Tag Archives: Cristian Radu

Teme pentru 2018

de  Cristian Radu, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații

După o lungă perioadă caracterizată de convulsii la nivel legislativ, putem afirma cu suficientă tărie că industria jocurilor de noroc a intrat anul acesta pe un făgaș de normalitate, stabil și cu relativ puține incertitudini. Opinia aproape unanimă a industriei este că România are astăzi un cadru legal bine închegat, funcțional și echitabil pentru toți actorii implicați.

Astfel cum am semnalat pe parcursul acestui an, există totuși o serie de aspecte pe care trebuie să le avem în vedere în viitorul apropiat și pe care le sintetizăm în cele ce urmează.

Regimul impozitării veniturilor jucătorilor din sectorul on-line

În ciuda existenței unor obligații fiscale general acceptate de jucători ca fiind mai mult decât rezonabile, practica a demonstrat că îndeplinirea obligațiilor declarative, atât la nivelul operatorilor cât și al jucătorilor, și de plată a impozitelor ridică numeroase probleme. Totodată, procesarea acestor informații de către autoritățile fiscale consumă resurse disproporționat de mari în raport cu relevanța bugetară a acestor impozite.

În acord cu majoritatea opiniilor din industrie, am susținut promovarea unui proiect legislativ de modificare a Codului fiscal prin care să se introducă reținerea la sursă a impozitului pe venit. În baza ultimelor evoluții ale procesului legislativ, se pare că acest deziderat devine realizabil într-un orizont apropiat de timp. Senatul României a votat la începutul lunii decembrie proiectul de lege de aprobare a celebrei O.U.G. 79/2017 cu un amendament care vizează introducerea reținerii la sursă a acestui impozit, ultimul cuvânt aparținând, desigur, Camerei Deputaților.

Se impune însă ca momentul intrării în vigoare a acestei modificări să fie analizat cu atenție de către legiuitor. O aplicare imediată va conduce cu siguranță la un nou impas, având în vedere că procesul de dezvoltare a unui soft care să permită reținerea la sursă a impozitului de către operatori durează între 3 și 6 luni, în funcție de complexitatea platformei. Totodată, aplicarea pe parcursul anului 2018 a unor regimuri diferite de impozitare va da bătăi serioase de cap tuturor părților implicate. Ca atare, cea mai rezonabilă soluție ar fi ca modificarea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

Publicitatea jocurilor de noroc

Publicitatea este un instrument esențial pentru promovarea industriei jocurilor de noroc, în special a sectorului online, reprezentând totodată o sursă importantă de venit pentru difuzori. Consiliul Național al Audiovizualului a limitat însă, în martie 2017, difuzarea reclamelor la jocurile de noroc (TV/radio) după ora 23:00, invocând rațiuni privind protecția minorilor. Fără a critica motivele invocate de CNA, apreciem că, în concordanță cu practicile din alte jurisdicții europene, această decizie ar putea fi revizuită pentru a permite difuzarea reclamelor în orice interval orar în condițiile stabilite de un organism de autoreglementare și în măsura în care acestea nu includ mesaje persuasive de tipul calls to action.

 

Aplicarea GDPR începând cu 25 mai 2018

După cum este binecunoscut, Noul Regulament privind protecția datelor personale a intrat în vigoare pe data de 24 mai 2016, însă aplicarea acestuia a fost suspendată pentru o perioadă de 2 ani pentru a permite procesatorilor de date cu caracter personal să își alinieze activitatea în acest domeniu la noile standarde. Modificările introduse sunt substanțiale și ambițioase, având implicații deosebite în special pentru industria de jocuri de noroc care oferă servicii B2C. Începând cu data de 25 mai 2018, noile reglementări privind protecția datelor vor avea aplicabilitate directă în toate statele membre SEE, iar sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea acestora impun o atenție sporită acestui subiect.

