Think pinkSă gândim pozitiv

miercuri, 27 aprilie 2011

The year didn’t start too well for the Romanian gambling market, since the economical recession continues in Romania on all domains, since the taxing level is still unbearable, many operators are not able to challenge this mix, but we still must think pink.

The long expected methodological norms for applying the Emergency ordinance no.77/2009 regarding the organization and operation of gambling have been brought to light. The norms should have clarified certain issues that were not established on our market, regarding on one hand the taxing of the online games activity that will be licensed on the Romanian territory and which will be taxed by the Romanian authority annually, a normal thing if we consider that the international companied that operate on our market are winning their money from the Romanian players, and on the other hand the regulation of legalizing the poker tournaments, by facilitating the taxing system for obtaining a license for organizing such events and the possibility to do that on the Romanian territory as long as there is a license for live casino. Another provision regards the decreasing of the minimum number of machines within one location where slot machines are operated from 20 to 15. If the gaming rooms, besides operating lotto games or betting, have devices as slot machines, the number of the machines cannot be under 2 and no more than 5.

I believe this new legislative framework can offer excellent opportunities for business in Romania, if it is well understood. It can also lead to increasing the activity within this domain, followed by a higher number of jobs and of course, of the revenue of the state budget. All these benefits must reach the highest level, the needs the lowest level and we can achieve that if the operators will look at the bright side, meaning think pink. Once the things will be settled, the effects of these norms will be noticed quite soon, and the only chance of the operators is to develop the business under the framework of the law. I consider the good things are more than the bad ones; if we think that each player on the market will consider working within a fair and loyal competition, this can definitely be the beginning.Anul acesta nu a început sub auspicii bune pentru piața de gambling românească, pentru că recesiunea economică continuă în Romania în toate domeniile, pentru că nivelul de taxare este în continuare la limita suportabilității, iar mulți operatori nu mai fac față acestui mix, dar cu toate acestea trebuie să continuam să gândim pozitiv.

Au venit și mult așteptatele norme metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Lucrul acesta ar trebui să clarifice câteva lucruri care stăteau în suspensie pe piața noastră de profil, pe de o parte taxarea jocului pe online, activitate care cu această ocazie se va licenția pe teritoriul României și care va fi taxată de statul român de-a lungul unui an fiscal, lucru ce este normal atâta timp cât companiile internaționale de acest profil ce activează în țara noastră fac venituri de pe urma jucătorilor români, apoi o altă reglementare importantă este cea privind legalizarea turneelor de poker, prin facilitatea oferită de plata unei taxe de licențiere de organizator de astfel de evenimente și posibilitatea de organizare oriunde pe teritoriul României de turnee de poker cu condiția principală de a avea licență de casino live. O altă prevedere importantă este scăderea numărului minim de aparate aflate într-o locație de tip slot-room de la 20 de slot-machine la 15. Iar în situația în care în sălile de joc, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate şi mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc.

Cred că acest nou cadru legislativ dacă va fi bine înteles poate oferii excelente oportunități de business în România, poate duce la o creștere a activității în acest domeniu, urmat de o mărire a veniturilor și a numărului de locuri de muncă și bineînțeles o creștere a încasărilor la bugetul de stat. Însă toate aceste beneficii trebuie maximizate, iar neajunsurile duse la minim, iar acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă operatorii vor vedea partea plină a paharului, adică vor gândi pozitiv. Cred că o dată așezate lucrurile, efectele acestor nome legislative își vor vedea efectele în cel mai scurt timp, iar singura șansă a operatorilor este să dezvolte afaceri pe făgașul trasat de lege. Consider că plusurile sunt mai mari și mai multe ca minusurile, numai și dacă pornim de la premisa că o dată cu stabilirea regulilor jocului fiecare va gândi că lucrează într-un domeniu concurențial corect și egal pentru toată lumea, iar asta nu poate fi decât începutul.

 Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.