Loyalty strategies for players (2)Strategii de fidelizare a jucătorilor (2)

miercuri, 21 octombrie 2015

by Laurențiu Neacșu – Gaming Expert

–          sequel from the previous issue-

“Almost-winning” is a strategy used in all games, whether slots or roulette or black jack, and refers to the fact that the player is left with the impression that he is close to winning a full line or the jackpot, but in reality he wil only get a cherry or a lot of animation on the screen.

This way of getting the player’s loyalty is included in the math of the game itself. Customizing the distribution of winnings has led to the emergence of the concept of „volatility”, through which the organizers or creators of the games address to various categories or risk-loving or just fun amateurs.

Other games give the player the feeling of control – for example, craps or Keno – since he is the one who throws the dice or chooses the numbers. Thus, the player can live with the feeling that it is in his power to overcome the probability and to emerge as the winner. As a rule, the player feeling is that he is close to winning and thus he continues playing and is what actually keeps gambling alive.

Gratuities or other discount services are essential elements of the activities in the game area. Often, players receive coupons or direct access to free meals, shows, promotions, etc. or loyalty points that allow other winnings, raffles, etc. to be determined to come back, to feel important even if they are not running large sums of money. The operators know that the money come from the smaller players, but which are more as compared to high-rollers, so that their business is calibrated for the former. Don’t worry, the House never loses! All of these services or gratuities are carefully calculated to provide output to the organizer, i.e. to provide loyal customers and to keep them as much as possible around the gaming table. It is similar to trying to get a kid to behave nicely in exchange for a cheap toy.

A special place in the area of gratuities is occupied by alcohol and therefore we treat it separately. It is the most efficient of all gratuities offered at the table, since it is acting on many levels. First of all it’s free! On one hand, we like gratuities, but who doesn’t like free drinks? Needless to say that it comes in a wide variety of shapes (long drink, cocktail, shot, etc.) accompanied by smiles and pleasant serving staff. Another aspect is that alcohol makes even the most careful and rigorous player, more relaxed. Any strategy would use a blackjack, Roulette or any other game, finally alcohol will make incorrect decisions. Moreover, the stakes will be chose more relaxed, the chips or banknotes being thrown on the table like worthless pieces of plastic. For most clients of a gaming hall – whether they are in a Casino or not – free drinks consumption and spending time in endless attractive games is the most they want from their spare time.

Although the organizers rely on small players, they certainly want to retain the gamblers as well. Those who are fortunate enough to have large winnings are treated like kings with all sorts of offers and facilities. The goal is the same: the more time they spend in the area, the more money they spend. Even though these players are under the impression that they are important, in fact their money are the important ones, especially because they must remain at the organizer’s cashier. Moreover, showing of in all their glory, they increase the fame of the Casino/organizer that will be perceived by other clients as treating „appropriately” the valuable players, inviting others to visit them as well.

The interior design is most obvious in the case of casinos, which are true labyrinths – a sea of slots and gaming tables especially arranged to be in your way and not let you leave the hall. There is no rule: a type of machine can be here and then an island of the same type of machines at 50 meters away. Combined with the above, the ultimate aim is to create confusion. Know that the exit is near the group of machines with poker games. But near to which group of poker gaming machines? The walkways abound in meanders and dead-ends, to contradict the general principle which says that if you want, you can return the same way. In our case, once returned the gaze, the landscape is completely different, unfamiliar. High slots that are placed all over contribute to confusion especially in that they do not allow the player to take an overview look. In modern casinos, organizers put various ceilings descending and place false highlights on ceilings, which at first glance, would help you to orientate, but actually it doesn’t do anything other than to confuse you. For those who have consumed alcohol, the attempted to escape from such a location is nothing but a huge nuisance.

(source: http://listverse.com/)

de Laurențiu Neacșu – Expert în gaming

–          continuare din numărul precedent-

“Aproape-câștigul” este o strategie folosită în toate jocurile, fie că este vorba de sloturi sau de black-jack sau ruletă și se referă la aceea că jucătorul este făcut să trăiască cu impresia că este gata-gata să câștige o linie completă sau jack-potul, dar în realitate rămâne doar cu o cireașă sau cu multă animație pe ecran.

Acest mod de fidelizare al jucătorului este cuprins în însăși matematica jocului. Customizarea repartiției câștigurilor a determinat ulterior apariția conceptului de “volatilitate”, prin care organizatorii sau creatorii jocurilor se adresează diverselor categorii iubitoare de risc sau doar amatoare de distracție.

