Sports Betting StrategiesStrategii la pariuri sportive

marți, 15 mai 2012

We synthesize below, some of the most used sports betting strategies for football. This strategies consist of betting on favorites (sure bets), against favorites (large gaining), on equal results (the X strategy), Martingale system (the strategy that allows you to recover the stakes of the losing bets), D’alembert system (this strategy allows you to maintain a balance between the winning and the loosing bets) and Kelly criterion (this strategy helps you find out the optimal bet you can place).

STRATEGY 1
This strategy is for ones betting on favorites (top teams). We choose a team that in the last 2 or three games has made at least one mistake, a game in which the favorite will not win the game for sure, (ex. Chelsea – Hull 1-1), but the opponent must be of the same level as the one where the favorite made the mistake, (ex. Chelsea – Reading). The quota will match the game, between 1.15 – 1.40, but think that this brings 15-40% of the sum you bet. The ideal is to place a multiple bet, a ticket with 2-3 games for more consistent winnings.
example:

Chelsea – Bolton        1 – 1.25

Liverpool – Wigan       1 – 1.30

Arsenal – West Ham   1 – 1.35

                  Final quota: 2.19

– this bet will double your invested sum if case of winning.

STRATEGY 2
This strategy is for those who want consistent winnings, games with high quotas, for the ones betting against the favorite. We choose those favorites having 4-5 consecutive victories, both home and away, we bet against the favorite, until we win.  We must make sure that for the next 4-5 games, the opponents of the team against which we bet on, have equal value between them (in the middle and at the and of the top). If we loose one bet, we double or triple the stake for the next bet.
example :
Milan – Reggina : 1= 1.20 , X = 4.00 , 2 = 12.00

Last 6 games: Milan = V V V V V V; Reggina = D E D D D D

V = victory, E = equal, D = defeat

1E we bet on equal: 1E x 4.00 = 4E (eventual profit: 2E)

1E we bet on the Reggina: 1E x 12 = 12E (eventual profit: 10E)
– lets say that Milan won the game, so we lost both bets. For the next bet we double or triple the stake, in regard to quotas.

 

Treviso – Milan: 1 = 6.00, X = 3.60, 2 = 1.50

3E we bet on equal: 3E x 3.60 = 10.80E (eventual profit: 2,80E)

3E we bet on Treviso: 3E x 6.00 = 18.00E (eventual profit: 10E)

– Let say that the game will be a tie, in this have we will have a total profit in value of 2,80E. Theoretically, one favorite team may have an average of 4-5 consecutive victories, after which, generally, a mistake follows. Of course exceptions exist; in some cases a favorite team has had even a number of 14 consecutive victories. .

STRATEGY 3
This strategy implies to choose one single game. There is one condition: the favorite’s quota must be at least 2.00. The risk in this strategy is high, so we have to be very careful when we choose the game we will bet on. This is how it works:

example 1 – we bet on the favorite team and on tie:
Milan – Liverpool: 1 = 2.20, X = 3.10, 2 = 3.50
– we apply a simple formula, depending on the sum we whish to win.

10E: 2.20 = 4.54E (this is the first stake); 4.54E * 2.20 = 10E (eventual profit: 2.24E)

10E / 3.10 = 3.22E (this is the second stake); 3.22E * 3.10 = 10$ (eventual profit: 2.24E)
example 2 – we bet on the favorite and on the outsider:
Milan – Liverpool: 1 = 2.20, X = 3.10, 2 = 3.50
– we apply the same formula, considering the sum we want to gain.

10E / 2.20 = 4.54E (this is the first stake); 4.54E * 2.20 = 10E (eventual profit: 2.61E)

10E / 3.50 = 2.85E (this is the second stake); 2.85E * 3.10 = 10E (eventual profit: 2.61E)

STRATEGY 4
Here we must choose a championship where, as an average, on every stage at least 2 games are ties. We pick a team who was had no ties for at least 5-6 stages. We bet on tie in any game this team will play until we win. After each bet we loose we double or triple the stakes. If you choose this strategy is very important to evaluate your budget very well.
example:
Milan – Lecce: 1 = 1.30, X = 4.00, 2 = 10.00

2E x 4.00 = 8.00E (eventual profit: 6.00E, we loose)
Roma – Milan: 1 = 2.40, X = 3.10, 2 = 3.20

6E x 3.10 = 18.60E (eventual profit: 10.60E, we loose)
Milan – Lazio: 1 = 1.70, X = 3.20, 2 = 4.00

