The International Slot Summit Lucien Barriere Casino, Enghiens-les-Bains, Paris, FranceSummitul Internațional al Sloturilor Lucien Barriere Casino, Enghiens-les-Bains, Paris, Franța

duminică, 17 noiembrie 2013

 

Of all the events that ECA co-organizes, this is the one that has a finger on the pulse of the slot industry.”

Ron Goudsmit, President European Casino Association

Save the Date! 10 – 12 December 2013

Following last year’s successful inaugural event in France, the International Slot Summit is returning to Lucien Barrière’s beautiful conference centre and casino by the lake. Over three days, delegates will get to meet and hear first-hand from leading industry experts in both operations and manufacturing before returning to their casinos energized and full of new ideas to make their casinos better and more profitable.

The European Casino Association continues its involvement in the organization of the event and promotes it to their membership as one of the key training and networking events of the year.  Ron Goudsmit, President of the ECA said: “Of all the events that ECA co-organizes, this is the one that has a finger on the pulse of the slot industry. This would not be possible without the support from suppliers, who not only sponsor the event, but also provide a glimpse into what we can expect on our slot floors in the future.”

New for this year is the inclusion of electronic gaming as a key subject.  Auto-roulettes have been a staple feature of casinos for years but that landscape has changed with new technology, new games and new experiences opening up new potential for the gaming floor.

For more information about the upcoming event, please visit the Slot Summit website at: http://www.slotsummit.com/, as well as the ECA events webpage at:

http://www.europeancasinoassociation.org/103.0.html

To see where the event is being hosted, please visit the Lucien Barrière website at: http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Enghien-les-Bains/accueil.html.

For further information please email Lucien Wijsman pr@slotsummit.com

As with all Slot Summit events, leading industry manufacturers will be available throughout to showcase their latest products. Slot manufacturing sponsors so far confirmed include: IGT; EGT; Ainsworth; Bally Technologies with supporting companies including TCSJohnHuxley; MEI; Futurelogic; Style Game; Signs4U; Hess; Gaming support; Eurocoin; and Suzo.

The delegate fee includes hotel accommodation, refreshments and lunches as well as simultaneous translations from French – English – French and all conference material in electronic format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS_logo_webREGISTRATION CONFIRMATION

 

European Casino Association Slot Summit France

 

Tuesday December 10 to Thursday December 12, 2013

Lucien Barriere Casino & Conference center, Enghien-les-Bains

 

 

 

 

 

 

 

NAME PARTICIPANT

 

 

 

 

E-MAIL ADDRESS

 

 

 

 

MOBILE TELEPHONE NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANY NAME & INVOICE ADDRESS

 

 

 

 

 

 

 

 

VAT NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION FEE

 

  CASINO INSIDE Registration fee 1.300 euro (includes 3 nights Hotel, lunches, breakfasts, coffee breaks and training materials; does not include hotel extras, transport and dinners)

 

 

 

TRANSLATION SERVICES

 

  Simultaneous interpretation

French <-> English; add 50 euro

 

 

AMOUNT TO BE INVOICED

 

 

_______,___ euro

 

 

 

 

 

 

 

DATE

 

 

 

 

SIGNATURE*

 

 

 

 

 

 

 


 

*By signing this REGISTRATION CONFIRMATION the person mentioned at ´NAME PARTICIPANT´ agrees with following terms and conditions:

·        The participation fee will be paid -after receiving the official invoice from Slot Summit- not later than December 1, 2013

·        Slot Summit will reserved Hotel Accommodation in a Hotel near the conference center (Name and location of the hotel to be confirmed), check-in Monday December 9, 2013 and check-out date Thursday December 12, 2013. Hotel accommodation, breakfast, lunches, coffee breaks, use of conference room and training materials are included in the participation fee. Transport, cost for dinners and hotel extras are excluded from the participation fee.

·        Conference hours are Tuesday December 10 and Wednesday December 11 from 10:00 till 18:00 and on Thursday December 12 conference hours are from 10:00 till 15:00.

Please complete the first page of this form, scan and e-mail to lucien@slotsummit.com or to lwijsman@usa.net

GAMING SUMMITS BV

Ref: Slot Summit

 

Graaf Albrechtlaan 24

2114DK VOGELENZANG

The Netherlands

 

VAT NUMBER NL851437540B01

 

Phone + 31 65363 3036

 

Find us at www.theslotacademy.com and www.slotsummit.com

 

 

 

Dintre toate evenimentele la care ECA este co-organizator, acesta este cel care ia pulsul industriei de sloturi.”

Ron Goudsmit, Președinte Asociația Europeană a Cazinourilor

Rețineți Data! 10–12 Decembrie 2013

După evenimentul inaugural de succes care a avut loc anul trecut în Franţa, Summit-ul International al Sloturilor se întoarce în frumosul centru de conferinţe şi cazinou, al lui Lucien Barrière. Pe parcursul a trei zile, delegaţii vor întâlni și vor auzi pentru prima dată experţi ai industriei de top atât din zona de operare cât şi din cea de producţie, apoi se vor întoarce la cazinourile lor plini de energie și de idei noi cu care își vor face locațiile mai bune şi mai profitabile.

