Decreasing process for local gambling equipment suppliersScăderi în lanț pentru furnizorii locali de echipamente pentru jocurile electronice

miercuri, 27 octombrie 2010

The local gambling equipment suppliers feel the effects of the economical crises. The volume of the business is now decreasing, even with 80% according to the numbers of last year. Under these circumstances, the representatives of the local market lost their hopes completely.

Gamex Company, specialized on production and distibution of the gambling and entertainment equipments, registered a decreasing process, caused by the exagerated tax increase and spendings reduction. The difficult period also started for the Webak subsidiary of the austrian company. “The substantial decrease of the production is our main problem. In order to compensate, we have analized and reduced the current spendings, increased the number of locations and we also gave more time and effort for collecting the amounts the other companies must pay. Another problem has been caused by the increasing number of burglaries and distruction. In order to avoid these problems, we have colaborated with the police and security and monitoring companies, we have invested important amounts in modern and performant security systems and video monitorisation”, declared Gabriel Kovacs, the general manager of the local subsidiary of the Austrian Webak company, for “Casino Inside”.

Attila Marton, General Manager for Gamex, local gambling equipment supplier, considers that the only solution for the romanians’ financial situation is the tax reduction, in order to support the gambling bussiness. Kovacs says that establishing the final form of the gambling legislation and the clear and non interpretable norms would make the life of the operators much easier. More, the representative of Webak considers we should renounce the limitations regarding the minimum and maximum number of winning machines that can operate within one location, since the operator must decide upron this aspect, according to the demands of the market he operates on. In order to solve the problems, Kovacs proposes the tax reduction and reintroduction of the procentage taxes, directly proportional with the level of the incomes.

The first 8 month of the year 2008 have been marked by a continuous decrease of the incomes for the local suppliers because of the economical crises on one hand and the new tax system, introduced by the Emergency Ordinance no. 77/2009, on the other hand. Attila Marton says the number of the Gamex clients decreased with 70-80% this year, towards 2009.

Even if they are gambling equipments suppliers, the representatives of the local market do not believe their luck will change soon. Regarding the evolution of the bussiness in 2011, their expectations are dominated by pesimism. “After the spendings reductions and incomes increasing, we estimate a positive balance at the end of the year. Unfortunately, because of the legislative and financial instability on national level, we cannot give a realistic prognosis of year 2011”, explained Gabriel Kovacs.

Attila Marton has a much trenchant vision of the future. „I would be glad to survive within this industry, but as the economy is not moving on a straight direction, I believe everything will turn blue”, completed the representative of Gamex.

SC Gamex SRL was founded in 1997, in Targu Mures, and it has been the first importer and producer of electronic roulettes in Romania. Lately, among gambling production, the Company extended its activity field with amusement gaming, becoming Loontjens- Holland- supplier.

SC Webak SRL, registered in Brasov, is the local subsidiary of the Austrian Company Webak Elektronik HandelsgmbH. Mother Company has its head office in Austria and was founded in 1982 by Kurt Kreiner. For over 25 years, Webak has been producing amusement gaming and gambling equipments.Furnizorii locali de echipamente pentru jocurile de noroc electronice resimt din plin criza. Volumul afacerilor a scăzut, în unele cazuri, chiar și cu 80%, față de anul precedent. În aceste condiții, reprezentanții pieței locale de profil și-au pierdut definitiv speranțele.

Compania Gamex, specializată pe producția și distribuția jocurilor de noroc și distractive, a înregistrat un regres considerabil, cauzat de mărirea exagerată a taxelor și de reducerea drastică a cheltuielilor. Și pentru subsidiara locală a companiei austriece Webak dificultățile au apărut ca ciupercile după ploaie. ”Scăderea substanțială a realizărilor este principala noastră problemă. Pentru a compensa, am analizat și am redus cheltuielile curente, am sporit numărul de locații și am acordat mult mai mult timp și efort recuperării și reeșalonării datoriilor înregistrate de alte companii către noi. O altă problemă, care s-a acutizat, este cauzată de creșterea numărului spargerilor și a actelor de distrugere. Pentru a evita astfel de evenimente s-au luat măsuri împreună cu poliția și firmele specializate de pază și monitorizare și s-a investit în sisteme de alarmă și monitorizare video moderne și performante”, a declarat pentru ”Casino Inside” Gabriel Kovacs, director general al diviziei locale a companiei austriece Webak.

Attila Marton, directorul general al Gamex, furnizor local de echipamente pentru jocurile de noroc, susține că reducerea taxelor, la puterea financiară reală a românilor, este singura soluție care ar sprijini businessurile din industrie. Kovacs spune că definitivarea legii jocurilor de noroc sub o formă clară și cu norme de aplicare precise, care să nu lase loc de interpretări, atât din partea organizatorilor cât și a autorităților, ar îmbunătăți substanțial situația operatorilor din domeniu. Mai mult, reprezentantul Webak consideră că ar trebui să se renunțe la limitările referitoare la numărul minim și maxim de aparate electronice cu câștiguri, care pot fi exploatate într-un spațiu, întrucât doar organizatorul trebuie să decidă acest aspect, în funcție de cererea de pe piața pe care activează. Pentru rezolvarea problemelor Kovacs propune renunțarea la taxele fixe  și reintroducerea unor taxe procentuale, direct proporționale cu nivelul veniturilor realizate.

Primele opt luni ale anului 2010 au fost marcate de o scădere continuă a încasărilor furnizorilor locali de echipamente, atât din cauza acutizării crizei economice la nivel național, cât și din cauza noului sistem de taxare, introdus prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 77/2009. Atilla Marton spune că numărul clienților companiei Gamex a scăzut cu aproximativ 70% – 80% în acest an, față  de 2009.

Deși sunt furnizori de echipamente pentru jocurile de noroc, reprezentanții pieței locale de profil nu cred că norocul le va surâde curând. În ceea ce privește evoluția businessurilor în 2011, așteptările sunt dominate de pesimism. ”Estimăm că măsurile luate, de reducere a cheltuielilor și sporirea veniturilor, vor duce, în cele din urmă, la un bilanț pozitiv la sfârșitul anului. Din păcate, din cauza instabilității financiare și legislative de la nivel național, nu putem face o previziune realistă pentru anul 2011”, a explicat Gabriel Kovacs.

Atilla Marton are o viziune și mai tranșantă asupra viitorului apropiat. „M-aș bucura dacă aș reuși să supravieţuiesc în acest domeniu, dar după cum se mişcă economia, cred că va fi mai rău”, a completat reprezentantul Gamex.

SC Gamex SRL a fost fondată în anul 1997, la Târgu Mureș, și a fost primul importator și producător de rulete electronice din România. Compania și-a extins în ultima perioadă domeniul de activitate și pe segmentul jocurilor distractive, pe lângă producția jocurilor de noroc, devenind distribuitor pentru firma Loontjens din Olanda.

SC Webak SRL, înregistrată în Brașov, este subsidiara locală a companiei austriece Webak Elektronik HandelsgmbH. Compania mamă are sediul central în Austria la Gmunden și a fost fondată în 1982 de Kurt Kreiner. De peste un sfert de secol Webak produce aparate pentru jocuri de noroc si jocuri distractive.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.