18E x 3.20 = 57.60E    (eventual profit: 31.60E, we loose)
Reggina – Milan: 1 = 6.50, X = 3.50, 2 = 1.60

54E x 3.50 = 189.00E (eventual profit: 109.00E, we loose)

STRATEGY 5:  MARTINGALE SYSTEM
Martingale system has been created for the casino players and it is very old and easy to understand system: if you loose the betting, your stakes grow progressively in order to recover all your losses and to obtain profit to the first winning bet. As soon as you achieve the wanted profit, you repeat the whole strategy from the beginning and you bet the initial stake. The following formula is for achieving the sum of money as stake:

Stake = ( L + P) / (O – 1)
where:

L = total gathered from anterior losses.

P = wanted profit

O = decimal chances (quota)
Which are the risks of the Martingale system?
The big disadvantage is given by the practical aspect. A failure in results forces the player to bet a huge sum of money. According to Martingale system, after a series of 5 lost bets having chances (quota) of two (2.00), the stake of the sixth bet must be 32 time the sum of the initial bet. More than that, the Martingale system is not for long term profit. The only way a gambler could do that is if he calculates the probability more precise than the bookmakers (gambling agents).
STRATEGY 6: D’ALEMBERT SYSTEM
This system is named after the mathematician and physicist Jean Le Rond d`Alembert, who stood out mostly for his theories, very new for those times. His theory is backed up by the “Law of balance” which implies a certain balance between the success and the failure of a played game. Many times has D`Alembert been mistaken for a pyramidal system, because he increases the stake of a bet with one unit in case of loosing and decreases it also with one unit in case of winning. The betting sum can be increased or decreased depending on the quota.

STEP 1– Bet 10E to a 1.80 quota, if you lose keep betting 20E, if the bet is a winner, in the next bet you will place 10E again.
STEP 2– If you lost the first bet and your next bet was in value of 20E, here is what you will do next. If the bet is a winner you return to the 10 E stake, if the bet is again wrong, you increase the stake with 10E and you bet 30E in the next round.
STEP 3– If again, the bet is lost, and your stake was in value of 30E, on the next round you increase the stake with 10E. If your stake was of 30E and the bet was won, you decrease the sum with 10E, namely, you bet 20E on the next game.
STRATEGY 7: KELLY CRITERION
Kelly Criterion allows you to calculate the optimum stake depending on the betting chances (quota) and on your forecasting (prognostic). To bet more is a useless risk and betting less implies less gaining. The optimum stake represents a percentage of the total sum you plan to allocate to sports betting.
How do I calculate my stake using Kelly Criterion?
In order to calculate the stake one must know the bookmaker’s quota (Q) and to calculate precisely the probability of a favorable result for his prognostics (P). Therefore, one applies the following method:

% = (O x P – 1) / (O – 1)
where,

Q = quota

P = the calculated probability for which the prognosis is correct.

Attention, this system will provide profit, only if you calculate the probability more precise than the bookmaker (gambling agency). If your forecasts are wrong this strategy can accelerate losses.
Before using these strategies for your betting ticket, we advise you to test them, and after making sure of their applicability, choose the most profitable one.În cele ce urmează vă prezentăm, în sinteză, câteva din cele mai folosite strategii de pariuri sportive pentru fotbal. Strategii care implică pariurile pe favoriţi (pariuri sigure), contra favoriţilor (câştiguri mari), pe rezultate de egalitate (strategia X-ului), sistemul Martingale (strategie care te ajută să îţi recuperezi mizele pariurilor necâştigătoare), sistemul D’alembert (strategie care te ajută să menţii o balanţă între pariurile pierdute şi cele câştigate) şi criteriul Kelly (strategie care te ajută să afli miza optimă pe care urmează să o pariezi).
STRATEGIA  1

Această strategie este indicată pentru cei care pariază pe favoriți (echipe de top). Alegem o echipă care în ultimele 2-3 meciuri a făcut cel puţin un pas greşit, un meci în care favoritul clar nu câştigă meciul, (ex. Chelsea – Hull 1-1), dar adversarul următor trebuie să fie de același calibru ca şi cel din meciul în care favoritul a făcut pasul greşit (ex. Chelsea – Reading). Cota va fi pe măsura meciului, între 1.15 – 1.40, dar gândiţi-vă că va aduce 15-40% din suma pariată. Ideal ar fi să puneți un pariu multiplu, un bilet care să conţină 2-3 meciuri pentru un câştig mai consistent.
exemplu:

Chelsea – Bolton        1 – 1.25

Liverpool – Wigan       1 – 1.30

Arsenal – West Ham   1 – 1.35

                  Cota finală : 2.19

– acest pariu vă dublează suma investită cu ocazia câştigării lui.

