către exploatare peste 70.000 de camere de hotel în toată America. Consul­tanţă, design, ar­hi­tec­tură, construcţii şi mana­ge­mentul acestora sau trans­port reprezintă ariile de compe­ten­ţă ale companiei pe care o conduce cu mare succes de peste 40 de ani.

Steve Wynn a contractat pe Marnell Corrao în 2002 să construiască noul său proiect Wynn Theatre unde are loc în acest moment Le Reve (The Dream), unul dintre cele mai fru­moase şi mai adulate spectacole din Vegas, proiect ce a adus companiei lui Marnell peste 1 miliard de dolari.

Marnell Corporate Center, giuvaerul lui Tony

Iată că fidel noilor tendinţe din domeniu care spun că angajaţii se simt influenţaţi în bine de natură, care le oferă un mediu de lucru nestresant şi în care îşi pot pune în valoare mai bine talentul, Marnell a început să dezvolte în ultimii ani un proiect foarte ambiţios: Marnell Corporate Center. Un complex de 12 clădiri de Clasă A ce a însumat un spaţiu total de 736.000 de m2 de birouri, depozite, restaurante (Panevino şi Gourmet Deli) şi spaţii dedicate comerţului. Marnell Corporate Center ocupă o suprafaţă de 37 de acrii pe partea sudică a lui Sunset Road, la est de Las Vegas Boulevard South localizată strategic la intersecţia autostrăzii Interstatale 15 şi I-125, foarte aproape de Aeroportul Internaţional McCarran, acest complex de clădiri oferă un acces facil către toate punctele importante din Las Vegas Valley.

Cu toate că Marnell Corrao a dezvoltat destule proiecte comerciale de construcţie mai mici în întreaga vale în istoria sa, Marnell Corporate Center marchează primul mare parc de birouri pentru firma multi-service.

XPressWest, o investiţie în viitor

Marnell a intuit, după ce timp de 25 de ani a studiat beneficiile aduse de trenurile de mare viteză în Japonia şi Europa, că acestea vor aduce un mare plus economic şi a construit proiectul XPressWest.

Viziunea sa a fost cea de construi o linie de tren de mare viteză între Las Vegas şi Sudul Californiei, proiect ce se va încheia în jurul anului 2034. Situat de-a lungul Autostrăzii Interstatale I-15 această linie de tren de mare viteză se va întinde pe 200 de mile de şine. Populaţia SUA se îndreaptă către 300 de milioane de oameni, iar trenul poate deveni un mijloc ecologic şi ieftin de călătorie. Intuiţia lui Marnell este că această linie ferată de mare viteză îi va aduce o mulţime de bani şi în portofel. De exemplu, linia de cale ferată Amtrack dintre San Diego şi Los Angeles este a doua cea mai profitabilă din ţară.

Cu un fler incredibil pentru afaceri şi cu o viziune foarte bine dezvoltată şi hrănită în timp cu proiecte de succes, Tony Marnell II reprezintă “un bun” al oraşului, adică un om care împinge de la spate dezvoltarea continuă a Vegas-ului.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.