Loyalty Strategies for players (part 1)Strategii de fidelizare a jucătorilor (partea 1)

miercuri, 16 septembrie 2015

By Laurențiu Neacșu – Gaming Expert

Worldwide, the gambling organizers use different tactics in order to retain customers and get them to spend more time on the gaming floor. The options are great, allowing them to directly affect the individual’s internal resorts and his eventual companions, who most often are also attracted into the bright vortex of the winning illusions.

A simple example for this would be the lack of clocks. Many people do not wear watches, and within the gaming halls punctuality does not matter and nobody is interested in it. Excited in pursuing their winning desires, time passes in a different way for players, much faster and more intense, so that one day or night may fly silently in the sound of the dice, roulette or in the drum of the slot-machine. This phenomenon is most notable for the gaming locations placed within tourist areas, where people come for vacations and are willing to spend more time pursuing personal pleasures. To counteract this phenomenon, the authorities around the world, but particularly in Europe, are trying to impose „cooling breaks” for players (cooling-off breaks- English.) by limiting the period of playing at the slot machines or by organizing breaks at the game tables.

The lack of windows is another method by which the player is disconnected from day-to-day reality, placed in a timeless environment and thus he becomes focused on gaming activity. Unfortunately, the measures provided by the authorities aiming to hide the sight of the gaming activity to the exterior by the coverage of glass areas only serve to potentiate the effect desired by the organizers.

The specific atmosphere, which determines the identity of each casino or gaming hall chain, translated by sounds, lights, graphics, choreography, scents, etc. has one goal: to captivate the player and to keep him excited. Even if people win or lose, there is always a motivation to stay a little longer: Interesting things happen, free drinks and food, etc.

Music or fragrances are carefully selected in combination with the color theme of the play area in order to ease the entrancement of the player. There can be different rhythms such as vibe, trance, and usually instrumental songs.

The brightness, a core component of the atmosphere created within a gaming area has a specific and somewhat classic management. Except for the lobby, the light is low in all gaming areas in order to highlight the points of interest: slots, gaming tables, where the activity is high, with bright and dynamic lights, accompanied by strident tones.

Cleanliness is an important factor that often becomes an attached customer service. There is an army of people who take care to clean any dirt left behind by players, so they feel pampered, whether coming or leaving from a gaming post.

The location of the service areas (toilets, restaurants) is as far as possible from the exit,  so that the player who gets disconnected for a few minutes from the game, to be lured to it again if he wants to leave the premises. The cashier desk, particularly in live casinos, follows the same location principle, in order to encourage a player who has won playing let’s say roulette, to depart on his way to the exit to slots or other means of electronic gaming (with acceptor).

-To be continued-de Laurențiu Neacșu – Expert în gaming

Organizatorii de jocuri de noroc din lumea largă folosesc diverse tactici pentru a-și fideliza clienții și pentru a-i determina să petreacă mai mult timp în zona spațiului de joc. Arsenalul este larg, permițându-le să intervină direct asupra resorturilor interne ale individului, precum și asupra eventualilor  însoțitori care, cel mai adesea sunt antrenați și ei în vârtejul sclipitor al iluziilor de câștig.

Un exemplu simplu este lipsa ceasurilor. Mulți oameni nu poartă ceasuri, iar în sălile de joc punctualitatea nu contează și nimeni nu este interesat de ea. Înfierbântați în urmărirea visurilor de câștig, jucătorilor le trece timpul altfel, mult mai rapid și mai intens, astfel încât o zi sau o noapte zboară pe nesimțite în păcănitul zarurilor, al ruletei sau ai tamburilor slot-machine. Acest fenomen se remarcă mai ales în spațiile de joc din zonele turistice, unde oamenii veniți în concediu sunt oricum dispuși să petreacă mai mult timp în urmărirea plăcerilor personale. Pentru contracararea acestui fenomen autoritățile din întreaga lume, dar din Europa în mod special, încearcă să impună “pauze de răcire” a jucătorului (cooling-off breakes- engl.) fie prin limitarea perioadei de joc la slot-machine, fie prin organizarea de pauze la mesele de joc.

Lipsa ferestrelor este o altă metodă prin care jucătorul este deconectat de la realitatea cotidiană, introdus într-un mediu atemporal și focusat pe activitatea de joc. Din păcate, măsuri ale autorităților vizând acoperirea spațiilor vitrate astfel încât să nu fie vizibile din exterior activitățile de joc nu fac decât să potențeze efectul dorit de organizatori.

Atmosfera specifică, care determină identitatea fiecărui cazino sau a unui lanț de săli de joc, tradusă prin sunete, lumini, grafică, coregrafie, arome, etc. are un singur scop: captivarea jucătorului și menținerea lui surescitat. Chiar dacă oamenii câștigă sau pierd, există oricând motivația de a mai  rămâne un pic: se întâmplă lucruri interesante, se bea și se mănâncă gratis, etc.

Muzica sau aromele sunt atent alese, în combinație cu tema coloristică a zonei de joc, cu scopul de a ușura intrarea în transă a jucătorului. Pot fi ritmuri vibe, trance, de regulă melodii instrumentale.

Luminozitatea, componenta de bază a atmosferei într-un spațiu de joc este tratată specific și oarecum clasic. Cu excepția lobby-ului, lumina este scăzută în toate suprafețele de joc, pentru a scoate în evidență punctele de interes: sloturile, mesele de joc unde activitatea este vie, luminile strălucitoare, dinamice și însoțite de sunete stridente.

Curățenia este un factor important, care adesea devine un serviciu atașat clientului. Există o armată de oameni care au grijă să strângă orice urmă de mizerie lăsată în urmă de jucători, astfel încât aceștia se simt răsfățați, fie că vin sau pleacă de la un post de joc.

Amplasarea spațiilor de servicii (toalete, restaurante) este cât mai depărtată de ieșire, astfel încât jucătorul care s-a deconectat de la joc pentru câteva minute, să fie ademenit din nou dacă ar vrea să părăsească incinta. Și casieria, în special în cazinourile live, urmează același principiu de amplasare, pentru a încuraja un jucător câștigător la ruletă, de exemplu, să se abată în drumul lui spre ieșire pe la sloturi sau pe la alte mijloace de joc electronice (cu acceptator).

-Va urma-

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.