STRATEGIA 2

Această strategie este indicată pentru cei care caută câştiguri mari, meciuri cu cote mari, pentru cei care pariază împotriva favoriţilor. Alegem favoriţii care au 4-5 victorii consecutive, atât pe teren propriu cât şi în deplasare, pariem împotriva favoritului până când vom câştiga. Trebuie să ne asigurăm că în următoarele 4-5 meciuri, adversarii echipei împotriva căreia vom paria să fie de acelaşi calibru (de mijlocul şi de subsolul clasamentului). În cazul în care pierdem un pariu, dublăm sau triplăm miza pentru următorul pariu.

exemplu :

Milan – Reggina : 1= 1.20 , X = 4.00 , 2 = 12.00

Ultimele 6 meciuri : Milan = V V V V V V ; Reggina = I E I I I I

V = victorie, E = egal, I = înfrângere

1E pariem pe egal : 1E x 4.00 = 4E (profit eventual : 2E)

1E pariem pe Reggina : 1E x 12 = 12E (profit eventual : 10E)
– presupunem că Milan a câştigat meciul, deci am pierdut ambele pariuri. În următorul pariu vom dubla sau tripla miza, în funcţie de cote.

Treviso – Milan : 1 = 6.00, X = 3.60, 2 = 1.50

3E pariem pe egal : 3E x 3.60 = 10.80E (profit eventual : 2,80E)

3E pariem pe Treviso : 3E x 6.00 = 18.00E (profit eventual : 10E)
– presupunem că meciul se termină la egalitate, deci vom avea un profit total de 2,80E. Teoretic, o favorită poate avea în medie 4-5 victorii consecutive, după care, în general, urmează un pas greşit. Bineînţeles că pot fi şi excepţii, au fost cazuri în care un favorit a obţinut chiar şi 14 victorii consecutive.

STRATEGIA 3
Această strategie constă în alegerea unui singur meci. Există o condiție: cota favoritului să fie cel puţin 2.00. Riscul pentru această strategie este destul de ridicat, drept urmare trebuie să alegem cu grijă meciul pe care vom paria. Iată cum funcţionează:
exemplul 1 – pariem pe favorit şi pe egal:
Milan – Liverpool : 1 = 2.20, X = 3.10 , 2 = 3.50
– aplicăm o formulă simplă, în funcţie de suma pe care dorim să o câştigăm.

10E : 2.20 = 4.54E (aceasta va fi prima miză) ; 4.54E * 2.20 = 10E (profit eventual : 2.24E)

10E / 3.10 = 3.22E (aceasta va fi a doua miză) ; 3.22E * 3.10 = 10$ (profit eventual : 2.24E)
exemplul 2 – pariem pe favorit şi pe outsider:
Milan – Liverpool : 1 = 2.20, X = 3.10, 2 = 3.50
– aplicăm aceeaşi formulă simplă, în funcţie de suma pe care dorim să o câştigăm.

10E / 2.20 = 4.54E  (aceasta va fi prima miză) ; 4.54E * 2.20 = 10E (profit eventual : 2.61E)

10E / 3.50 = 2.85E (aceasta va fi a doua miză) ; 2.85E * 3.10 = 10E (profit eventual : 2.61E)
STRATEGIA 4
Constă în alegerea unui campionat în care, în medie, în fiecare etapă cel puţin 2 meciuri să se încheie la egalitate. Alegem o echipă care nu a mai înregistrat un meci egal de cel puţin 5-6 etape. Pariem pe egal în orice meci va disputa această echipă până când vom câştiga. După fiecare pariu pierdut dublăm sau triplăm miza. Dacă veţi alege această strategie, este foarte important să vă calculaţi foarte bine bugetul.
exemplu:
Milan – Lecce : 1 = 1.30, X = 4.00, 2 = 10.00

2E x 4.00 = 8.00E (profit eventual : 6.00E, pierdem)
Roma – Milan : 1 = 2.40, X = 3.10, 2 = 3.20

6E x 3.10 = 18.60E (profit eventual : 10.60E, pierdem)
Milan – Lazio : 1 = 1.70, X = 3.20, 2 = 4.00

