Full Sail!Toate Pânzele Sus!

duminică, 11 martie 2012

 

The year 2012 has started exactly how it ended: with horror stories about the fall of the world economy and the European one in particular, with political and social problems all around the globe and with the same people and their „special” characters.

However, we have the ship ready and the crew is at their place for this turning point in the Romanian gambling. What can be more beautiful than going out on a rough sea. If the waves didn’t brake in front of you from time to time so as to make you snap out of the imaginary world, where would the beauty be…I’m glad that our magazine has become a trend-setter for many people, even for those to whom looking in the neighbour’s yard has become a national sport. They do what we do, but much poorly and with a higher price for you to pay. I’m stunned by their lack of originality and their huger to imitate us. And, as usually, they have the nerve of the burglar that shouts ” burglars!”. I’d feel pitty for them, but instead, I feel only desgust, as you happen to feel when seeing a dead animal. They have something of the hiens’ behaviour, as you do a story, they suddenly become passionate about the same thing, it’s like you constantly feel their starring behing your back and there’s a terrible smell when they get near you, they have something devilish in them, hauted by hate. Good people let them into their lives with their muddy boots, thinking that if they freely do this, they will get away with it cheaper. If only it was so simple…Don’t be naive, you cannot make the wolf the guardian of the sheeps. It would be too classic. You’re smarter than that. Read between the lines and take care – they can be very convincing. They are close to making you weep when you listen to them bragging about being some pathetic losers and about how honest they are, and if you’re not atentive and let your guard down, they would be capable of taking your word in your mouth and sell it back to you at a much higher price. ”Look into their eyes and lie to them!”, this is their slogan. Whom to lie? Mmm..yes, you got it right!

We are somehow flattered to be no.1 and to know  that the other one keeps your magazine under his pillow and venerates it like The Bible and does the same things that you used to do a year ago and dresses them as they have discovered America. What worries me is the desire of some to be naive and pay for this bullshit at caviar’s price, when you have delivered earlier a quality product for free. And to be honest, I don’t know when fatties posing with vulgarity, boxing and K1 have become gambling subjects so much appreciated by some.Whatever…

These are trifles. Nothing surprises me anymore. We’re ready for everything. ”Full sail!”.A început 2012 așa cum s-a terminat: cu povești de groază despre scăderea economiei mondiale și mai cu seamă a celei europene, cu probleme politice și sociale pe întreg mapamondul și cu aceeași oameni și caracterele lor „deosebite”.

Cu toate acestea avem nava pregătită și echipajul este la posturi și pentru acest an de răscruce pentru gamingul din România. Ce poate fi mai frumos decât să ieși în larg pe o mare agitată. Dacă valurile nu te-ar plesni din când în când peste față ca să te trezească la realitate, unde ar mai fi frumusețea…Mă bucur că revista noastră a devenit un trend-setter pentru mulți, chiar și pentru cei care uitatul în curtea vecinului a devenit sport național. Ce facem noi, fac și ei, doar că le iese cu mult mai prost și vă costă muuuuult mai scump. Mă uluiește lipsa lor de originalitate și pofta asta de a copia de la noi. Și, ca de obicei, au tupeul hoțului care strigă „hoții!”. Mi-ar stârni o stare de milă daca nu ar acoperi-o cea de greață și dezgust pe care o ai când vezi un hoit în stare de putrefacție. Au ceva din comportamentul heinelor, cum faci tu un story cum brusc îi pasionează și pe ei același lucru, parcă le simți mereu uitătura arzându-ți ceafa și plutește o duhoare oribilă când se apropie de tine, au ceva drăcesc în ei, îi macină o ură. Oamenii buni îi lasă să intre în viețile lor cu bocancii plini de noroi și de flegme, crezând că dacă îi lasă de bunăvoie vor scăpa mai ieftin. Aș, ți-ai găsit…Nu fiți naivi, nu poți lăsa lupul paznic la oi. Ar fi prea clasic. Sunteți mai deștepți de-atât. Citiți printre rânduri și aveți grijă – pot fi foarte convingători. Mai-mai că v-ar smulge o lacrimă dacă îi ascultați cum își plâng de milă că sunt niște looseri patetici și ce cinstiți și corecți sunt ei, iar dacă nu ești atent și-ți lași garda jos ar fi în stare să-ți ia „ciunga” din gură și să ți-o vândă înapoi pe bani grei. „Uită-te în ochii lor și minte-i!” este sloganul lor. Pe cine să mintă? Hmm…Ați ghicit!

Pe undeva ne flatează să ști că ești no.1 și că celălalt îți ține revista sub pernă ca pe Biblie și face aceleași lucruri care le făceai tu cu 1 an în urmă și le împachetează de zici că ți-a descoperit America. Ce mă îngrijorează este dorința unora de a fi fraieri și de a plăti acest bullshit la preț de caviar, când tu ai livrat mai devreme un produs de calitate si gratis. Și sincer să fiu, nu știu când grăsuțe pozate vulgar, box și K1 au ajuns să fie subiecte de gambling atât de apreciate de unii. Mă rog…

Astea-s fleacuri. Nu mă mai miră nimic. Suntem pregătiți pentru orice. „Toate pânzele sus!”

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.