Suzo-Happ comes to Entertainment Arena Expo 2013Suzo-Happ vine la Entertainment Arena Expo 2013

joi, 29 august 2013

Suzo-Happ is proud to be exhibiting at the forthcoming EAE – Entertainment Expo Arena – at Bucharest between 3rd and 5th September. Both sales director Mr. Harald Wagemaker and regional sales manager Mr. Lou Rudolph look forward to greeting visitors to the Suzo-Happ stand.

Being the worldwide leading supplier of components and spare parts for the amusement and gaming industries, the Suzo-Happ Group naturally has the widest choice of solutions for manufacturers and operators alike. Suzo-Happ offers the finest solutions available to the market. This is only possible by following a dual strategy. This means: Suzo-Happ has an ever-growing portfolio of products that are self-developed and self-produced. Secondly, Suzo-Happ acts as master distributor and service centre for the most respected component manufacturers in the industry. Suzo-Happ works equally strongly with manufacturers and operators alike to blend market knowledge from both OEMS and end users to create the leading products that Suzo-Happ is renown for.

With research and development centres around the globe and an impressive production site in China, Suzo-Happ is able to provide the gaming industry with leading product solutions. For example, Suzo-Happ is recognised as the industry leader for coin hoppers and for toppers. The sheer choice, the quality, the durability added with the keen pricing makes Suzo-Happ the right choice for the industry. A strong multi-lingual sales team embodies the philosophy of thinking globally and acting locally. Mr. Harald Wagemaker, sales director for Suzo-Happ in the EMEA region, underlines this strategy, stating, “We do not rest on our laurels. We know as global leader in our field with decades of experience, we are the household name for spare parts and components. Nevertheless, we are in constant dialogue with our customers – both manufacturers and operators – to foresee new market changes and ensure our products fulfill market requirements. We have the right solutions for both the amusement and gaming markets”. An excellent example here is the illuminated handle bar. Operators often wish to keep hold of older slots yet combine these with the wish to modernise the gaming floor. The illuminated handle mech gives these older slots a new lease of life. The fluorescent colours truly draw in players. Furthermore, the fact that the colours change maintains player interest. Another example, the illuminated chrome push buttons make gaming machines look that more classier.

The range of coin pay-out hoppers enables manufacturers to be further innovative in machine design. The Evolution, the Cube and the Flow hoppers each completely fulfill their own specific requirements. Equally, the range of toppers means there are no boundaries in attracting players. The range of designs is very impressive. There are different levels of topper interactivity – from different types of ‘standard’ display topper to interactive game design (e.g. including a roulette wheel in the topper or slot reels) to being able to combine the topper lighting on each individual topper for a bank of gaming machines – truly underlining that a bank of machines is then linked together.

With such great strength in depth, Suzo-Happ is perfectly placed to support the industry’s ‘best-in-class’ suppliers to compliment the Suzo-Happ product range. Such master distribution partnerships include ELO touchscreen monitors, FutureLogic printers, MEI banknotes readers, recyclers and coin vaildators, Innovative Technology banknote readers and recyclers, Comestero coin validators and ASSA locks.

Suzo-Happ is proud to again exhibit leading amusement and gaming component and spare parts solutions at the Entertainment Arena Expo in Bucharest between 3rd and 5th September. Suzo-Happ can be found at stand number 121.Suzo-Happ este mândru să expună la viitoarea expoziție EAE – Entertainment Arena Expo – la București între 3 și 5 septembrie. Atât directorul de vânzări, dl. Harald Wagemaker, cât și managerul regional de vânzări, dl. Lou Rudolph, așteaptă cu nerăbdare să primească vizitatori la standul Suzo-Happ.

