GAME WORLD HALLS ARE THE FIRST IN THE GAMBLING INDUSTRY TO OBTAIN DEKRA CERTIFICATION FOR SAFETY IN PREVENTING SARS-COV-2 INFECTIONSĂLILE GAME WORLD, PRIMELE DIN INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC CERTIFICATE DEKRA PENTRU SIGURANȚĂ ÎN PREVENIREA INFECȚIEI CU SARS-COV-2

miercuri, 3 martie 2021

Game World Romania announces the obtaining of the DEKRA Trusted Facility certification / trusted location for the prevention of SARS-CoV-2 infection for all Game World gambling halls that are currently operating. Thus, the company becomes the first gambling operator in Romania to have this certification, offering customers, employees and partners the certainty that their gambling halls can be visited at any time in the safest health conditions.

 

The certification that was obtained by the Game World gambling halls in Bucharest, Constanta and Brasov confirms the fulfillment of an extensive set of conditions that together represent the DEKRA Trusted Facility standard.„The DEKRA Trusted Facility standard was developed in Germany and has a large number of criteria for assessing the safety of spaces and is granted only after field assessments and controls, which makes the whole process complete, rigorous and correct,” says Cornel Iacob, regional director of DEKRA Romania. „Our audits are performed through checklists based on the main recommendations and international protocols of the World Health Organization, but also local, national agencies and authorities. In this situation, we took into account dozens of criteria, from checking the documentation provided by Game World, to visits to all locations, where we checked the spaces where operational activities are organized, but also spaces for employees, reception and common areas Game World. ”

 

Among the companies that have been audited and received Dekra certification for safety in the prevention of coronavirus infections are Kaufland hypermarkets in Romania and the Republic of Moldova, Metro hypermarkets, Brico Depot DIY stores, Gral Medical centers, eMAG deposits and showrooms, Green Gate Development offices, Floreasca Tower, EuroTower, Kronwell Brasov hotels and Kolping Brasov etc.

 

Over the past year, Game World has made significant efforts to protect its customers, employees and partners from the danger of coronavirus infection by adopting strict health safety measures in all the gambling halls it operates.

 

„Since the first manifestations of the pandemic, we have considered the safety of our customers and employees as our priority. This certification is the first in the Romanian gambling industry and proves once again that our responsibility to customers, employees and partners is one of the fundamental values ​​of our company „, says Attila Török, strategy director of Game World Romania. „Between June 2020 and February 2021, Game World invested over 155,000 euros for this purpose.The investment was intended for the purchase of sanitary materials such as: plexiglass separators for customer spaces, thermometers and electronic devices for automatic temperature scanning, disinfectant dispensers, surface disinfection equipment with ozone-based technology and various consumables – masks, gloves , disinfectant gel etc. We have also invested in employee training and in the communication we have made about our health safety measures to inform our customers and colleagues. ”

 

 

Even though in 6 of the last 11 months Game World gambling halls have had their activity suspended as a result of restrictions imposed by the authorities in the context of the pandemic, the company did not make layoffs among employees and supported the approximately 400 employees during this difficult period for the whole society. In addition, during 2020, Game World supported through donations worth approximately 65,000 Euros several hospitals in Bucharest and other cities, as well as SMURD teams in Constanța, Alba Iulia and Brașov.

 

According to a statement from ROMSLOT – the Association of Slot Organizers in Romania, the association representing the field of gambling industry, gambling halls have the lowest epidemiological risk of all activities that take place indoors. Customers must wear masks all the time they are in the gambling hall, social distance is ensured, and the spaces are monitored with video cameras.

 

***

 

Game World Romania is one of the representative companies on the market of entertainment centers, having as field of activity the organization and operation of electronic gambling halls. The Game World brand is present in Bucharest and in three other important cities in the country, Constanta, Brasov and Alba Iulia. From 2020, the Game World brand is also present in the online environment, through the gameworld.ro casino. In Romania, the company started its activity in September 1999, with the first Game World gambling hall, in Bucharest Mall Vitan, which is currently the largest gambling hall in Eastern Europe. Game World is a founding member of Romslot – the Association of Slot Organizers in Romania and actively supports the „Joc Responsabil” program and the „Antrenat de Majorat” youth education campaign. Since 2019, the company organizes „Bursele Game World” to support the training of psychologists specializing in addiction, at all levels of study, diploma, master’s and doctorate.

***

DEKRA Certification is a global provider of audit and certification services, specializes in the automotive industry, quality, safety, environment and health. DEKRA’s expertise covers management systems as well as testing, inspection and certification of a wide range of products, components and equipment used in hazardous environments.

DEKRA Certification in Romania is an impartial and independent certification body that has Romanian and foreign experts to cover all areas of activity.

