Toma Coconea: “I want to fly of the Everest”Toma Coconea: “Îmi doresc să zbor de pe Everest”

luni, 25 noiembrie 2013

He is a great sportsman and he does everything with wishing to surpass his own limits. In addition, the love for nature and movement led him to choose the mountain and extreme adventure as battlefields for his records. Thomas Capell is an accomplished athlete who seizes the moment relying on himself and on his desire for self outrun. It’s not easy, but everything seems easy for him and nothing is untouchable or unbreakable.

You were 2 times Vice-Champion at the Red Bull X-Alps and this year you finished on the 10th place in this competition, and this is one of the hardest races of paragliding and mountain Marathon in the world! What’s next? The next edition will you come back to win?

Next year I will go to X-Pyrenees, where I will cross the Pyrenees Mountains and in the same time I’ll train for a better participation in the X-Alps in 2015.

How many hours do you train every day and what does this training consist of?

For me it training is a way of life, and I can’t say that I’ve been training in a specific way. Of course, when the event I wish to participate at is approaching I start to become more disciplined. Otherwise, my training consists in trying to surpass my limits. For example, on November 16, I will participate in a charity event in Monaco, 7 days and 7 nights marathon, where I will try to beat the last year record of 1050 miles, and where I want to cover a minimum of 1100 km.

 You were the sportive type since childhood? Where from comes this love for sports and in particular for mountains?

 I was part of a club of orientation since childhood; it was here where I discovered paragliding. I like all sports that involve nature, including skydiving, snowboarding, paragliding and mountain racing.

 Do you think consider yourself to be a lucky guy?

Yes, I’m lucky, because first I love what I do and I am continuously motivated, thus my spirit is still very young and I’m not thinking about retirement, wishing to participate in as many competitions as possible, as long as my health allows it.

 What bothers you the most in Romania of our days? Why?

 I can say that what bothers me the most is the manipulation present in the media, which discourages people, everywhere you look it is all about the crisis. We must not fear tomorrow, we must think positive, be optimistic.

Instead, I am happy to see that more people are turning to sport, there are increasingly more participants to the marathon-like competitions, a lot of bikers and this is a positive thing for our country.

In which category do you include gambling: vice or entertainment? Why?

It’s a passion that pushes people to socialize and have fun. Of course, one has to know one’s limits and do not try to overcome them, and when I say limits I particularly refer to the financial ones.

Now a day, in our country, as well as abroad, Texas Hold’em is in fashion. What is your perception of the today’s modern Poker? Is it just luck? Is it just a game or can you consider it more than that?

It clearly is a combination of the two, but it is a game that requires intelligence, it develops mental abilities, and we can also say that it is a game that implies a lot of strategy making.

 As in paragliding, in poker you must know your limits, both disciplines require strategy, you must take into account all the variables. In paragliding is a constant struggle with nature. If, for example, you fly around 200-300 km, than you must try to foresee and adapt to the weather conditions encountered along the route.

 Have you ever been in a casino or a game room in Romania or abroad? If yes, what  was your impression on the atmosphere out there?

 I was in Monte Carlo, out of curiosity, and I liked it very much.

 In our country there are a lot of prejudices about all gambling activities. Why do you think that happens?

 I don’t have a negative opinion. For many it is a way of life, a funfair, as running is for me. There is nothing to blame in that.

Do you think about the future often or you only live for today?

 I also have plans for the future, but I can say that I like very much to live the moment. One of my future plans would be to cross Greenland by kite. Also, I want to fly of the Everest. Basically, my plans for the future include the overcoming of my own limits.

 What convinced you to accept the collaboration with PokerStars?

 I was drawn to the fact that they support and help other sports. We could achieve performance in many sports, if they should be supported.

 Do you believe that in life one also needs good luck?

 No doubt about it, just that often we make our own luck and we do not have to let the first dead end we encounter to bring us down, but on the contrary, we must become stronger.

 

Este un mare sportiv și tot ceea ce realizează o face cu gândul de a-și depășii limitele. În plus, dragostea față de natură și mișcare l-a determinat să aleagă ca și câmp de bătălie pentru recordurile sale: muntele și aventura extremă. Toma Coconea este un atlet desăvârșit, care trăiește clipa mizând pe sine și pe dorința de autodepășire. Nu e ușor, dar pentru el totul pare simplu și nimic nu este de neatins sau de nedepășit.

Ai fost vicecampion de 2 ori la Red Bull X-Alps și anul acesta ai terminat pe locul 10 această competiție, care este una dintre cele mai grele întreceri de parapantă și maraton montan din lume! Ce urmează? Te întorci la următoarea ediție ca să câștigi?

