Shimon Acad – Secretul succesului nostru este investiția pe care o facem în serviciul cu clienții / The secret of our success is investing in service to the client

duminică, 28 martie 2010

A declarat Shimon Acad, Directorul de Management al Bling Bet, noul și unicul cazino electronic deschis în noiembrie 2009, situat în AFI Palace Cotroceni Mall.

Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre începuturile dumneavoastră în această industrie?

De fapt,m-am născut în această industrie, tatăl meu lucrând în gambling de mult timp, deci toată familia noastră este implicată în jocurile de noroc. Noi locuiam în New York, în New Jersey, și în primii noştri paşi ne-am ocupat de marketingul mai multor cazinouri în Atlantic City, Las Vegas şi Caraibe, aşadar avem o experienţă puternică in industria de gaming. Am venit în România pentru prima oară în 2005. Dar familia mea era deja aici încă din anii ’90 și așa  am început aici în domeniul acesta.

Ne-ați spus că aveți câteva cazinouri în Maroc…

Da, avem un cazino live în Tangir,Maroc, care se întinde pe aproximativ 5000 mp și încă unul în Agadir. Cel din Tangir este unul dintre cele mai mari cazinouri din Africa de Nord și se bucură de exclusivitate în toată partea de nord a Marocului. Cazinoul din Agadir l-am extins recent și nu este mai puțin lipsit de succes. În concluzie, suntem foarte mulțumiți cu modul în care merg afacerile acolo. În România lucrăm în industria de cazinouri de 5 ani. Am pornit cazinoul Bling Bet cu sloturi și rulete, aici la AFI Palace Cotroceni.

Care este rolul dumneavoastră în Bling Bet?

În principiu, eu sunt directorul de management și sunt responsabil cu întreaga echipă de management și amplasamentul său. Desigur, avem o echipă de manageri aici care fac o treabă excelentă. Este foarte important în strategia mea, să selectez oamenii cei mai buni pentru o anumită poziție. Pe lângă ce pui într-un cazino, mobilă, echipament, aparate etc., stafful, echipa, ei sunt cei care fac acest loc să fie cu adevărat de succes.

Povestiți-ne mai multe despre Bling Bet…

Am început să lucrăm la punerea pe piață a unui asemenea concept încă de anul trecut. Am investit mult timp pentru a crea un loc care are cea mai frumoasă atmosferă, una specială. Am vrut să creem o sală de jocuri electronică care să îndeplinească standardele cazinourilor live, dar să fie totuși electronică. Am pus multă inimă și am depus mult efort pentru a face acest loc. Sunt foarte bucuros că văd clienți ce vin din afara Bucureștiului, cum ar fi din Ploiești, pentru că au auzit de acest cazino special și vor să-l viziteze, fiind de părere că e unul dintre cele mai bune locuri din oraș.

Ce le oferiți clienților dumneavoastră, pe lângă atmosfera specială? Care este secretul succesului vostru?

În primul rând, am creat acest loc ca să arate bine. Următorul pas a fost să alegem oamenii potriviți, pentru a oferi un seviciu excelent. Când clientul intră, el trebuie să fie tratat cât mai bine. Trebuie să ai grijă de el, fără a-l deranja. Granița dintre cele două este foarte importantă și noi încercăm din răsputeri să performăm cât mai bine.Un alt pas foarte important pe drumul către succes este să ai un mix bun de jocuri. Nu poți lua mixul de jocuri din altă țară, crezând că va funcționa și aici. Trebuie să îl adaptezi  în funcție de nevoile clienților. Poți începe de la un Gaminator pe care toată lumea vrea să joace, AlfaStreet Roulette cu 8 și 16 locuri cu sateliți, continui cu Novomatic V+ și orice altceva mai merge bine în România; King Kong Cash este foarte popular acum. Desigur, ne asigurăm că jackpoturile sunt foarte mari, pentru că asta atrage clienții. Avem, de asemenea, aparate Bling conectate tot timpul la un jackpot unic, care este întotdeauna foarte ridicat.

Un alt aspect foarte important este să promovezi, să folosești marketingul. Asta îți diferențiază afacerea. Noi, spre exemplu, o promovăm în fiecare zi. Nu avem o pauză de o zi sau o săptămână, ci o promovare continuă. Acum o facem de două ori pe zi, la 7 seara și la miezul nopții, iar oamenii pot câștiga 6000 lei dintr-o dată. În fiecare zi vedem oameni venind special pentru aceste ore, doar ca să le prindă. Cu cît câștigă mai mult clienții noștri, cu atât sunt mai fericiți, şi implicit, suntem noi mai fericiți.

