Betting Techniques– Easy MoneyTehnici de pariere – Easy Money

luni, 9 aprilie 2012

For today, a few words about one of the most enjoyed betting techniques, the method used by most of the gamblers with or without experience. Because it’s easy to be applied and the games chosen offer a high level of confidence.

The Easy Money system involves having a starting stake on a match or on a ticket composed of more games that you consider to be the most sure of regarding the winning chances. This is the first step, because the possible gain must be fully put far away, on another game (or ticket). The basic idea is that you must reach an important gain, by little yet sure steps, so that although a 1.15 share won’t bring a considerable gain, we could think of 30 such consecutive winning shares. There will be a final share that equals 66, and if the initial stake is €50, the profit will be of €3250. However, these matches must not be played for several days in a row the 30th bet can be reached after one month. Moreover, it is very important to set an objective which, if reached, should stop the game.

At least theoretically, this system offers good chances of winning. Taking into account this fact, we can consider that, although there’s a need to bet on many sport events for a considerable win, you have the chance to pick these events in a long period of time, in which you can analyze and choose the games that you can be sure of. Another major advantage is the fact that, in case you lose, after several unsuccessful steps, the actual loss is the initial stake, a relatively small one compared to the possible win.

Let’s say we start the first series. We make a bet of a 1.30 share (for example) that is a winning one. Now the bank is €13. Then we bet on a 1.60 share (for example) that is a winning one. Now the bank is €20.8.  And so on until we reach €200 (the double of the initial bank, set objective). If we lose, a new series with €10 starts. The objective is to score one series out of 10 set in mind.

Normally, we don’t have to deal with a perfect system, but with one that brings several disadvantages too. One of them is that, if you lose after a week’s work when you choose the best matches, you don’t get anything. It’s true that the invested sum of money is not so big, but the feeling that you get after analyzing the games for a month and you got nothing can be discouraging. Another problem that involves self control and that can affect the starters is the fact that after the first steps won, everyone will have the tendency to see  ”sure” matches more often. So, the starters in this field will give in to temptation and will bet on more matches, without analyzing them as much as before. The result, of course, will be negative.

Most of the gamblers will try to bet on football, eventually tennis. This way we can choose soloists, preferably only when involving very important teams, with constant results and which have as goals, year after year, winning trophies. For example, we can bet on Barcelona, Real Madrid or Manchester United when playing at home, especially against a smaller team. But even so, you must take into account the first 11 sent on field, the weather, the stake of the game or other aspects that can decisively interfere with the fait of the game. Another type of bets recommended for this “easy money” system, is one involving the number of goals in a match. So, during a season, we can observe that some teams play in offensive, scoring many times. We can choose to bet on over 0.5 because football is played on goals, or even over 1.5 for a better share.

The ones betting on tennis games should try to avoid little tours of the competitions calendar. It’s preferred we bet only on Grand Slam or Master Series tours. Gathering information about both players involved in a game is essential, regarding the style of play, the preferred terrain, the shape they are in, previous results between them, or if they had any health problems lately. Personally, I think that in a Grand Slam tour, a good total share can be obtained, taking into consideration the girls games too, and if you can combine them with other matches, from other sports, it can lead to a substantial gain. If you have good tennis knowledge, try to bet on these matches in an easy money system.

Not last, you can bet on live matches where the chances of success are higher due to the fact that you can watch the game live on TV or on the Internet. Of course, you must not bet on any small share, there can be changes of situations anytime. Live betting needs some experience whatsoever, but it’s worth trying when you want to play all in.


Astăzi câteva cuvinte despre una dintre cele mai îndrăgite tehnici de pariere, metoda la care apelează cei mai mulţi pariori cu sau fără experienţă. Pentru că este uşor de aplicat iar meciurile alese oferă un grad ridicat de încredere.

Sistemul Easy Money presupune să pariem o miză de început pe un meci, sau pe un bilet compus din mai multe meciuri, pe care le consideri cât mai sigure din punct de vedere al câştigului. Acesta este primul pas, deoarece eventualul câştig trebuie pus în totalitate mai departe, pe un alt meci (sau bilet). Ideea de bază este să ajungi la un câştig important, parcurgând paşi mici şi siguri, astfel că, deşi o cotă de 1.15 nu va aduce un câştig considerabil, ne putem gîndi la 30 astfel de cote câştigate consecutiv. Vei avea o cotă finală egală cu 66, iar dacă miza iniţială este de 50 de euro, profitul va fi de 3250 de euro. Totuşi, aceste meciuri nu trebuie jucate în decurs de câteva zile, ci se poate ajunge la al 30-lea pariu după o lună de zile. De asemenea, este foarte important să avem stabilit un obiectiv, pe care dacă îl atingem, să ne oprim.