Fiind un important furnizor mondial de componente și piese de schimb pentru industria de divertisment și jocuri de noroc, Suzo-Happ Group are în mod firesc cea mai largă gamă de soluții pentru producători și operatori deopotrivă. Suzo-Happ oferă cele mai bune soluții disponibile pe piață. Acest lucru este posibil numai datorită abordării unei strategii duale. Aceasta înseamnă: Suzo-Happ are un portofoliu tot mai mare de produse, care sunt dezvoltate și produse de către companie. În al doilea rând, Suzo-Happ acționează în calitate de distribuitor principal și centru de servicii pentru cei mai respectați producători de componente din industrie. Suzo-Happ lucrează la fel de mult cu producătorii, cât și cu operatorii deopotrivă pentru a integra cunoștințele din piață atât de la producătorii originali de echipamente, cât și de la utilizatorii finali pentru a crea produse de vârf pentru care Suzo-Happ este renumit.

Cu centre de cercetare și dezvoltare în întreaga lume și un spațiu de producție impresionant în China, Suzo-Happ este în măsură să ofere industriei jocurilor de noroc soluții de produs de top. De exemplu, Suzo-Happ este recunoscut ca lider în industria de rezervoare de monede și în cea de toppere (element vizual luminos poziționat în partea superioară a unui slot-machine). Alegerea pură, calitatea, durabilitatea, la care se adaugă prețurile competitive face din Suzo-Happ alegerea potrivită pentru industrie.

O puternică echipă de vânzări cunoscătoare a mai multor limbi întruchipează filozofia de a gândi la nivel global și de a acționa local. Dl Harald Wagemaker, director de vânzări pentru Suzo-Happ în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, subliniază această strategie, declarând, „Noi nu ne culcăm pe lauri. Știm ca lider mondial în domeniul nostru cu zeci de ani de experiență, că suntem un nume de uz casnic pentru piese de schimb și componente. Cu toate acestea, suntem într-un dialog permanent cu clienții noștri – atât cu producătorii, cât și cu operatorii – ca să prevedem modificările ce pot apărea pe piață și pentru a ne asigura că produsele noastre îndeplinesc cerințele pieței. Noi avem soluțiile potrivite atât pentru piața de amuzament, cât și pentru cea de jocuri de noroc”.

Un exemplu excelent aici este bara luminată. Operatorii, de multe ori, doresc să păstreze sloturile mai vechi în combinație cu aspirația de a moderniza sala de jocuri. Bara luminată oferă acestor sloturi mai vechi o nouă viață. Culorile fluorescente atrag cu adevărat jucătorii. Mai mult, faptul că se schimbă culorile menține interesul jucătorilor. Un alt exemplu, butoanele cromate luminate fac ca mașinile de joc să arate ca având mai multă clasă.

Gama de rezervoare de monede permite producătorilor să fie mai inovatori în designul mașinii. Rezervoarele „The Evolution”, „The Cube” și „The Flow”, fiecare dintre ele îndeplinesc în totalitate cerințele lor specifice. De asemenea, gama de toppere arată că nu există limite în atragerea jucătorilor. Gama de modele este foarte impresionantă. Există diferite nivele de interactivitate a topperelor – de la diferite tipuri de afișare „standard” la cele cu design de joc interactiv (de exemplu, inclusiv o roată de ruletă în topper sau rola de slot) pentru a fi în măsură să combine luminozitatea topperului cu fiecare topper individual pentru o linie de mașini de joc – cu adevărat subliniind că gama de mașini este legată împreună.

Cu o astfel de putere de mare profunzime, Suzo-Happ este perfect plasat pentru a sprijini industria de „furnizori de top” pentru a complimenta gama de produse Suzo-Happ. Astfel de parteneriate de distribuție majore includ ELO (orga de lumini electronice) cu monitoare touchscreen, imprimante FutureLogic, cititoare de bancnote MEI, reciclatori și vaildatoare de monede, tehnologie inovatoare de cititoare de bancnote și reciclatori, validatoare de monede Comestero și încuietori ASSA.

Suzo-Happ este mândru să prezinte din nou componente de top de amuzament și jocuri de noroc și soluții de piese de schimb la Entertainment Arena Expo în București între 3 și 5 septembrie. Suzo-Happ poate fi găsit la standul cu numărul 121.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.