Betting techniques – Kelly CriterionTehnici de pariere – Criteriul Kelly

joi, 22 martie 2012

 This system represents a mathematical formula developed by physicist J.L.Kelly Jr. in 1956 and put into practice by Claude Shannon and Edward Thorp in the following years. It’s a progressive betting system which  helps you bet money in the bank so you can raise the possibility of maximisig your profits in the long run.

Kelly criterion is a technique according to which, in the event of a higher success probability, the gambler runs an increased risk, while in the case of a lower success probability, the gambler has less to lose. The invested percentage is calculated with a view to maximizing the most probable gain.

For investments (bets) with a win probability p, loss probability q (1-p) and a net gain of b times the value of the investment, the (k) percentage is:

k= total money in the bank that should be used for betting
p=probability of a won bet
q= probability of a lost bet

When we do the calculations and get (zero) or a negative result, it’s advisable not to bet on the game concerned.

To give an example, we have many bets and we believe that there’s a 50% probability to win. However, bets have a 3.00 share, so it’s a tempting offer. How much should we bet on these games, how do we set the stake?

f = [(2) (0.5) – 0.5]/2

= [1 – 0.5]/2

= 0.5/2

= 0.25 or 25%

Kelly’s formula suggests we should not bet more than 25% of the bank on this event. Of course, 25% may be too high. Consequently, we bet €25 on this event (equal to a football match) and win. Now we have with €50 more money in the bank, meaning  €150. If we continue to bet on 25% of the bank money, €37.5 would be at stake and if we win this bet too, our bank reaches €225. Suppose we’ve won the second bet; now let’s see what happens if we lose it: €150 in the bank minus €37.5 equals  €112.5, so a €12.5 profit.

Although the example above seems interesting, the Kelly system proves to be unpredictable because it can cause huge losses to your betting money. Since this formula shows that we should bet higher on small low shares, sometimes meaning 50% of the bank money or even more, we do understand that it’s not a method for minimizing losses.

We take the example above: we bet 60$ on an event, meaning €60 out of  €100 available. We win the bet and the bank reached €220. We bet again 60%, that is €132 and win again. We’ll have a total of €484 in the bank. We bet again 60% (€290.4), we lose, the bank reaches €193. This is a lucky situation beacause we bet what we have previously won, but what if  there was a  lost bet…?

The strategy can be considered risky because the results may vary. If you want to use the Kelly’s criterion technique it’s advisable not to use low stakes and for the short term. The human error factor must also be taken into account because mathematical formulas are used and a wrong introduced figure leads to a different result, this way risking a part of the bank for a bet with little chance of success. This strategy can be psychologically tiring, but so are all the attemps of avoiding high risks. This strategy can also generate long-term results, but since there are no upper or lower stake limits it could lead to very high bets (60-70% of the bank) and one loss is enough to let a lot of money slip.

Kelly Citerion is not a betting system for beginners because great loss of the bank could ruin their gambling career due to insufficient funds. As all the other betting systems, this one also requires discipline and patience, together with a flash of inspiration.Acest sistem reprezintă  o formulă matematică dezvoltată de fizicianul J.L Kelly Jr. în 1956 și pus în practică de Claude Shannon și Edward Thorp în anii următori. Este un sistem progresiv în pariuri care te ajută să pariezi sume din bancă, astfel încât să măreşti posibilitatea de creştere a profitului pe termen lung.

Criteriul Kellz este o tehnică la care, în cazul unei probabilităţi mai mari de reuşită pariorul riscă mai mult, iar în cazul în care probabilitatea de reuşita este mai scăzută, pariorul riscă mai puţin. Procentul de investit este calculat în scopul maximizării pe termen lung a câștigului cel mai probabil.

Pentru investiții (pariuri) cu probabilitate de câștig p, probabilitate de pierdere q (1 − p) si câștiguri nete de b ori valoarea investiției, procentul (k) este:

 

k= suma din bancă care ar trebui pariată
b= raportul dintre profit şi riscul pariului după victorie
p= probabilitatea ca pariul să fie câştigător
q= probabilitatea de a fi pierdut pariul

Atunci când calculăm şi obţinem (zero) sau un rezultat negativ, cel mai indicat este să nu pariem pe respectivul meci.

Exemplificând, avem mai multe pariuri şi credem că există probabilitatea de 50 % de a caştiga. Cu toate acestea, pariurile au o cotă de 3.00, deci este o ofertă tentantă. Cât de mult din bancă ar trebui sa pariem pe aceste meciuri, cum stabilim miza ?

f = [(2) (0.5) – 0.5]/2

= [1 – 0.5]/2

= 0.5/2

= 0.25 sau 25%

Formula lui Kelly ne sugerează să nu pariem mai mult de 25 % din bancă pe acest eveniment. Desigur, 25% poate fi o sumă prea mare.  În consecinţă  am pariat 25E pe acest eveniment (egal al un meci de fotbal) şi am caştigat. Acum vom avea în bancă mai mult cu 50E, adică 150E. Dacă alegem să pariem în continuare 25 % din bancă înseamnă că acum vom miza 37.5E şi în cazul în care câştigăm şi acest pariu, banca noastră va ajunge la 225E. Am presupus că am caştigat cel de-al doilea pariu; acum să vedem ce se întâmplă dacă îl pierdem: din banca de 150E vom scădea 37.5E şi vom rămâne cu 112.5E, deci un profit de 12.5E.

Deşi exemplul de mai sus pare atractiv, sistemul Kelly se dovedelte a fi imprevizibil pentru că poate provoca daune mari sumei pe care o aveţi pentru pariuri. Din moment ce, formula aceasta ne spune că la cote mici trebuie să pariem mai mult, asta însemnând uneori chiar şi 50 % din banca sau mai mult, ne dăm seama că nu este o metodă de a minimiza pierderile.
Reluăm exemplul anterior: trebuie să pariem 60% pe un eveniment asta însemând 60E din 100E disponibili. Pariul este câştigător şi banca ajunge la 220E. Pariem din nou 60%, asta însemnând 132E şi câştigăm din nou. Acum vom avea în banca in total 484E. Mizăm din nou 60 % (290.4E), pierdem iar banca noastră va deveni 193.6E. Aceasta este o situatie fericită  pentru ca am pariat din castig, însă dacă ar fi fost un pariu pierdut…?

Strategia poate fi considerată  riscantă pentru ca rezultatele pot fi diferite. Dacă doriţi sa folosiţi tehnica criteriului Kelly este recomandat să folosiţi mize  mici şi să-l folosiţi pe termen scurt. Trebuie luat în considerare şi factorul de eroare umană pentru ca se utilizează formule matematice şi in cazul în care greşiti la introducerea unui număr veţi obtine un rezultat diferit şi puteţi risca o parte mare din bancă pentru un pariu cu şanse mici de reuşită. Această strategie pare a fi obositoare la nivel psihologic, cum de altfel sunt toate incercările de a evita riscurile mari. Strategia poate genera rezultate şi pe termen lung, dar din moment ce nu exista limite inferioare sau superioare de miză s-ar putea ajunge la pariuri mari (60-70 % din bancă) si o singură pierdere este suficientă pentru a vă lipsi de mulţi bani.

Criteriul Kelly nu este un sistem de pariere pentru începători, pentru că o pierdere mare a băncii ar putea ruina cariera lor de pariori din cauza lipsei de fonduri. Ca toate sistemele de pariere şi în acest sistem este nevoie de disciplină si răbdare. Şi un dram de inspiraţie.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.