SUZOHAPP awarded ‘Distributor of the Year Award’ from ELO Touch for the second year runningSUZOHAPP distins cu ‘Premiul Distribuitorul Anului’ de către ELO Touch pentru al doilea an la rând

marți, 17 mai 2016

SUZOHAPP in EMEA has once again received the highest allocation from a key supplier. ELO Touch has presented its Distributor of the Year Award 2015 for the EMEA region to SUZOHAPP.

Maarten Bais, EMEA Vice president of ELO Touch, presented the prestigious award to SUZOHAPP’s Harald Wagemaker (Executive Vice President Sales & Marketing of Gaming and Casino EMEA) and Goran Sovilj (Regional Sales Director). Mr. Wagemaker proudly stated, “The fact that we have won this award for two years running now is for us testimony to our continued hard work. We are here for the long run and work hard every single day to ensure that our customers are receiving the best solutions possible that the global gaming market has to offer. ELO Touch is the outstanding solution in the touchscreen market. We have been working together for many years with ELO. We have an unbeatable mix of the best-in-class touchscreens with our dedication for sales and service.

“I’d like to take this opportunity to thank both my colleagues, in particular Goran Sovilj who has enjoyed and continues to enjoy outstanding success with ELO Touch, and the team at ELO Touch. It is a pleasure to have such a professional supplier who, just like the management at SUZOHAPP, invests strongly to create market-beating solutions and believes in teamwork and trust as the way to attain and maintain long-term success”, concluded Mr. Wagemaker.

SUZOHAPP presented the widest range of cash handling solutions, spares and components at the Slot Summit Berlin

The strength in depth of the cash handling, spares and component solutions from SUZOHAPP was warmly greeted by visitors to the latest Slot Summit that took place in Berlin between 18th and 20th April. As a long-standing sponsor of the Slot Summit, SUZOHAPP once again exhibited with its own stand to support casino operators.

The number of products on display represented only a fraction of solutions on offer from SUZOHAPP. Key products shown included printers, banknote readers, toppers and monitors and  touchscreens.  As the global exclusive distributor for TRANSACT printers, these solutions were naturally a strong focus on the SUZOHAPP stand. TRANSACT staff from both Europe and the USA came to give their support. This proactive support included two presentations – one made by Tracey Chernay, Senior Vice President TRANSACT , on ‘The Power of Bonusing to Players whilst they play’ and the second by Russ Wige, Technical Sales Engineer from TRANSACT , on ‘Assessing how to deliver diagnostics, service and support time effectively and efficiently for ticket printers’.

Harald Wagemaker, Executive Vice President Sales & Marketing of Gaming and Casino EMEA, commented, “It was a pleasure to once again proactively participate at the Slot Summit. This is an excellent place to meet and exchange opinions and naturally to support the casino operators for all their requirements around cash handling, spares and components. Congratulations to the Slot Summit team for an excellent event”.

În cadrul EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Asia), SUZOHAPP a primit încă o dată din partea unui furnizor cheie, cea mai mare distincție. ELO Touch a acordat Premiul Distribuitorul Anului 2015 pentru regiunea EMEA companiei SUZOHAPP.

Maarten Bais, Vicepreședintele lui ELO Touch pe regiunea EMEA a înmânat prestigiosul premiu pentru SUZOHAPP lui Harald Wagemaker (Vicepreședinte Executiv de Vânzări și Marketing al companiei SUZOHAPP pe regiunea EMEA) și lui Goran Sovilj (Director Regional de Vânzări). Dl. Wagemaker a declarat cu mândrie, „Faptul că am câștigat acest premiu doi ani la rând reprezintă o dovadă a muncii noastre continue. Suntem aici pe termen lung și muncim mult în fiecare zi, pentru a ne asigura că le oferim clienților noștri cele mai bune soluții posibile pe care le are de oferit piața de gaming la nivel mondial. ELO Touch este o soluție remarcabilă pe piața ecranelor digitale. Am lucrat împreună cu ELO timp de mai mulți ani. Avem un mix imbatabil între cele mai bune ecrane digitale din clasa lor și devotamentul nostru pentru vânzări și service.”

„Aș vrea să profit de această ocazie pentru a le mulțumi atât colegilor mei, în special lui Goran Sovilj, care s-a bucurat și continuă să se bucure de un succes remarcabil cu ELO Touch, dar și echipei de la ELO Touch. Este o plăcere să ai un furnizor atât de profesionist care, la fel ca și managementul de la SUZOHAPP, investește puternic pentru a crea soluții care depășesc piața și care crede în munca în echipă, unde încrederea este modalitatea abordată pentru a atinge și menține succesul pe termen lung”, a concluzionat domnul Wagemaker .

SUZOHAPP a prezentat cea mai largă gamă de soluții de manipulare de numerar, piese de schimb și componente la Slot Summit Berlin

Siguranța în profunzime a soluțiilor de manipulare de numerar, piese de schimb și componente de la SUZOHAPP a fost întâmpinată cu căldură de vizitatori la ultimul Slot Summit care a avut loc la Berlin, între 18 și 20 aprilie. În calitate de sponsor cu tradiție al evenimentului Slot Summit, SUZOHAPP a expus încă o dată, cu un stand propriu pentru a veni în sprijinul operatorilor de cazino.

Numărul de produse expuse a reprezentat doar o mică parte din soluțiile oferite de SUZOHAPP. Printre produsele cheie afișate s-au aflat imprimante, cititoare de bancnote, fețe și monitoare și ecrane tactile. În calitate de distribuitor exclusiv la nivel mondial al imprimantelor TRANSACT, aceste soluții au pus în mod normal, un puternic accent pe standul SUZOHAPP. Personalul TRANSACT din Europa și SUA, a venit să își ofere sprijinul. Acest sprijin proactiv a inclus două prezentări – una făcută de Tracey Chernay, Vicepreședinte Senior al TRANSACT, pe subiectul „Puterea Bonusului Oferit Jucătorilor în Timp ce se Joacă„, iar a doua de Russ Wige, Inginer Tehnic de Vânzări al TRANSACT, privind „Evaluarea modului de a livra diagnosticare, service și sprijin în timp real și eficient pentru imprimantele de bilete.”

 

Harald Wagemaker, Vicepreședinte Executiv de Vânzări și Marketing pentru zona EMEA a companiei SUZOHAPP, a comentat: „A fost o plăcere să participăm din nou, în mod proactiv, la Slot Summit. Acesta este un loc excelent pentru a ne întâlni și a face schimb de păreri, și, bineînțeles, pentru a sprijini operatorii de cazino în toate cerințele lor legate de manipularea numerarului, piese de schimb și componente. Felicitări echipei Slot Summit pentru un eveniment excelent.”

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.