Anul care urmează voi merge la X-Pyrenees unde voi traversa Munții Pirinei și totodată mă voi antrena pentru o cât mai bună participare la X-Alps din 2015.

Câte ore te antrenezi pe zi și în ce constă acest antrenament?

 Pentru mine antrenamentul este un mod de viață și nu pot spune că mă antrenez într-un mod anume. Desigur în momentul când se apropie evenimentul la care doresc să particip încep să devin mai disciplinat. În rest, antrenamentul meu constă în încercarea de a îmi depășii limitele. Spre exemplu pe 16 noiembrie voi participa la un eveniment caritabil în Monaco, un maraton de 7 zile și 7 nopți unde voi încerca să bat recordul de anul trecut care a fost de 1050 km și unde îmi doresc să parcurg minim 1100 km.

 Ai fost un tip sportiv de copil? De unde vine această dragoste pentru sport, și munte în special?

 De mic am făcut parte dintr-un club de orientare turistică unde am descoperit și zborul cu parapanta. Îmi place să practic toate sporturile care includ natura, sky, snowboard, alergare montană și desigur parapanta.

 Te consideri un tip norocos?

 Da, sunt norocos, pentru că în primul rând îmi place ceea ce fac și sunt în continuu motivat, din această cauză am spiritul încă foarte tânăr și nu mă gândesc la retragere, dorindu-mi ca atâta timp cât sănătatea îmi va permite, să particip la cât mai multe competiții.

 Ce te deranjează cel mai mult în România de astăzi? De ce?

 Pot spune că cel mai rău mă deranjază manipularea din media care descurajează oamenii, peste tot nu auzim decât despre criză. Nu trebuie să avem teama zilei de mâine, trebuie să gândim pozitiv, să fim optimiști.

În schimb pot spune că mă bucură când văd că oamenii se îndreaptă din ce în ce mai mult către sport, sunt din ce în ce mai mulți participanți la competițiile de tip maraton, foarte mulți bicicliști și acesta este un lucru pozitiv în țara noastră.

În ce categorie incluzi jocurile de noroc: viciu sau entertainment? De ce?

Este o pasiune care împinge oamenii spre socializare și distracție. Desigur trebuie să îți cunoști limitele și să nu încerci să le depășești, și când mă refer la limite mă refer în special la cele financiare.

Acum la modă, atât la noi cât și în străinătate, este Texas Hold’em. Care este percepția ta asupra pokerului modern de astăzi? Este vorba doar de noroc? Este doar un joc sau îl poți considera mai mult decât atât?

 Clar există o combinație între cele două, dar este un joc, care îți necesită inteligența îți dezvoltă abilitățile mentale și mai putem spune, de asemenea, că este un joc care ține foarte mult și de strategie.

Ca și în parapantă, în poker trebuie să îți cunoști limitele, ai nevoie de strategie în ambele discipline, trebuie să iei în calcul toate variabilele. În parapantă este o luptă permanentă cu natura. Dacă, de exemplu, faci un zbor de 200-300 km trebuie să încerci să prevezi și să te adaptezi la condițiile atmosferice întâlnite de-a lungul traseului.

Ai fost vreodată în vreun cazino sau sală de jocuri în România sau străinătate? Dacă da, ce impresie ți-a făcut atmosfera de acolo?

 Am fost de curiozitate la Monte Carlo, unde mi-a plăcut foarte mult atmosfera.

 Există foarte multe prejudecăți despre toate activitățile de gambling la noi în țară. De ce crezi că se întâmplă asta?

 Nu am o părere negativă. Pentru mulți este un mod de viață, o distracție, așa cum pentru mine este alergarea. Nu este nimic de condamnat.

 Te gândești des la viitor sau trăiești doar clipa?

 Am și planuri de viitor, dar pot spune că îmi place foarte mult să trăiesc momentul. Ca și plan de viitor ar fi traversarea Groenlandei cu kite-ul. De asemenea, îmi doresc să zbor de pe Everest. În principiu, planurile mele de viitor includ depășirea propriilor limite.

 Ce te-a determinat să accepți colaborarea cu PokerStars?

 Am fost atras de faptul că ei susțin și ajută alte sporturi. Noi am putea face performanță în multe sporturi dacă acestea ar fi susținute.

 În viață crezi că ai nevoie și de șansă?

Cu siguranță, doar că de multe ori norocul ni-l facem singuri și nu trebuie ca la primul impas întâlnit să fim doborâți, ci din contră, să devenim mai puternici.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.