Cel puţin teoretic, acest sistem oferă şanse foarte bune de câştig. Având în vedere acest fapt, putem considera că, deşi este nevoie să pariezi pe multe evenimente sportive pentru un câştig substanţial, ai şansa de alege aceste evenimente într-un timp îndelungat, în care vei putea analiza şi alege meciurile care par cât mai sigure. Alt avantaj major este faptul că, în cazul în care vei pierde, după câţiva paşi reuşiţi, pierderea concretă este miza iniţială, una relativ mică în comparaţie cu eventualul câştig.

Să zicem că începem prima serie. Punem  un pariu de cota 1.30 (exemplu) care iese. Acum banca este 13 euro. Apoi pariem 13 euro pe o cota 1.60 (exemplu) care iese. Acum banca este 20.8 euro. Şi tot asa până ajungem la 200 euro (dublul băncii iniţiale, obiectiv propus). Dacă pierdem, începe, o nouă serie tot cu 10 euro. Obiectivul este sa reuşim o serie din 10 propuse.

Cum e şi normal, nu avem de-a face cu un sistem perfect, ci cu unul care aduce şi unele dezavantaje. Unul dintre ele este acela că, dacă vei pierde după o lună de muncă, în care alegi cele mai bune meciuri, nu te alegi cu nimic. E adevărat că suma investită nu este aşa mare, însă sentimentul că ai analizat meciurile timp de o lună şi nu te-ai ales cu nimic poate fi descurajator. O altă problemă ce ţine de autocontrol şi poate afecta pariorii începători, este faptul că, după primii pași câştigători, fiecare va avea tendinţa de a vedea meciuri „sigure” din ce în ce mai des. Astfel că, cei începători în domeniul pariurilor vor cădea pradă acestei tentaţii şi vor paria pe mai multe meciuri, fără a le mai analiza suficient de mult în mod temeinic. Rezultatul, bineînţeles, va fi negativ.
Cei mai mulţi pariori vor încerca să parieze pe fotbal, eventual tenis. Astfel, putem alege solişti, însă de preferat doar pe echipe foarte importante, constante în rezultate şi care au ca obiectiv an de an, câştigarea trofeelor. De exemplu, putem paria pe Barcelona, Real Madrid sau Manchester United când joacă acasă, mai ales împotriva unor echipe mai mici. Însă chiar şi asa, trebuie să ţii cont de primul 11 trimis pe teren, condiţiile meteo, miza meciului sau alte aspecte care pot interveni decisiv în soarta partidei. Un alt tip de pariuri recomandat pentru acest sistem „easy money”, este cel legat de numărul de goluri înscrise într-un meci. Astfel, de-a lungul unui sezon se poate aprecia că unele echipe joacă ofensiv, înscriind multe goluri. Putem alege să pariem pe over 0.5, pentru că fotbalul se joacă pe goluri, sau chiar over 1.5 pentru o cotă mai bună.

Cei care pariază pe meciuri de tenis, ar trebui să încerce să evite turneele mici din cadrul calendarului competiţional. De preferat să pariem numai la turnee de Grand Slam sau Master Series. Informarea în legătură cu ambii jucători implicaţi în meci este esenţială, cu privire la stilul de joc, ce suprafaţă de joc preferă, în ce formă se află, ce rezultate s-au mai înregistrat între ei, sau dacă au avut probleme de sănătate în ultima vreme. Personal, consider că în cadrul unui turneu de Grand Slam se poate obţine o cotă totală bună, luând în considerare şi meciurile fetelor,  iar dacă le puteţi combina şi cu alte meciuri, din alte sporturi, câştigul poate fi substanţial. Dacă aveţi cunoştinţe bune de tenis, încercați să pariaţi astfel de meciuri în cadrul unui sistem easy money.

Nu în ultimul rând, se pot paria meciuri live, unde şansele de reuşită cresc datorită faptului că poţi urmări meciul în direct la TV sau pe internet. Bineînţeles, nu trebuie să pariezi orice cotă mică, fiindcă oricând se poate răsturna situaţia într-un meci. Pariatul live necesită o oarecare experienţă, însă merită încercat atunci când vrei să joci all in.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.