The characteristics of street gamingSpecificul jocurilor de noroc de stradă

joi, 8 decembrie 2011

Street gaming has been present every day in the urban and rural entertainments, starting with the 90s…

Initially considered to be an appendix of HoReCa’s activity, street gambling took over more than half of the indigenous gambling market. The 2008 context is illustrative in this regard: several companies were operating over 4.000 authorized gaming instruments in over 700 secondary establishments. Of course, along with adoption of Government Emergency Ordinance 77/2009, the street gaming niche suffered dramatic changes, in terms of size and quality of services provided to gamblers.

For the least accustomed with the industry, street gaming is technically represented by small establishments (3-5 gaming machines) set up in pubs, stores and other outlets providing products and services to the population. And still, regardless of the high market share of these establishments, the legislative framework continues to neglect street gaming. The statutory regulations regarding street gaming are considered to be a special case of slot machines operation in gambling halls.

However, the legal provisions in this regard are very restrictive. This means that, unlike gambling halls, street gaming cannot be promoted to gamblers (their advertising is completely forbidden), cannot exist independently (are a secondary activity within a pub, restaurant, outlet etc) and cannot benefit from an in-house retail point (because, as secondary activity, they depend on the main activity’s management). Likewise, street gaming cannot benefit from banking financial support, unlike casinos for which there were created dedicated banking instruments.

Hence, street gaming developed in an analogic manner as gaming distributions, meaning networks of retail points, with specialized commercial agents which cover daily tens or even hundreds of kilometers in order to maintain the well-functioning of gaming instruments in 8 to 14 work establishments. It is not easy to be a commercial agent in this field! Apart from proper operation of gaming instruments, an agent of the organizer must own technical skills, such as numerical calculus, must be a good negotiator and, last but not least, must be an enduring driver.

Another specific feature of street gaming activities is the three-way involvement in the carry out of the commercial act: organiser, partener (pub, hotel etc.) and gambler. This way, the inherent risk variables in this business are much more diverse than in other gambling operations: casinos or gambling halls. Here is where the action or inaction of the partner over the gambling machines cuts in, meaning that, on various occasions; they were let unprotected against all kinds of aggressions, from electric shocks to unsatisfied gamblers’ kicks. Other difficulties emerge also in the fiscal relation with the gamblers who, in a familiar way are very difficult to convince to obey the legislation regarding the tax collection from gambling activities and the access charge. The cases in which the local police was called to reestablish the calm in the community were not very few.

The reason for which the street gaming organizers continue this to operate disregarding the high exposure is represented by the client-centered business model.  We bring the gaming instruments close to our friends. Initially, gaming activities were present in the crowded urban areas or in fairs, after which they settled out their identity as service providers in the urban area. If you remember, in the early 90s the gambling existed only in the cities and in the tourist resorts on the Prahova Valley and at the sea side. Only 10 years later, once with the development of the communication infrastructure and with the entry of urban culture in the small communities, gaming activities had a spectacular development.

If at the beginning of 2000 we were assuming that people were ready to gamble the change they got from the market or from the bread store, now our gamblers evolved and the competition for finding the proper instruments takes place in important locations of small communities. This means that, besides competing for attracting the gamblers, the organizers compete also for obtaining the collaboration of successful local business people.In short, in order to place your machines in the coolest pub in the neighborhood you bid against both gamblers and pub owners. And this is not an easy thing to do.

Another feature of street gaming is the profit allotment. The partners play an active role in providing the surrounding environment for our clients. Practically, the approach towards the clients makes the difference between having a successful or a unprofitable business. As consequence, attracting and maintain a valuable retail point supposes on the one hand a large amount of money invested by the administrator (specified as percentage) and, on the other hand, the acquiring of specialized know-how by the administrator. Further on, the gambler must not be taken out of the revenues equation. In the highly competitive environment, gamblers are allured by the high-return machines, so that the profit of an organizer or bar owner is the result of a medium-to-long time investment. The organizers’ goal consists of placing their business in the “entertainment” area rather than in “money producing” area. This approach is very similar to the one used by casinos in which many gamblers will never have the courage to face the flash lights and the smile of the casino hostess. You can find them near our machines, in a comfortable, friendly environment.Jocurile de noroc de stradă sunt o prezenţă cotidiană în peisajul divertismentului urban şi rural încă din anii ‘90…

Inițial considerate un apendice al activității HoReCa, jocurile de stradă au acaparat treptat mai bine de jumătate din piața autohtonă de jocuri de noroc. Ilustrativă este situația din 2008 când existau companii care operau peste 4.000 de mijloace de joc autorizate în peste 700 de puncte de lucru proprii. Bineînțeles, odată cu apariția O.U.G. 77/2009 și nișa jocurilor de noroc de stradă a suferit schimbări dramatice, atât ca dimensiune cât, mai ales, ca și calitate a serviciilor oferite către jucători.

Pentru cei mai puțini familiarizați cu industria, jocurile de noroc de stradă sunt, concret, exploatările de mici dimensiuni (3-5 aparate de joc) întâlnite în baruri, magazine sau alte puncte de desfacere a produselor și serviciilor către populație. Și totuși, în pofida ponderii mari pe piață a acestui tip de exploatare, cadrul normativ neglijează în continuare jocurile de noroc de stradă. Reglementările specifice jocurilor de noroc de stradă se desprind ca un caz particular al exploatării mijloacelor de joc tip slot-machine din sălile de joc.