 Game World România anunță obținerea certificării DEKRA Trusted Facility / locație de încredere privind prevenirea infecției cu SARS-CoV- 2 pentru toate sălile de jocuri Game World care își desfășoară în prezent activitatea. Astfel, compania devine primul operator de jocuri de noroc din România care dispune de această certificare, oferindu-le clienților, angajaților și partenerilor certitudinea că sălile sale de jocuri pot fi vizitate oricând în cele mai sigure condiții din punct de vedere sanitar.

 

Certificarea obținută de sălile de jocuri Game World din București, Constanța și Brașov confirmă îndeplinirea unui set extins de condiții care alcătuiesc împreună standardul DEKRA Trusted Facility.

„Standardul DEKRA Trusted Facility, dezvoltat în Germania, are un număr mare de criterii de evaluare a siguranței spațiilor și se acordă numai în urma evaluărilor și controalelor în teren, ceea ce face ca întregul proces să fie complet, riguros și corect”, spune Cornel Iacob, director regional DEKRA România. „Auditurile noastre sunt efectuate prin liste de verificare bazate pe principalele recomandări și protocoale internaționale ale Organizației Mondiale a Sănătății, dar și locale, ale agențiilor și autorităților naționale. Astfel, am luat în calcul zeci de criterii, atât în verificarea documentației puse la dispoziție de Game World, cât și prin vizite în toate locațiile, unde am verificat atât spațiile în care se organizează activitățile operaționale, cât și pe cele destinate angajaților, recepția și spațiile comune Game World.”

Printre companiile care au fost auditate și au primit certificare Dekra pentru siguranță în prevenirea infecțiilor cu coronavirus se numără hypermarketurile Kaufland din România și Republica Moldova, hypermarketurile Metro, lanțul Brico Depot, clinicile Gral Medical, depozitele și show-room-urile eMAG, clădirile de birouri Green Gate Development, Floreasca Tower, EuroTower, hotelurile Kronwell Brașov și Kolping Brașov etc.

În ultimul an, Game World a depus eforturi semnificative pentru a-și proteja clienții, angajații și partenerii de pericolul infecției cu coronavirus, adoptând măsuri stricte de securitate sanitară în toate sălile pe care le operează.

„Înca de la primele manifestări ale pandemiei am considerat siguranța clienților și a angajaților noștri ca fiind prioritatea noastră. Această certificare, prima la nivelul industriei jocurilor de noroc din România, demonstrează încă o dată că responsabilitatea față de clienți, angajați și parteneri este una dintre valorile fundamentale ale companiei noastre”, declară Attila Török, director de strategie al companiei Game World România. „În perioada iunie 2020 – februarie 2021, Game World a investit în acest scop peste 155.000 de euro. Investiția a fost destinată achiziționării de materiale sanitare: separatoare pentru spațiile din incintă accesibile publicului, termometre si dispozitive electronice de scanare automată a temperaturii, dispensere de dezinfectant, echipamente de dezinfectare a suprafețelor cu o tehnologie bazată pe ozon și diverse consumabile – măști, mănuși, gel dezinfectant etc. De asemenea, am investit în trainingul angajaților și în comunicarea măsurilor noastre de siguranță sanitară pentru informarea clienților și a colegilor noștri.”

Deși în 6 din ultimele 11 luni sălile de jocuri Game World au avut activitatea suspendată ca urmare a restricțiilor decise de autorități în contextul pandemiei, compania nu a făcut disponibilizări și i-a sprijinit pe cei aproximativ 400 de angajați în aceasta perioadă dificilă pentru întreaga societate. Mai mult, în cursul anului 2020, Game World a susținut prin donații în valoare de aproximativ 65.000 Euro mai multe spitale din București și alte orașe, precum și echipele SMURD din Constanța, Alba Iulia și Brașov.

Potrivit unei declarații a ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi din România, organismul reprezentativ al acestui segment din industria jocurilor de noroc, sălile de jocuri au cel mai scăzut risc epidemiologic dintre toate activitățile care se desfășoară în spații închise. Clienții trebuie să poarte măști pe întreaga durată a șederii, este asigurata distanțarea socială iar spațiile sunt supravegheate cu camere video.

 

***

 

Game World România se numără printre companiile reprezentative de pe piața centrelor de divertisment, având ca domeniu de activitate organizarea și exploatarea sălilor de jocuri de noroc electronice. Brandul Game World este prezent în București și în alte trei orașe importante din țară, Constanța, Brașov și Alba Iulia. Din 2020, brandul Game World este prezent și în mediul online, prin cazinoul gameworld.ro. În România, compania și-a început activitatea în septembrie 1999, cu prima sală de jocuri Game World, în București Mall Vitan, care este în prezent cea mai mare sală de jocuri din Europa de Est. Game World este membru fondator al Romslot – Asociația Organizatorilor de Sloturi din România și

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.