Alte jocuri dau jucătorului sentimentul de control – de exemplu zarurile sau Keno – întrucât el este cel care execută aruncarea sau alege numerele. Astfel, playerul poate trăi cu senzația că stă în puterea lui să învingă probabilitatea și să iasă învingător. De regulă, senzația jucătorului că este aproape de a câștiga este ceea ce îi determină să continue să joace și este ceea ce ține, în fapt, jocurile de noroc în viață.

Gratuitățile sau serviciile cu discount sunt alte elemente esențiale ale activităților din spațiul de joc. Adesea, jucătorii primesc cupoane sau acces direct la spectacole, mese gratuite, promoții, etc. sau puncte de fidelitate care le permit alte câștiguri, tombole, etc. încât să fie determinați să revină, să se simtă importanți chiar dacă nu rulează sume mari de bani. Operatorii știu că banii vin de la jucătorii mai mici, dar mai mulți, comparativ cu high-rollerii, astfel încât business-ul este calibrat mai mult pentru cei dintâi. Nu vă faceți griji, casa nu iese niciodată în pagubă! Toate aceste servicii sau gratuități sunt atent calculate să ofere randament organizatorului, adică să fidelizeze clienții și să îi țină cât mai mult lângă masa de joc. Este ca și cum ai încerca să determini un copil să se comporte frumos în schimbul unei jucării ieftine.

Un loc aparte în zona de gratuități îl ocupă alcoolul și de aceea îl tratăm separat. Este și cel mai eficient dintre toate gratuitățile oferite la masa de joc, întrucât acționează la mai multe niveluri. În primul rând e gratis! Unora ne plac gratuitățile, dar cui nu-i place băutura gratuită? Unde mai pui că vine și într-o mare varietate de forme (long drink, cocktail, shot, etc.) însoțit de zâmbetele și prezența agreabilă a personalului de servire. Un alt aspect este că alcoolul face și pe cel mai atent/riguros jucător neatent, relaxat. Orice strategie ar folosi un jucător la blackjack, ruletă sau la orice alt joc, în final alcoolul îl va face să ia decizii incorecte. Mai mult, mizele vor fi făcute cu mai multă larghețe, chipsurile sau bancnotele fiind aruncate pe masă ca niște bucăți de plastic fără valoare. Pentru majoritatea clienților unei săli de joc – indiferent că aceasta se află în cazino sau nu – consumul băuturilor gratuite și petrecerea timpului exersând jocuri atractive este maximul pe care și-l doresc de la timpul lor liber.

Cu toate că organizatorii se bazează pe micii jucători, cu siguranță vor să își păstreze și gamblerii. Cei care sunt suficient de norocoși să aibă câștiguri mari sunt tratați regește, beneficiind de tot soiul de oferte de nerefuzat. Scopul este același: cu cât acesta petrece mai mult timp în zonă, cu atâta cheltuie mai mult. Chiar dacă acești jucători au impresia că ei sunt importanți, în fapt, banii lor sunt cei importanți, mai ales pentru că trebuie să rămână la casieria organizatorului. Mai mult, afișându-se în toată splendoarea, ei măresc faima cazinoului/organizatorului care va fi perceput de ceilalți clienți ca tratându-și “corespunzător” jucătorii valoroși, invitându-i astfel și pe alții asemenea.

Designul interior este cel mai evident în cazul cazinourilor, care sunt adevărate labirinturi – o mare de sloturi și mese de joc puse special ca să fie în calea ta și să nu te lase să ieși din sală. Nu este nici o regulă: un tip de mașina poate fi aici și apoi o insulă din exact același tip la 50 de metri mai încolo. Combinat cu cele de mai sus, scopul final este acela de a crea confuzie. Știi că ieșirea este lângă grupul de mașini cu jocuri de poker. Dar lângă care grup de mașini cu jocuri de poker? Culoarele abundă în meandre și fundături, pentru a contrazice principiul general care spune că dacă dorești, te poți întoarce pe același drum. În cazul nostru, odată întoarsă privirea, peisajul este complet diferit, nefamiliar. Sloturile înalte, care sunt plasate peste tot contribuie la confuzie mai ales prin aceea că nu permit jucătorului o privire de ansamblu. În cazinourile moderne, organizatorii coboară tavanele și plasează diverse repere false pe plafoane, care la prima vedere te-ar ajuta să te orientezi, dar care de fapt nu fac altceva decât să te încurce. Pentru cei care au și consumat ceva alcool, tentativa de a ieși dintr-o asemenea locație este nimic altceva decât o imensă bătaie de cap.

(sursa: http://listverse.com/)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.