Chiar și așa, reglementările specifice sunt restrictive. Adică, spre deosebire de sălile de joc, jocurile de noroc de stradă nu pot fi promovate jucătorilor (fiindu-le interzisă cu desăvârșire publicitatea), nu pot exista independente (fiind doar activitate secundară pe lângă un bar, restaurant, magazin etc.) și nu pot beneficia de propriul spațiu de desfășurare a afacerii (deoarece, ca activitate secundară, depind de administrația afacerii preponderente). De asemenea, jocurile de noroc de stradă nu beneficiază de sprijin finianciar din partea băncilor, spre deosebire de cazinouri de exemplu, pentru care s-au creat instrumente bancare dedicate.

Astfel, jocurile de noroc de stradă s-au dezvoltat într-o formulare analogică drept distribuții de jocuri de noroc, adică rețele de puncte de desfacere, cu agenți comerciali specializați care acoperă zilnic zeci sau chiar sute de kilometri pentru a ține în funcțiune mijloacele de joc din 8-14 puncte de lucru. Nu este ușor să fii agent comercial în acest domeniu! Pe lângă operarea propriu-zisă a mijloacelor de joc, un agent al firmei organizatoare trebuie să posede aptitudini tehnice, de calcul numeric, să fie un bun negociator și, nu în ultimul rând, un șofer de anduranță.

O altă trăsătură specifică a activității jocurilor de noroc de stradă este implicarea tripartită în realizarea actului comercial: organizator, partener (bar, hotel etc.) și jucător. Astfel, dintr-o dată, variabilele riscului existent în această afacere sunt mult mai diverse decât în celelalte exploatări de jocuri de noroc: cazinouri sau săli de joc. Intervin aici acțiunea sau inacțiunea partenerului asupra aparatelor, în sensul că acestea, de cele mai multe ori, nu sunt protejate corespunzător în fața agresiunilor de diverse naturi, de la șocuri electrice din rețeaua publică, până la loviturile jucătorilor nemulțumiți că pe moment au pierdut o sumă oarecare de bani. Dificultăți apar și în relația fiscală cu jucătorii, care, într-un mediu familiar, sunt greu de convins să se supună rigorilor legii în ceea ce privește colectarea impozitelor din jocuri de noroc și a taxei de acces. Nu de puține ori poliția locală este chemată pentru a restabili calmul în comunitate.

Motivul pentru care organizatorii de jocuri de noroc de stradă continuă acest modus operând, în pofida expunerii ridicate, este stilul afacerii centrate pe client. Aducem mijloacele de joc aproape de jucătorii noștri. Inițial, jocurile de noroc erau prezente în zonele aglomerate din orașe sau târguri, ulterior cristalizandu-și identitatea ca servicii preoponderent urbane. Dacă vă amintiți, la începutul anilor ‘90 jocuri de noroc existau numai în orașe și în stațiunile turistice pe Valea Prahovei sau pe Litoral. Abia aproximativ zece ani mai târziu, odată cu dezvoltarea infrastructurii de comunicații și cu pătrunderea culturii urbane în comunitățile mici, jocurile de noroc au avut parte de o dezvoltare spectaculoasă.

Dacă la începutul anilor 2000 plecam de la premisa că oamenii ar fi dispuși să joace restul cu care se întorc de la pâine sau de la piață, acum jucătorii noștri s-au rafinat, iar lupta concurențială se desfășoară pentru a fi prezenți cu aparatele potrivite, în punctele relevante ale micii comunități. Asta înseamnă că, în paralel, pe lângă concurență pentru jucători, organizatorii luptă pentru atragerea la colaborare a administratorilor afacerilor de succes din comunitate. Adică, pe scurt, licitezi ca să intri cu aparate în cel mai tare bar din cartier, atât cu jucătorii din bar, cât și cu cârciumarii. Ceea ce nu este așa ușor.

Un alt specific al jocurilor de noroc de stradă este repartiția veniturilor. Partenerul joacă un rol activ în oferirea cadrului ambiental pentru clienții noștri. Practic, modul lui de abordare a clienților face diferența dintre o exploatare de succes și una păguboasă. În consecință, atragerea și menținerea unui punct de lucru valoros presupune pe de-o parte cointeresarea administratorului cu o sumă de bani consistentă, de cele mai multe ori definită procentual, iar pe de altă parte transmiterea către acesta a unui know-how specific jocurilor de noroc. Mai departe, în ecuația veniturilor nu trebuie lăsat deoparte nici jucătorul. În mediul puternic concurențial, jucătorii sunt atrași de aparatele care ”dau mai mult”, astfel încât acumularea profitului pentru organizator și implicit bar, este urmare a unei investiții pe termen mediu/lung. Scopul organizatorilor devine astfel acela de a se plasa preponderent în zona de ”entertainer” mai mult decât în aceea de ”producator de bani”. Și iată o izbitoare asemănare cu cazinourile- sunt jucători care nu ar avea niciodată curaj să înfrunte luminile orbitoare și zâmbetele hostess-elor din cazinouri. Îi găsiți în fața aparatelor noastre, într-un mediu confortabil lor, între prieteni.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.