SUZOHAPP Announces Separation of Cash Handling BusinessSUZOHAPP anunță separarea de afacerile de gestionare a numerarului

marți, 19 ianuarie 2021

SUZOHAPP announced the separation of its gaming and amusement business from its cash handling business, effective immediately.  The new cash handling business will be called PayComplete.

SUZOHAPP will focus solely on its core gaming, amusement, and sports betting business.

“As our offerings grew in number and complexity, it became apparent that we could operate more efficiently and serve our customers more effectively by separating into two independent entities,” said Sim Bielak, Global President of SUZOHAPP.  “The increased focus we can now bring to our Gaming & Amusement business will bring us closer to the customer as we align our offerings more directly with their needs.”

With its 60-year history of serving the gaming and amusement industry, SUZOHAPP is returning to its roots.  This renewed focus on its core business will bring value to both the business and its customers.

SUZOHAPP anunță separarea afacerilor de gestionare a numerarului

SUZOHAPP Announces Separation of Cash Handling Business / SUZOHAPP anunță separarea afacerilor de gestionare a numerarului

“Moving forward, our customers can expect much greater attention to be given to understanding and meeting their needs quickly, efficiently and cost effectively,” continued Bielak.  “Our optimized operations will allow for increased innovation, improved response times and greater customer service.  2021 will be a great year for SUZOHAPP and its customers.”

About SUZOHAPP

SUZOHAPP is a world leader in the manufacturing and distribution of gaming, amusement, and sports betting products.  Serving operators and OEMs for over 60 years, SUZOHAPP carries a vast portfolio of components available for immediate distribution and for developing custom built solutions.  More information, along with a comprehensive online components catalogue, is available at www.suzohapp.com. SUZOHAPP is owned by affiliates of ACON Investments, L.L.C., a Washington, D.C.- based international private equity investment firm that has responsibility for managing approximately $5.5 billion of capital. For more information, visit www.aconinvestments.com.

 

 

 

 

SUZOHAPP a anunțat separarea afacerilor sale de jocuri și distracții de cele care se ocupă de gestionarea numerarului, cu efect imediat. Noua afacere de gestionare a numerarului se va numi PayComplete.

SUZOHAPP se va concentra exclusiv pe afacerea sa de jocuri, distracții și pariuri sportive. „Pe măsură ce ofertele noastre au crescut ca număr și complexitate, a devenit evident că putem opera mai eficient și ne putem servi clienții mai eficient prin separarea în două entități independente”, a declarat Sim Bielak, președintele global SUZOHAPP. „Accentul sporit pe care îl putem aduce acum afacerii noastre de jocuri și distracții ne va aduce mai aproape de client, pe măsură ce ne aliniem ofertele mai bine la nevoile lor.”

Cu o istorie de 60 de ani în industria de jocuri și distracții, SUZOHAPP se întoarce la rădăcinile sale. Această revenire și concentrare reînnoită asupra activității sale principale va aduce valoare atât companiei, cât și clienților săi.

SUZOHAPP anunță separarea afacerilor de gestionare a numerarului

„Mergând înainte, clienții noștri se pot aștepta să se acorde o atenție mult mai mare înțelegerii și satisfacerii nevoilor lor rapid, eficient și rentabil”, a continuat Bielak. „Operațiunile noastre optimizate vor permite o inovație sporită, timpi de răspuns îmbunătățiți și servicii mai bune pentru clienți. 2021 va fi un an excelent pentru SUZOHAPP și clienții săi. ”

Despre SUZOHAPP

SUZOHAPP este lider mondial în producția și distribuția de produse pentru jocuri, distracții și pariuri sportive. Servind operatorii și OEM-urile (producătorii originali de echipamente) de peste 60 de ani, SUZOHAPP deține un vast portofoliu de componente disponibile pentru distribuție imediată și pentru dezvoltarea soluțiilor personalizate. Mai multe informații, împreună cu un catalog online complet de componente, sunt disponibile la www.suzohapp.com. SUZOHAPP este deținută de filialele ACON Investments, L.L.C., o firmă internațională de investiții cu capital privat din Washington, D.C., care are responsabilitatea de a gestiona aproximativ 5,5 miliarde USD de capital. Pentru mai multe informații, vizitați www.aconinvestments.com.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.