Implicațiile GDPR sunt complexe și pot varia semnificativ de la operator la operator, în funcție de datele colectate și monitorizate, arhitectura actuală a sistemelor de automatizare a procesării datelor cu caracter personal sau relațiile B2B cu alți furnizori de servicii specializate pentru piața jocurilor de noroc care acționează în calitate de procesatori de date pentru operator (valabil pentru cei care externalizează serviciile de risk management, player profiling sau transfer al unor baze de date privind activitatea jucătorului în cadrul unor platforme independente de platforma operatorului, precum în cazul implementărilor SaaS în care prestatorul de servicii oferă inclusiv hosting și găzduirea datelor procesate).

Având în vedere nivelul extrem de ridicat al posibilelor sancțiuni (acestea putând ajunge până la 20.000.000 Euro sau până la 4% din cifra de afaceri globală a grupului din care face parte operatorul, luându-se în calcul cea mai mare valoare), operatorii de jocuri de noroc vor trebui să depună toate eforturile necesare în vederea obținerii nivelului de conformare cu noile prevederi GDPR.

Implementarea AMLD4

Similar cu GDPR, operatorii vor trebui să aibă în vedere în viitorul apropiat regulile noi în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ce vor fi aduse prin actul normativ național de implementare a AMLD4. Cea mai importantă noutate va consta în extinderea sferei de aplicare a legislației din acest domeniu către toți furnizorii de jocuri de noroc. De aici vor decurge o serie de obligații pentru întreaga industrie dintre care cele mai semnificative privesc aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și a celor de raportare a tranzacțiilor superioare sumei de 10.000 Euro și a celor suspecte.

Menționăm că nu există suficientă claritate cu privire la momentul adoptării actului național de implementare a AMLD4, în ciuda faptului că termenul de transpunere a fost depășit.

Necesitatea adaptării cadrului legislativ la progresul tehnologic

Industria de jocuri de noroc a ieșit întotdeauna în evidență prin receptivitatea foarte ridicată la inovațiile aduse de progresul tehnologic.

Menționam acum ceva vreme că se impune reglementarea specială a unei noi categorii, respectiv e-sports, un sector cu o popularitate în creștere în multe jurisdicții europene cu o legislație avansată în domeniul jocurilor de noroc.

Recent există la nivel internațional o mare disponibilitate din partea legiuitorilor de a accepta criptomonedele ca instrumente de plată în raporturile dintre operatori și jucători, precum și de a permite autorizarea unor platforme de jocuri de noroc care funcționează exclusiv pe bază de criptomonede (așa-numitul curent blockchain gambling). Considerăm că este o oportunitate pentru legiuitorul român să analizeze reglementarea unui regim al criptomonedelor pentru a se situa în avangarda țărilor care au înțeles importanța acestora în relațiile comerciale.

Impactul proiectului legislativ de implementare a AMLD4 asupra industriei jocurilor de noroc

de  Cristian Radu, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații și Claudiu Filipoiu, Avocat al Țuca Zbârcea & Asociații

Cristian Radu

Cristian Radu

Odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a proiectului de Lege, aceasta va deveni principala reglementare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, actuala Lege în domeniu (Legea nr. 656/2002) urmând să fie abrogată. Totodată, cadrul legislativ va fi completat de regulamentul de aplicare a noii Legi pe care Oficiul trebuie să îl prezinte Guvernului spre aprobare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Proiectul instituie un mecanism național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și va avea un impact semnificativ asupra activității unor entități care operează în diverse domenii, inclusiv asupra industriei jocurilor de noroc.

Prima modificare importantă este reprezentantă de extinderea domeniului de aplicare la toți furnizorii de servicii de jocuri de noroc. Până la data intrării în vigoare a proiectului de Lege, sub incidența Legii nr. 656/2002 se află doar cazinourile, în timp ce alți operatori intră sub spectrul acesteia în măsura în care desfășoară operațiuni cu sume în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.