Pe lângă aceste promoții zilnice, avem evenimente deosebite sâmbăta. Spre exemplu, sâmbăta aceasta, 27 februarie, avem o extragere la fiecare oră, care garantează câștigul a 36000 lei (valoarea totală), în plus față de premiul de 6000 lei, ceea ce însumează 48000 lei. Mai mult, avem un bufet și o petrecere, care asigură o ambianță plăcută, căci asta înseamnă procesul de marketing.

Care sunt planurile Bling Bet? Vreți să vă extindeți în București, în țară, să creați un nou concept?

Pentru moment, ne concentrăm aici, pentru că suntem de părere că are un potențial foarte mare. Am investit mult timp și efort și suntem abia la început. Suntem foarte bucuroși de rezultatele obținute și încercăm să construim pe acestă fundație de succes și să vrem mai mult. Totuși, planul nostru este să continuăm să investim pentru a aduce cazinoul în topuri. Recent, am pus în funcțiune o nouă ruletă electronică care este similară cu cele live și atrage multă atenție. Mai mult, în curând vom avea și o masă electronică nouă de Texas Hold’em, pentru 4 persoane.

În plus, am ales special un arhitect din Franța pentru a creea întregul design, întregul concept. Planul pentru viitor este să facem o secțiune VIP și este o condiție prestabilită ca arhitectul să știe să mențină aceeași atmosferă. El se va asigura că această nouă piesă se va integra în puzzle.

Aș vrea să evidențiez faptul că lucrăm din greu pentru a-i mulțumi pe clienții noștri VIP cărora le acordăm un tratament special, oferindu-le cele mai bune jocuri de ruletă, una care este cea mai bună  în București, creată special pentru ei. Vrem să le oferim ceea ce au nevoie și diferența dintre noi și ceilalți este că noi suntem pregătiți pentru o luptă aprigă. Ca și client VIP, poți avea orice aici, de la A la Z.

În ceea ce privește noua lege, spuneți-ne opinia dumneavoastră despre trendurile 2010…

Cred că piața în România este foarte dură și spun asta din mai multe motive. În primul rând, criza a lovit România destul de greu. În al doilea rând, comeptiția este puternică. Este foarte ușor pentru cei din parte de est să vină în România, care sporește competiția și mai mult. Este normal ca ei să prefere mai puțin să se mute în cealaltă parte a lumii, când România este chiar în curtea lor . În ultimii ani s-a simțit cu siguranță această înăsprire a competiției.

În concluzie, cred că noua lege este bună, deoarece aplică un sistem de taxare corect. Ai mai multe aparate, plătești mai multe taxe. Este bine pentru noi în termeni de control, căci toată lumea plătește același lucru. Deci, chiar dacă e dură competiția, este corectă. Totuși, cred că nu este o schimbare ușor de făcut pe această piață.

Care este jocul dumneavoastră preferat de cazino?

Jocul meu preferat este Texas Hold’em. Doar e unul dintre cele mai vestite jocuri practicat în lume azi.

Ca o ultimă întrebare, care sunt hobby-urile dumneavoastră?

Nu prea am timp de hobby-uri, dar ca profesie sunt și avocat, deci îmi mai petrec timpul în acest domeniu. Când am timp liber, încerc să-l petrec cu familia.

 

Said SHIMON ACAD, Managing Director of BLING BET, the new and unique electronic casino opened on November 2009, situated within the AFI Palace Cotroceni Mall.

 Could you please tell us a few words about your first contact with this industry?

I was actually born in this industry, because my father started working in gaming a long time ago, so our entire family is involved in gaming. We used to live in New York, in New Jersey, and in our first steps we were marketing various casinos in Atlantic City, Las Vegas and the Caribbean, therefore we have long experience in the gaming industry.

The first time I came into Romania was in 2005. But my family had already been here even from the ’90s and that is how we started in this field in Romania.

You told us that you have some casinos in Morocco…

Yes, we have a live casino in Tangir, Morocco, that is approx. 5,000 sq. mt. in size and another live casino in Agadir. The Tangir casino is one of the biggest casinos in North Africa and enjoys exclusivity in all of north Morocco. We have recently expanded the Casino in Agadir and it is also very successful. All in all, we are very pleased with the business there. In the past five years, we have been working in Romania in the electronic casino business. Then we came to Bling Bet casino with slots and roulette at AFI Palace Cotroceni mall.

