SUCCESS TO EAE 2017!SĂ AVEȚI SUCCES LA EAE 2017!

duminică, 27 august 2017

As I’ve been accustomed to for almost eight years, Casino Inside’s September Edition is a key thing for the Romanian gambling industry. It is known that the participation of a company in achieving this number represents a PR coup and a guarantee that the company’s products and brand are recognized and visible to absolutely everyone. The notoriety of our magazine suc­cessfully complements an event as important as the Entertainment Arena Expo.

The Cover Story article is the place where BAUM traditionally unveils its latest releases and shows to the entire industry why the Romanian com­pany is the most successful in our gaming market, not counting here the successes in Central and South America. The www.baumbet.ro platform will have an upcoming release on the occasion of Entertainment Arena Expo 2017. www.baumbet.ro is the first gambling platform built on the Romanian player’s behavior. The Baumbet team has spent a year and a half working on the online product with which it aims to become a representative player in the remote gambling sector. 2017 is, therefore, for Baum, the year of a major development by launching the www.baumbet.ro platform, which we are convinced it shall soon be distinguished by the offer and the facilities offered in a refined way to its customers.

Nsoft announces new revolutionary products in our magazine, products that will be launched at EAE, at their stand, number 303. Over the past eight months, Nsoft has focused on strengthening relationships with existing customers as well as developing new games to match punters’ needs. Next Six, Virtual Motorcycle Speedway, PoolBet, Advanced Jackpot System or Keno are just some of the news that the Bosnian company is coming to Romania in September.

A market leader in Romania on the electronic roulette segment, the company Alfastreet will be present this year, too, at the Enter­tainment Arena Expo, being one of the few companies that participate in all the 11 editions of the most important annual event in the gaming industry in our country . As a result, Alfastreet invites them to stand no. 306 to discover the novelties proposed this year by the company and receive all the information they want from its repre­sentatives.

Another recommendation we make is to read carefully a very interesting article signed by Mr. Cristian Radu, a Partner, and Mr. Gabriel Ian­cu­lescu, a Lawyer of Ţuca Zbârcea & Asociaţii on the new rules brought online by GDPR.

We wish all our partners participating at this year’s Entertainment Arena Expo to have a won­derful and successful exhibition!.Aşa cum v-am obişnuit de aproape 8 ani de zile, Ediţia de Sep­tem­brie a lui Casino Inside reprezintă un lucru esenţial pentru industria românească de gambling. Se ştie că participarea unei companii la realizarea acestui număr reprezintă o lovitură de imagine şi o asigurare că produsele şi brandul companiei sunt recunoscute şi vizibile pentru absolut toată lumea. Notorietatea revistei noastre completează cu succes un eveniment aşa important ca Enter­tainment Arena Expo.

Articolul de Cover Story este spaţiul în care în mod tradiţional BAUM îşi dezvăluie ultimele lansări şi arată întregii industrii de ce este compania românească cu cel mai mare succes pe piaţa noastră de jocuri de noroc, aici nepunând la socoteală reuşitele din America Centrală şi de Sud. Platforma www.baumbet.ro va avea parte de o lansare pe măsură cu prilejul Entertainment Arena Expo 2017. www.baumbet.ro este prima platformă de gambling construită pe comportamentul jucătorului român. Echipa Baumbet a lucrat un an şi jumătate la produsul online cu care îşi propune să devină un jucător reprezentativ în sectorul de jocuri de noroc la distanţă. 2017 este astfel pentru Baum unul al unei importante dez­voltări, prin lansarea platformei www.baumbet.ro, despre care sun­tem convinşi că se va distinge în scurt timp prin oferta şi facilităţile oferite rafinat clienţilor săi.

Nsoft anunţă în revista noastră noi produse revoluţionare care vor fi lansate cu ocazia EAE, la standul lor cu numărul 303. În ultimele opt luni, NSoft s-a concentrat pe întărirea relaţiilor cu clienţii existenţi, precum şi pe dezvoltarea de noi jocuri care să se potrivească nevoilor pariorilor.  Next Six, Virtual Motorcycle Speedway, PoolBet, Advanced Jackpot System sau Keno sunt doar câteva din noutăţile cu care compania bosniacă vine în România în septembrie.

Lider de piaţă în România pe seg­mentul ruletelor electro­ni­ce, compania Alfastreet va fi prezentă şi în acest an la Entertainment Arena Expo, fiind una dintre puţinele companii care participă la toate cele 11 ediţii ale celui mai important eveniment anual al industriei jocurilor de noroc din ţara noastră. Ca urmare, Alfastreet îi invită la standul cu nr. 306 să descopere noutăţile propuse anul acesta de companie şi să primească toate informaţiile pe care le doresc de la reprezentanţii acesteia.

O altă recomandare pe care v-o facem este să citiţi cu atenţie un articol foarte interesant semnat de domnii Cristian Radu, Partener, şi Gabriel Ianculescu, Avocat, al Ţuca Zbârcea & Asociaţii despre noile reguli aduse de GDPR în online.

Urăm tuturor partenerilor noştri participanţi la Entertainment Arena Expo de anul acesta să aibă parte de o expoziţie minunată şi plină de reuşite!

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.