STORM MEDIA, The Future Sound of Your Business STORM MEDIA, VIITORUL SUNET AL AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

vineri, 13 noiembrie 2015

Audio Messaging and its Importance for Your Guest Experience 

One of the first principles of good service is individual approach to each customer through direct conversation/contact with the latter to introduce the products and the services the following company offers. The audio messaging allows the most effective solving of the given issue.

Nowadays, mainly in the bigger commercial spaces, the direct conversation with the customers is almost impossible because of three basic reasons:

  • the customers have numerical advantage over the service staff, which makes direct contact with each customer physically impossible;
  • usually the customers themselves feel uncomfortable when the service staff wants to offer them individual approach;
  • besides, the customers themselves usually do not spend enough time or are not attentive enough to get acquainted with all the products or services in the given commercial space. In this case the audio messaging is the ideal solution to ensure the direct contact with each customer individually, to deliver to them the information you need and to avoid the up-mentioned three obstacles.

Just imagine the customer enters your commercial space and gets acquainted with your services and products without physical efforts from your side and without creating any kind of discomfort for your customers.

Storm Media offer you audio messages recording services to build better and customer-oriented marketing strategy as well as to obtain better guest experience – you choose the voice you prefer from our list of artists, give us the text for the message (or we offer the text) and in a very short period of time your audio message will be ready to be broadcasted. We are very supportive and are ready to help our customers to have what they need even in extremely short periods of time. For instance, if in the morning you make a decision to hold an unscheduled event and you need to inform your customers about that very quickly, our team will do their best to manage the broadcasting of the message you need in a couple of hours.

Audio Messaging is very important marketing tool also for casinos. During their daily activity casinos have various kinds of information to deliver to their customers: promotions, jackpots, daily/weekly/monthly raffles, etc. Periodical broadcasting of such information through audio messaging will make sure that all your customers are aware of it.Mesajele Audio și Importanța Lor pentru Oaspeții Dumneavoastră

Una din cele mai importante  servicii este abordarea individuală a fiecarui client prin intermediul conversației/contactului, acesta din urmă introducând produsele și serviciile din oferta companiei. Mesageria  audio permite soluționarea mai eficientă a acestei proceduri.

În prezent, în special în spațiile comerciale mai mari, conversația directă cu clienții este aproape imposibilă din cauza urmatoarelor motive:

• clienții au un avantaj numeric față de personalul de serviciu, ceea ce duce la imposibilitatea contactului direct și individual cu fiecare client;

• de obicei, clienții se simt inconfortabil atunci când personalul de serviciu îl abordează individual;

• în plus, de regulă, clienții nu petrec suficient timp sau nu sunt suficient de atenți să se familiarizeze cu toate produsele sau serviciile, din spațiul comercial în care se află.

În acest caz, mesageria audio este soluția ideală pentru a asigura contactul direct cu fiecare client în parte, pentru a le oferi informațiile necesare și pentru a evita cele trei motive sus menționate.

Doar imaginați-vă cum potențialul client intră în locația dumneavoastră și devine familiarizat cu serviciile și produsele, fără eforturi agasante din partea personalului și fără a crea disconfort pentru acesta.

Storm Media vă oferă servicii de mesagerie audio pentru a construi o bună strategie de marketing orientată spre client, precum și obținerea unei mai bune experiențe a oaspeților dumneavoastră – alegeți vocea pe care o preferați din lista de artiști, ne dați textul mesajului (sau vi-l oferim noi) și într-o perioadă foarte scurtă de timp, mesajul audio va fi gata de difuzare. Oferim suport și suntem gata să ajutăm clienții noștri să aibă ceea ce au nevoie, chiar și în perioade extrem de scurte de timp. De exemplu, dacă dimineața se ia o decizie cu privire la organizarea unui eveniment și aveți nevoie de informarea  clienților cu privire la acest fapt, echipa noastră va face tot posibilul pentru a duce la îndeplinire acest serviciu în câteva ore.

Mesageria audio este un important instrument de marketing, de asemenea, și pentru cazinouri. În activitatea lor zilnică, cazinourile au o varietate de informații de transmis clienților lor: promoții, jackpot-uri, tombole zilnice / săptămânale / lunare, etc. Difuzarea periodică a acestor informații prin intermediul mesageriei audio va asigura informarea tuturor clienților cu privire la acestea.

Serviciile de mesagerie audio sunt o parte integrantă a soluțiilor In-store Radio. Difuzarea mesajelor audio împreună cu un playlist personalizat, completează ideea de radio personal oferit de Storm Media.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.