Virtual Sport, the New Face of GamblingSportul virtual, noua faţă a gamblingului

luni, 20 iunie 2011

A new generation of gambling games is now emerging as the online gambling industry matures.

Casino sites have been one of the main-stays of the web, almost since its inception. It is hard to surf for any length of time without seeing banner ads for Casino sites or sponsorships by bookmakers. The traditional offerings from gambling sites have been virtual versions of the games that have been the big earners for the land based Casinos, plus online access to the bookmakers’ sports books. There is however, no real need to take the approach of being limited to the games and sporting events that worked in offline Casinos and bookmakers, when you take the process online.

The missed opportunity in this approach is the chance to offer games that don’t rely on a real life chance event such as a winning horse or the turn of a card – but instead to offer games that lend themselves to being played in a browser- i.e. games that can be played using a random number generator. A by-product of making a game with a random number generator, unlike a sporting event, is that once it has been built and certified 100% fair- it is not touched again and players can feel reassured that the game is unbiased.

A new generation of gambling games is now emerging as the online gambling industry matures. The operators are seeing growing demand for more diverse games alongside the traditional ways to wager. This has helped innovation as sites are keen to differentiate themselves and we are at last seeing that there is not the same predictable line-up of sports, casino and games betting on every site. If you know where to look, exciting things are on offer amongst the vast choice of internet gambling sites.

One example of the newer generation of gambling games is Virtual Sport Betting: based on the idea of virtual leagues mirroring the real life leagues from around the world. All the teams and players are updated monthly so the virtual game is as close as possible to the real thing. F1x2Games is a software developer running the site football1x2.com – they wrote the first version of their Virtual Football betting software in 2004, since then it has grown in popularity to the point where, across its entire network- around three million bets are placed on the game every month.

If you are a system player, this game is ideal to use various kinds of strategy, given the huge variety of odds on offer. The random number generator F1x2Games uses has been assessed by The University of Hertfordshire in the UK to be 100% fair. This means that unlike, say, a fruit machine in a bar, it has no preprogrammed payback rate. If you win big the game is just as likely to pay out again straight away.

The game features virtual versions of all the top leagues from around the world, with all the players and teams updated monthly. There are also now virtual versions of the World Cup, Euro 2008 and The Champions League. You’ll also never have to wait for the next game as virtual matches are played every 90 seconds, so there are loads to bet on. If you’d like to see how the Virtual Football games work, you can try them in ‘Play for fun’ mode.

Virtual football betting is something of an amusement to serious sports commentators, who tend to adopt a rather sneering attitude towards the whole fantasy world. However, you know that the betting houses wouldn’t be offering the wagers if there wasn’t profit to be made on both sides of the book. Thus, betting virtual sports shouldn’t be something you allow to be dismissed out of hand. The trick with virtual betting is that you often have to put aside the knowledge about teams that you have built up in your study of the real sport. In virtual football, Ronaldo and Beckham may be on the same team. In a match up, they may even be playing against their twins. You have to be able to roll with the punches and adapt.

Yet virtual football betting doesn’t mean you can entirely unplug from the actual game. If Ronaldo goes out drinking and is injured in the real world, he will be injured in the virtual world, too. Thus, betting virtual teams meaning not just having to track individuals, but having to mind them online and off. The virtual betting tournaments can be a real bit of adventure. You will need to monitor the teams throughout the season to get a sense of who has assembled the best mix of virtual players and what their substitution strategies are week over week. It can be a bit data intensive, but the pay off is there.

The pots on some of the virtual betting events are quite sizeable. This makes the unpredictable odds and unique format worth learning. Virtual football betting is a good place to start because football is already such a popular bet that the learning curve is reduced. If you find that you’ve a taste for it, you can also expand your boundaries.O nouă generaţie de jocuri de noroc se conturează pe piaţa de gambling în timp ce industria gamblingului online capătă maturitate.

Site-urile cazinourilor online au fost principalele atracţii chiar de la începuturi. Nu se ştie încă pentru cât timp va mai exista această situaţie, fără o publicitate a cazinourilor sau sponsorizări. Ofertele tradiţionale ale site-urilor de gambling au fost vesiuni virtuale de joc, ceea ce a generat câştiguri importante pentru cazinouri, la care se adaugă şi acces online către cărţile de sport. Oricum, nu există o nevoie reală de limitare a jocului şi a evenimentelor sportive care au funcţionat offline dacă există şi abordarea online.