Asociaţia Europeană a Cazinourilor continuă să se implice în organizarea evenimentului şi îl promovează membrilor săi ca fiind unul dintre evenimentele cheie de formare şi de relaționare din acest an.  Ron Goudsmit, preşedintele ECA spune: “Dintre toate evenimentele la care ECA este co-organizator, acesta este cel care ia pulsul industriei de sloturi. Acest lucru nu ar fi posibil fără sprijinul furnizorilor, care nu numai că sponsorizează evenimentul, ci ne și oferă, de asemenea, o privire scurtă asupra viitorului sloturilor.”

Noutatea acestui an este includerea jocurilor electronice în subiectele cheie. Ruletele automate au fost o caracteristică stabilă a cazinourilor de ani de zile, însă peisajul s-a schimbat o dată cu apariția de tehnologii noi, acum jocurile și experiențele noi deschid un potenţial nou pentru cazinouri.

Pentru mai multe informații cu privire la evenimentul ce se apropie, vă rugăm să vizitați site-ul Slot Summit la: http://www.slotsummit.com/, precum și pagina de evenimente ECA events la:

http://www.europeancasinoassociation.org/103.0.html

Pentru a vedea locul unde se va desfășura evenimentul, vă rugăm să vizitați site-ul Lucien Barrière la: http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Enghien-les-Bains/accueil.html.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îi trimiteți e-mail lui Lucien Wijsman la pr@slotsummit.com

Ca în toate evenimentele Slot Summit, producători importanți ai industriei vor fi disponibili pe tot parcursul evenimentului și își vor expune cele mai noi produse. Printre sponsorii producători de aparate de tip slot machine care au confirmat până în prezent se numără: IGT; EGT; Ainsworth; Bally Technologies, cu companiile susținătoare precum TCSJohnHuxley; MEI; Futurelogic; Style Game; Signs4U; Hess; Gaming Support; Eurocoin şi Suzo.

Taxa de delegat include cazare, băuturi răcoritoare şi prânzuri precum şi traduceri simultane din franceză-engleză-franceză, precum şi toate materialele conferinţei în format electronic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS_logo_webCONFIRMARE  DE  ÎNSCRIERE

 

Asociația Europeană a Cazinourilor – Summit-ul Sloturilor Franța

 

Marți, 10 Decembrie,  până Joi, 12 Decembrie, 2013

Lucien Barriere Casino & Conference center, Enghien-les-Bains

 

 

 

 

 

 

 

NUME PARTICIPANT

 

 

 

 

ADRESĂ DE E -MAIL

 

 

 

 

NUMĂR TELEFON MOBIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME COMPANIE & ADRESĂ  FACTURĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

CUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXĂ DE PARTICIPARE

 

  Taxa de înscriere CASINO INSIDE – 1.300 euro (include 3 nopți cazare la hotel, prânzuri, mic dejun, pauzele de cafea şi materialele de training; nu include consumație extra de la hotel, transportul şi mesele festive)

 

 

 

SERVICII DE TRADUCERI

 

  Interpretări simultane

Franceză <-> Engleză;  plus 50 euro

 

 

SUMA DE FACTURARE

 

 

_______,___ euro

 

 

 

 

 

 

 

DATA

 

 

 

 

SEMNĂTURA*

 

 

 

 

 

 

 


 

* Prin semnarea prezentei CONFIRMĂRI DE ÎNSCRIERE persoana menţionată la ´NUME PARTICIPANT´ este de acord cu termenii și condițiile următoare:

·        Taxa de participare va fi plătită – după primirea facturii originale de la Slot Summit – nu mai târziu de 1 decembrie 2013

·        Slot Summit va rezerva cazarea la un hotel din apropierea centrului de congrese (numele şi locaţia hotelului urmează să fie confirmate), formalităţile de intrare în hotel au loc luni, 9 decembrie 2013, şi cele de ieșire joi, 12 decembrie 2013. Cazarea la hotel, micul dejun, prânzurile, pauzele de cafea, utilizarea sălii de conferinţe şi materialele de instruire sunt incluse în taxa de participare. Transportul, costul pentru mese festive şi alte cheltuieli efectuate la hotel sunt excluse din taxa de participare.

·        Orele de conferință sunt: marţi, 10 decembrie şi miercuri, 11 decembrie, de la orele 10:00 până la 18:00 iar joi, 12 decembrie, de la orele 10:00 până la 15:00.

Vă rugăm să completați prima pagină a prezentului formular, scanați-o și trimiteți e-mail la lucien@slotsummit.com sau la lwijsman@usa.net

GAMING SUMMITS BV

Ref: Slot Summit

 

Graaf Albrechtlaan 24

2114DK VOGELENZANG

Olanda

 

CUI NL851437540B01

 

Nr. telefon + 31 65363 3036

 

Ne găsiți la www.theslotacademy.com și www.slotsummit.com

 

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.