18E x 3.20 = 57.60E    (profit eventual : 31.60E , pierdem)
Reggina – Milan : 1 = 6.50, X = 3.50, 2 = 1.60

54E x 3.50 = 189.00E (profit eventual : 109.00E , câştigăm)
STRATEGIA 5: SISTEMUL MARTINGALE
Sistemul Martingale este foarte vechi, creat pentru jucătorii din cazinouri, este un sistem uşor de înțeles: dacă pierzi pariul (pariurile), mizele tale cresc progresiv pentru a-ţi acoperi toate pierderile şi pentru a obţine profit la primul pariu câştigat. De îndată ce ai realizat profitul aşteptat repeţi strategia de la început şi pariezi miza iniţială. Următoarea formulă este pentru a realiza suma de bani ca miză:
Miza = ( L + P) / (O – 1)
unde:

L = totalul acumulat din pierderile anterioare

P = profit dorit

O = şanse decimale (cota)
Care sunt riscurile sistemului Martingale?
Marele dezavantaj constă în aspectul practic. Un eşec al rezultatelor îl forţează pe parior să rişte o sumă enormă de bani. Potrivit sistemului Martingale, după o serie de 5 pariuri pierdute având şanse (cotă) de doi (2.00), miza pentru pariul al şaselea, trebuie să fie de 32 de ori miza iniţială. Mai mult decât atât, sistemul Martingale în sine nu este un mod de a avea profituri pe termen lung. Singurul mod pentru un parior de a face acest lucru este să calculeze probabilităţile cu mai multă acurateţe decât bookmakerii (agenţii de pariuri).
STRATEGIA 6: SISTEMUL D’ALEMBERT
Acest sistem îi poartă numele lui Jean Le Rond d`Alembert, matematician şi fizician de profesie, care s-a afirmat mai ales prin teoriile sale pline de noutate pentru acele vremuri. Teoria lui susţinută în “Legea echilibrului” presupune o balanţă între reuşitele şi eşecurile unui eveniment jucat. D`Alembert, de multe ori confundat cu un sistem piramidal, măreşte miza pariului cu o unitate în caz de pariu necâştigător şi îl micşorează tot cu o unitate în cazul unui pariu câştigător. Suma poate fi marită sau micşorată în funcţie de cotă.
PASUL 1– Pariaţi 10E pe o cotă de 1.80, dacă pierdeţi pariaţi în continuare 20E, în cazul în care pariul este câştigător în următoarea etapă veţi paria tot  10E.
PASUL 2– Dacă primul pariu a fost pierdut şi aţi mizat 20E pe următorul pariu iată ce veţi face în continuare. Dacă pariul iese câştigător reveniți la miza de 10 lei, dacă pariul este din nou eronat măriţi miza cu 10E şi pariaţi 30E în următorul pas.
PASUL 3– Dacă din nou pariul este necâştigător și aţi pariat 30E, în următoarea etapă măriţi miza cu 10E. Dacă aţi pariat 30E şi pariul a ieşit câştigător reduceţi suma cu 10E, adică pariați 20E pe următorul eveniment.
STRATEGIA 7: CRITERIUL KELLY
Criteriul Kelly îţi permite să calculezi miza optimă în concordanţă cu şansele de pariere (cota) şi cu prezicerea ta (pronosticul). Pariind mai mult ar însemna un risc inutil iar pariind mai puţin ar implica mai puține returnări. Miza optimă este reprezentată sub forma unui procentaj din suma totală pe care o veţi aloca pariurilor sportive.
Cum îmi calculez mizele folosind criteriul Kelly?
Pentru a calcula miza trebuie să cunoşti cota bookmaker-ului (O) şi să fi calculat cu acurateţe probabilitatea unui rezultat favorabil al pronosticurilor tale (P). Aşadar următoarea formulă se aplică:

% = (O x P – 1) / (O – 1)
unde,

O = cota

P = probabilitatea calculată pentru ca pronosticul indicat să fie corect.
Atenţie, acest sistem îţi va aduce un profit numai dacă calculezi probabilitatea cu mai multă precizie decât un bookmaker (agenţia de pariuri). Dacă estimările tale sunt greşite strategia ar putea să grăbeasca pierderile.
Înainte să utilizaţi aceste strategii pentru biletul dumneavoastră de pariuri sportive, vă sfătuim să le testaţi, iar după ce v-aţi asigurat că sunt aplicabile, alegeţi-o pe cea mai profitabilă.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.