Suriname, the smallest gambling destination in South AmericaSurinam, cea mai mică destinație de gambling din America de Sud

miercuri, 22 februarie 2017

-Oana Mihalache

Globalization is not always praised by those who proclaim the importance of economic equity, but it was surely beneficial for industries like gambling, as it allowed access to markets that became new outlets for players around the world, which is possible due to border permeability and free circulation. An example for the latter case is Suriname, the smallest country of the South-American continent. Ex Dutch colony, the country gained its independence in 1975. Even though it’s a small state, Suriname is an amazing destination given that the indigenous population struggled to maintain cultural patterns unaltered by colonialists, but also due to the ethnic, linguistic and religious diversity.

The diversity is not of little importance when it comes to gambling. In the capital city of the country there are four casinos, but illegal activities are also present. Poker is highly popular among players in the country, but also among tourists visiting the country, as poker tour ar organized regularly.

Gambling is legal and the industry is well regulated in Suriname, even though illegal activities have not been totally dismantled. The government starting to issue operating licenses for casinos in 1996, and in a few years there were already nine casinos in the country. Not all of them survived, as now there are four major gambling destinations in the country, because shortly after the industry started to expand, the government launched an offensive against corruption and money landuering activities in the industry, initiated in 2004. Apart from casinos, players also have access to lotteries and sports betting halls, which are run by Suribet, a subsidiary of Superbet, a company that also operates in countries like Uganda, Guyana and Trinidad & Tobago.

Casinos were mainly built in the capital and the largest city of the country – Paramaribo (where around half the population lives) and the most renowned casino there was The Palace Casino, which had 161 slot machines, 10 table games, and among the games available were Baccarat, Blackjack, Caribbean Stud Poker, and Roulette. This casino was closed in 2005, after the tough governmental regulations were issued in order to have a “cleaner” regulation of the industry. The natural development of gambling was going ahead the economy and players’ wellbeing, so a king of “governmental Darwinism” appeared – only casinos that passed the legality test continued to operate.

Even if almost all casinos were built with foreign capital, they are still now a source of income for the population, with a total of 2.000 employees working in them. Regarding the population’s access inside the casinos, it now became a fact, but at a certain moment their access was conditioned by bringing a tourist in – even though the proposal did not become in fact law.

Apart from games, those who choose this small country as a gambling destination can also spoil themselves with fine drinks, night clubs, they have access to bars and free parking. The biggest casino in the country is Princess Hotel & Casino, which has 15 table games, 2 poker tables and 320 slot and video poker machines. This is only one of the casino attractions, another one being The Torarica Hotel Casino and the other casinos in the country are Hotel Ambassador & Casino and The Golden Truly Hotel & Casino.

As a small country, with only 560.000 inhabitants, Suriname has an economy that surpasses the medium incomes in the region, with a GDP per capita of $15.000 per year. As the country prospered, inhabitants developed a growing propensity for gaming. There is one game that is particularly popular in the country: poker, but the most wide-spread form is the one available in casinos, Carribean Stud Poker, even if many players prefer to play among themselves and not against the house, which is why they choose Texas Holdem or Omaha, which allow this playing formula. Poker can also be played in illegal spaces, which are apparently ignored by the government, tacitly allowing for their illicit activities to run.

Even if it’s an extremely small country, Suriname is an example of endurance in front of illegal practices and economic tenacity. If at the beginning of the 2000, the casinos were mainly considered a form of escapism for the population whose medium income was $150, now the industry developed according to the demand existing on the market and it became a destination both for them and for tourists – casinos were reduced in number, but altogether illegal activities that took place inside or near them have been reduced, such as drug dealers transactions. Well, this was not an easy road to take, and Casino Inside recommends this destination to those who ae curious to see a former Dutch colony in all its cultural and ethnic diversity and how it adapted to globalization, while keeping its indigenous specificities.

-Oana Mihalache

Globalizarea nu este tocmai lăudată de cei care proclamă importanța echității economice, însă ea a fost cu siguranță benefică pentru industrii cum este cea de gambling, pentru că a permis accesul la piețe noi, care au devenit ”debușee” pentru jucătorii din întreaga lume, în virtutea permeabilității granițelor și a circulației libere. Un exemplu în acest sens este Surinam, cea mai mică țară de pe teritoriul continentului Sud-American. Fostă colonie olandeză, țara și-a câștigat independența în 1975. Cu toate că este un stat mic, Surinam surprinde atât prin faptul că populația indigenă s-a străduit să păstreze specificul cultural nealterat de colonialiști, dar și prin diversitatea etnică, lingvistică și religioasă.