What is your job in Bling Bet?

Basically, I am the Managing Director and I am responsible for the entire management location. Of course, we have a team of managers here, who do an excellent job. It is very important in my strategy, to select the best man on a specific job. In addition to what you place inside the casino, the furniture, equipment, machines etc., the staff, the team, they are the ones who can make a place really successful.

Tell us more things about Bling Bet…

We started to work on opening a Bling Bet concept last year. We invested a lot of time in order to create a place which has the best atmosphere, a unique one. We wanted to create an electronic gaming hall which falls within the standards of live casinos, but is still electronic. A lot of our heart and effort was invested in this place. I am very happy to see clients who come even from out side Bucharest, such as from Ploiesti, because they have heard about this special casino and want to visit it, as they think that it is one of the best places in town.

What do you offer to your clients, besides this special atmosphere? What is the secret of your success?

First of all, we created this place to look good. The next step was to choose the good team,for an excellent service. When the client comes in, he must receive the best service. You have to care for him, but not to bother him. The line between the two is very important and we strive to achieve the best performance. Another step which is very important on the road to success is to have a good game mix. You cannot take the game mix from another country and think that is going to be successful here, as well.  You have to adapt it according to the type of clients. You can start with a Gaminator multigamer which everyone wants to play and AlfaStreet Roulette 8 seats and 16 seats with satellites, you continue with Novomatic V+ and whatever goes well in Romania, King Kong Cash, for example, which is very popular right now. Of course, we make sure that the jackpots are very high, because that’s what attracts the clients. We also have our Bling machines connected to a unique jackpot that is always maintained high.

Another very important thing is to promote, to use marketing. This is what makes your business unique from others. We, for instance, promote this place every day. We don’t a have a gap of a day or of a week, but a continuous promotion. We now do it twice a day, at 7 p.m. and at midnight, and the people can win up to 6000 lei each time. And every day we can see people who come especially for these hours, to catch the prized. The more the clients win, the happier they are and the happier we are.

In addition to these daily promotions, we have special events on every Saturdays. For example this Saturday, 27th February, we have an hourly draw which guarantees the winning of 36000 lei (the total amount), plus the daily two drawings of up to 6000, which adds a total of potentially 48000 lei. Plus, we have a buffet and a party to assure that atmosphere for a nice event, and this is very important to us in the marketing process.

What are Bling Bet’s future plans? Do you want to expand in the city, in the country, to create a new concept?

For now, we concentrate here, as we believe it has a huge potential. We invested a lot of time and effort in it and we have just started. We are very happy with the results and we are trying to build on our success and push more. Still, our plan is to keep investing in the casino to bring it to the top. We have recently put into work a new electronic roulette that is similar to the live roulette and draws a lot of positive attention from many clients. We will also soon open a new electronic Texas Hold’em poker table for one to four persons.

In addition, we chose a special architect from France to create the whole design, the entire concept. The plan for the future is to make a VIP section of the hall and it’s imperative that the architect know how to keep the atmosphere. He will make sure that this new piece of the casino fits the rest.

I want to emphasize the fact that we work very hard to please our VIP clients to whom we give a special treatment, we offer them the greatest roulette game, a roulette which is the highest in Bucharest created for VIP clients. We want to offer them what they need and the difference between us and the others is that we are ready for strong game. As a VIP client, you can get everything here, from A to Z.

Regarding the new law, tell us your opinion about the emerging trends in 2010…

I think that the market in Romania is tough, and I say this for several reasons. First of all, the crisis hit Romania very hard. Second of all, the competition is harsh. It is very easy for those on the Eastern part to come to Romania, which increases competition. It is natural that they will favor less to move to the other side of the world when Romania is in their „back yard”. And indeed, in the past few years you can feel the strong competition.

All in all, I believe that the new law is good, as it makes a fair taxation. You have more machines, you pay more tax. It is good for us that in terms of control, everyone pays the same tax. So, even though, the competition is hard, it is fair. However, I believe that the change of law is not easy at all on this market.

What is your favorite casino game?

My favorite casino game is Texas Hold’em. It’s one of the famous games played in the world today.

As a last question, what are your hobbies?

I don’t actually have time for hobbies, but as a profession I am a lawyer so I also deal with this domain. Whatever free time I have, I try to spend with my family.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.