În continuare, vom prezenta pe scurt trei dintre principalele modificări preconizate și obligațiile aduse odată cu acestea care vor modela în curând, într-o măsură considerabilă, activitatea operatorilor de jocuri de noroc.

  1. 1.      Obligația de raportare

Operatorii vor avea obligația de a transmite Oficiului un raport pentru activitate suspectă, dacă aceștia cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile/fondurile, indiferent de sumă, provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acestuia nu sunt cine pretind a fi; sau c) informațiile deținute pot fi relevante pentru investigarea unei infracțiuni. De asemenea, operatorii vor raporta către Oficiu tranzacțiile în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

Rapoartele menționate vor fi trimise Oficiului exclusiv în format electronic, cu respectarea celorlalte reguli privind raportarea prevăzute în proiectul de Lege.

  1. 2.      Măsuri de cunoaștere a clientelei

În prezent, Legea nr. 656/2002 conține prevederi referitoare la măsurile de cunoaștere a clientelei, însă proiectul de Lege le reglementează mult mai în detaliu. În plus, acesta modifică pragurile peste care aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei devine obligatorie.

Operatorii de jocuri de noroc vor trebui să aplice măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în unele cazuri aplicabile cu caracter general, care vizează toate entitățile obligate, precum: la stabilirea unei relații de afaceri; la efectuarea unei tranzacții ocazionale în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 15.000 euro sau care constituie un transfer de fonduri în sensul Regulamentului (UE) 2015/847 (de exemplu, transferuri efectuate utilizând un card de plată, un instrument de monedă electronică sau un telefon mobil sau orice alt dispozitiv digital sau informatic preplătit sau cumpărat cu abonament, cu caracteristici similare) în valoare de peste 1.000 euro; când există suspiciuni de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; dacă există îndoieli privind veridicitatea sau suficiența informațiilor de identificare deja deținute despre client sau beneficiarul real.

Pe lângă aceste cazuri cu caracter general, proiectul de Lege prevede și un caz special, aplicabil operatorilor de jocuri de noroc: aceștia vor fi obligați să aplice măsurile-standard de cunoaștere a clientelei în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, ori în toate cazurile atunci când se efectuează tranzacții a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează printr-o singură operațiune sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

Totodată, operatorii vor fi obligați să țină evidența tranzacțiilor individualizat pentru fiecare client și asociat cu datele de identificare ale acestuia, astfel încât să poată demonstra îndeplinirea acestei obligații autorităților cu atribuții de control sau organismelor de auto-reglementare.

Operatorii vor trebui să aplice măsurile-standard de cunoaștere a clientelei nu numai tuturor clienților noi, ci și clienților existenți, în funcție de risc, la momente oportune.

În egală măsură, există măsuri simplificate sau suplimentare de cunoaștere a clientelei pe care operatorii le pot aplica sau, după caz, sunt obligați să le aplice în condițiile prevăzute de proiectul de Lege.

  1. 3.      Păstrarea documentelor

O modificare importantă adusă de proiectul de Lege și care va avea un impact major asupra industriei jocurilor de noroc vizează obligația de păstrare a documentelor.

Operatorii de jocuri de noroc, atunci când vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei, vor avea obligația să păstreze atât în format hârtie, cât și în format electronic, în aceleași condiții cu cele pe format hârtie, într-o formă admisă în procedurile judiciare, toate înregistrările obținute prin aplicarea măsurilor, precum copii ale documentelor de identificare, a monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv a informațiilor obținute prin mijloace de identificare electronică, pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu clientul sau de la data efectuării tranzacției ocazionale.