Oportunitatea care nu se ia in vedere în această abordare este şansa de a oferi jocuri care nu pot oferi un eveniment în care poate câştiga un cal sau o carte – dar care pot oferi, în schimb, jocuri care pot fi accesate printr-un browser – jocuri care pot fi jucate prin utilizarea unui număr generat aleator. Un dispozitiv care face posibilă funcţionarea unui joc prin generare de număr aleator, spre deosebire de un eveniment sportiv, a fost creat ca fiind 100% corect, pe care jucătorii nu îl pot atinge şi care îi asigură că jocul este imparţial.

O nouă generaţie de jocuri de noroc se conturează pe piaţa de gambling în timp ce industria gamblingului online capătă maturitate. Operatorii se confruntă cu o cerere ridicată de noi jocuri în afara celor tradiţionale. Acest lucru duce la dezvoltare, în timp ce site-urile se diferenţiază, ceea ce demonstrează faptul că nu există aceeaşi formă de line up pentru sporturi, cazinouri şi pariuri pe fiecare site. Dacă ştii unde să te uiţi, există o multitudine de oferte pe site-urile de gambling.

Un exemplu elocvent al acestei noi generaţii de jocuri este Virtual Sport Betting: bazat pe ideea că legile virtuale sunt practic oglinda ligilor reale din întreaga lume. Fiecare echipă şi fiecare jucător sunt updatate în fiecare lună, aşa că jocul virtual este cât se poate de real. F1x2Games este un dezvoltator de software care operează site-ul football1x2.com – ei au dezvoltat prima versiune de Fotbal Virtual în anul 2004 – şi de atunci a cunoscut o creştere a popularităţii până la punctul în care, în întreaga reţea, sunt plasate în jur de trei milioane de pariuri lunar.

Dacă sunteţi jucător al acestui tip de joc, acesta este ideal pentru utilizarea unor diferite strategii, datorită varietăţii foarte largi de oferte şi sanse. Generatorul de număr aleator F1x2Games utilizat a fost evaluat de Universitatea Hertfordshire din Marea Britanie ca fiind 100% corect. Acest lucru demonstrează, spre deosebire, să spunem, de un aparat de joc dintr-un bar, faptul că nu există un sistem de plată reprogramat.

Jocul are şi alte variante virtuale al tuturor ligilor din întreaga lume, cu fiecare echipă şi fiecare jucător updatate lunar. Există, de asemenea, şi versiuni nonvirtuale ale Cupei Mondiale, Euro 2008 şi Liga Campionilor. În acest caz nu trebuie niciodată să aştepţi următorul joc, pentru că la fiecare 90 de secunde se poate juca o nouă partidă, deci poţi paria din nou. Dacă vreţi să ştiţi cum funcţionează jocurile Virtual Football, puteţi să accesaţi opţiunea Play for Fun.

Pariurile Virtual Football reprezintă mai degrabă o glumă pentru comentatorii serioşi de sport, care tind să adopte o atitudine batjocoritoare. În orice caz, trebuie să ştiţi că în general casele de pariuri nu oferă câştiguri decât dacă există şi profit. Trucul este că de cele mai multe ori poţi să aplici cunoştinţele pe care le-ai acumulat despre echipe, precum să pui în aceeaşi echipă jucători precum Ronaldo şi Beckham. Într-un joc ei pot chiar să joace împotriva coechipierilor lor. Trebuie să te adaptezi fiecărei situaţii.

Virtual Football nu înseamnă însă că te poţi deconecta total de jocul în sine. Dacă Ronaldo este accidentat în viaţa reală, va fi accidentat şi în jocul virtual. Deci asta înseamnă că nu poţi doar să foloseşti jucătorii oricând, ci că trebuie să ai în vedere şi ceea ce se întâmplă cu ei în viaţa reală. Campionatele virtuale pot fi o adevărată aventură. Trebuie să monitorizezi echipele de-a lungul sezonului ca să vezi care echipă a fost cea mai eficientă şi în ce componenţă, care au fost strategiile, care a fost componenta slabă sau cea mai slabă. Poate fi un pic solicitatnt, dar merită.

Poturile unor evenimente de gen pot fi semnificative. Acest lucru poate determina şanse nesperate şi un format unic ce merită a fi accesat. Pariurile Virtual Football reprezintă un început bun, de vreme ce fotbalul este un joc atât de popular şi procesul de deprindere a jocului este mult redus. Dacă simţi că-ţi place, îţi poţi depăşi limitele.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.