 Ei bine, nu mai puțin diversă este țara când vine vorba de jocurile de noroc. În capitala țării sunt patru cazinouri, însă nu lipsesc nici activitățile ilegale de gambling. Pokerul este extrem de popular printre locuitorii țării, dar și pentru turiștii care vizitează țara, turneele de poker fiind organizate cu regularitate.

Gamblingul este legal și domeniul este bine reglementat în Surinam, cu toate că activitățile ilegale nu au fost eradicate în totalitate. Guvernul a început să dea licențe de operare pentru cazinouri în 1996, iar în câțiva ani erau deja nouă cazinouri în țară. Nu au supraviețuit toate, în prezent fiind patru mari destinații de gambling în țară, pentru că la scurt timp după ce industria a început să ia avânt guvernul a declanșat o ofensivă împotriva corupției și a spălării de bani din această industrie, inițiată în 2004. În afară de cazinouri, jucătorii mai au acces și la loterii și săli de pariuri sportive, care aparțin de Suribet – o subsidiară a Superbet, o companie care mai operează și în țări precum Uganda, Guyana și Trinidad & Tobago.

Cazinourile au fost construite în capitala și cel mai mare oraș al țării – Paramaribo (unde locuiește circa jumătate din populația țării), iar cel mai renumit cazino a fost The Palace Cazino, care oferea 161 de aparate de slot, 10 mese de joc, iar printre jocurile puse la dispoziția vizitatorilor se numărau Baccarat, Blackjack, Caribbean Stud Poker, Ruletă. Acesta a fost însă închis în 2005, ca urmare a reglementărilor mai dure impuse de guvern pentru o reglementare mai ”curată” a acestei industrii. Dezvoltarea naturală a jocurilor de noroc o luase înaintea economiei și a clienților, așa că a intervenit un soi de ”Darwinism guvernamental” – doar cazinourile care au trecut testul legalității au continuat să opereze.

Chiar dacă aproape toate cazinourile au fost construite cu capital străin, acestea sunt în prezent o sursă de venit pentru locuitori, având în total 2000 de angajați. În ceea ce privește accesul localnicilor în cazinouri, acesta a devenit acum un fapt, însă la un moment dat accesul lor era condiționat de însoțirea unui turist – cu toate că propunerea nu a devenit de fapt lege.

În afară de jocuri, cei care aleg această mică țară ca destinație de gambling, se pot răsfăța și cu băuturi alese, pot intra în cluburi de noapte, au acces la baruri și parcare gratuită. Cel mai mare cazino din țară este însă Princess Hotel & Casino, care este dotat cu 15 mese de joc, 2 mese de poker și 320 de aparate de slot și video poker. În afară de acest cazino, o altă atracție din capitală este The Torarica Hotel Casino, iar celelalte cazinouri din țară sunt Hotel Ambassador & Casino și The Golden Truly Hotel & Casino.

Fiind o țară cu o întindere mică și cu doar 560.000 de locuitori, Surinam are însă o economie care depășește media țărilor din regiune, cu un PIB pe cap de locuitor de 15.000 de dolari/an. Pe măsură ce țara a prosperat, locuitorii au dezvoltat o propensiune tot mai mare pentru gaming. Un joc este în mod particular popular în țară: pokerul, cea mai des întâlnită formă fiind cea din cazinouri, Carribean Stud Poker, chiar dacă mulți jucători preferă să joace între ei și aleg astfel Texas Holdem sau Omaha, care permit această formulă. Pokerul poate fi jucat și în spații ilegale, care sunt aparent ignorate de guvern, iar existența lor clandestină este permisă tacit.

Chiar dacă este o țară extrem de mică, Surinam este un exemplu de anduranță la ilegalități, dar și de tenacitate economică. Dacă la începutul anilor 2000 cazinourile erau mai degrabă o formă de escapism pentru populația care avea un venit mediu de 150 de dolari, acum s-au dezvoltat conform cu cererea pieței și au devenit o destinație atât pentru ei, cât și pentru turiști – fiind de fapt reduse numeric, însă totodată au fost reduse și activitățile ilicite care aveau loc în interiorul sau în jurul cazinourilor, cum ar fi afacerile cu droguri. Ei bine, pentru că acest drum nu a fost ușor de parcurs, Casino Inside recomandă această destinație celor care sunt curioși cum arată o fostă colonie olandeză în toată diversitatea ei culturală și etnică, dar și cum s-a adaptat aceasta globalizării, concomitent cu păstrarea culturii indigene.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.