Considerăm că cerința de a păstra înregistrările atât în format hârtie, cât și electronic, este în sine una excesivă, însă cea de a le păstra într-o formă admisă în procedurile judiciare (ceea ce presupune, având în vedere dispozițiile Codului de procedură civilă, certificarea copiilor pentru conformitate cu originalul) este de natură să aibă un impact negativ major asupra industriei jocurilor de noroc în măsura în care se va impune prin regulamentul de aplicare cerințe de identificare de tip F2F a jucătorilor. Astfel, este interesant de văzut dacă forma în care va fi adoptat proiectul de Lege va menține aceste cerințe excesive (mai ales că în textul Directivei nu există obligația ca înregistrările să fie păstrate într-o formă admisă în procedurile judiciare) și cum vor fi acestea îndeplinite în practică.

Chiar și în situația în care avem în vedere doar cele trei obligații principale analizate, este evident că implementarea AMLD4 va avea un impact semnificativ asupra operatorilor de jocuri de noroc, care trebuie să-și adapteze rapid activitatea în conformitate cu noile cerințe.

 

 

Cristian Radu este partener al Țuca Zbârcea & Asociații. El coordonează departamentul de Gaming Law al firmei. Cristian are o experiență de 12 ani în fuziuni, achiziții și drept corporativ, oferind asistență diverșilor jucători din industria jocurilor, pariurilor și loteriei, în ceea ce privește o gamă largă de aspecte specifice legate de reglementare, inclusiv jocurile de noroc on-line și mobile, cazinouri, etc. El redactează frecvent pentru publicații internaționale, cum ar fi Gambling Compliance sau World Gambling Report. Alte domenii de expertiză sunt: ​​petrol și gaze.

UN SFÂRȘIT DE PRIMĂVARĂ TERMINAT ÎN FORȚĂ!

de Insider

Succesul ți-l construiești singur, prin muncă și cu inteligență. Așa am făcut și noi: am transpirat, am fost inspirați și de multe ori insistenți. Nu a fost ușor să facem un astfel de eveniment! Însă faptul că știm ce vrem, avem obiective, expertiză și experiența să ne atingem țelurile ne-a adus unde suntem, în vârf. Însă vreau să vă mai spun ceva, din feedbackul primit în toți acești ani și comparând cu alte evenimente la care am asistat și noi, să știți că nu foarte multe domenii economice de la noi din țară sau din lume beneficiază de un astfel de gen de manifestări ca cele organizate de revista noastră. Nu puțini pot și știu să facă ce facem noi de mai mulți ani de zile într-un pachet complet: Print + Online + Evenimente.

Evenimentul Servicii Financiare, Fiscalitate și Problematici Juridice organizat de revista noastră în 31 Mai a fost un succes nu pentru că așa spunem noi, ci pentru că așa au spus participanții și pentru asta vă invit să parcurgeți articolul de Testimoniale dedicat manifestării noastre pe care-l veți găsi imediat după articolul de Cover Story.

Apropo de Cover Story, Asociația Rombet a reușit în ultimii ani să fie un reper în ceea ce privește comunicarea bidirecțională – atât în interiorul industriei, cât și cu instituțiile statului cu rol în industria de jocuri de noroc de la noi din țară. În acest articol vă prezentăm un material interesant despre dezideratul comun al Asociației Rombet și al Oficiului Național Pentru Jocuri de Noroc pentru ca industria gamblingului din România să fie una matură, echilibrată și puternică.

EGT ne demonstrează că mărimea contează și vă prezintă suita de aparate de slot slant top cu ecrane mai mari şi calitate high-definition. Citiți articolul lor și aflați mai multe.

Recent, pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat un proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2015/849, a patra directivă care abordează amenințarea reprezentată de spălarea banilor (AMLD4). Aflați de la articolul semnat de Cristian Radu, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații și Claudiu Filipoiu, Avocat în cadrul aceleiași firme de ce implementarea AMLD4 va avea un impact semnificativ asupra operatorilor de jocuri de noroc.

United Dreams 2- ST27 Multigame seria “JOPPY” s-a lansat! Doar la noi în revistă veți afla mai multe detalii despre acest nou aparat care este destinat operării atât în cazinouri, cât și în sălile de joc.

Un sfârșit de primăvară terminat în forță.