RUSSIAN POKERRUSSIAN POKER

marți, 7 iunie 2011

Russian Poker is one of the most interesting and popular poker games in the World riht now. It is captivating and has an alert rhythm, and once you’ve gotten into it, all you can do is go with the flow.

 

Main Features

Each box in play is dealt five cards. The dealer also receives five cards, but his last card is placed face up on the table.
The player can either fold and lose his ante, or continue playing by making a bet equal to twice the ante. Furthermore, the player has a right to buy a sixth card or exchange any number of his cards. The cost of a purchase or replacement is 1 ante. If the purchase or replacement doesn’t improve the player’s hand, he can fold and lose his ante.
If the player exchanges only one card, he gets the right to make repeated exchanges. When making a repeated exchange he can replace any one card. However, with each successive exchange the cost of a replacement increases by 1 ante. Therefore, the cost of exchanges increases in arithmetic progression: 1, 2, 3 and so on. A player can continue exchanges until the deck is exhausted.
The dealer qualifies with an Ace-King or better. If the dealer doesn’t qualify, the player receives the payout for the ante only (1:1). If the dealer qualifies, but the player’s combination is higher, the player is paid for the bet only (according to the standard payout table). The ante is not paid.
If the player has two separate combinations in his hand, he receives a payout for both of them. The rules regulating the formation of the second combination are described in table 1.
The player with a combination of Three-of-a-Kind or better can insure himself against the dealer getting a non-qualifying hand.
If the dealer doesn’t qualify, the player may decline the winnings equal to the ante and instead replace the dealer’s highest card. The ante is removed from the box as a payment for this exchange. If the new card of the dealer is of the same rank as the old one, and he still doesn’t qualify, the exchange repeats. This repeated exchange is free, it may take place several times. If the dealer still doesn’t qualify after the exchange, the ante is not returned to the player and is not paid.

Basic Rules

Before the cards are dealt, the player chooses which boxes he wants to play on and makes his ante. In addition to this basic bet on the box (or instead of it), the player can also make a bonus bet. With this bet, the player is betting that there will be a high poker combination (Three-of-a-Kind or better) in his original hand.
When dealing, the dealer places his final card face-up. After that, successive play on boxes begins. The cards on the open box are revealed, after which the result of the bonus bet is determined.
After looking at his cards, the player has four options:

 • buy a sixth card
 • exchange any number of his cards
 • raise the bet
 • fold and lose the ante

The cost of purchasing or replacement is equal to 1 ante. If the player purchases a sixth card or exchanges several cards, he has two options:

 • raise the bet
 • fold and lose the ante

If the player exchanges only one card, he gets an extra opportunity:

 • exchange any single card in his hand once more

The cost of the repeated exchange is equal to two antes. Since a player makes this exchange, he has to choose: to raise, to fold, or to exchange any card again. A player can exchange cards until the deck is exhausted, but each following exchange increases its cost by one ante.
Before raising the bet, the player can insure himself against the dealer getting a non-qualifying hand.

If the dealer qualifies, his combination is compared to the ones on the boxes remaining in the game. If the dealer has a higher combination, the player loses the ante and bet. If the player’s combination is equal to the dealer’s one, the game ends in a draw and the ante and bet are returned to the player. If the player has the higher combination, the ante is returned to the player unpaid, and the payout for the bet is determined according to table 2.

If the player has two winning combinations at once, both of them receive payouts.

Table 1. Formation of the Second Combination

Primary Combination Second Combination
Ace-
King
One Pair Two Pair Straight Flush Full House Straight Flush
One Pair 55AK8
AAK96
Two Pair AA77K
JJ66AK
QQ5533
Three of a Kind 222AK
KKKA4
Straight 5432AK J109876
J109879
Flush AQ875; K AQ875; 8 AQJ109; K AQ8752
Full House AAA99K QQQ444
Four of a Kind KKKKA 9999JJ
Straight Flush 5432A; K J10987; Q
J10987; 9
J10987A J109876
Royal Flush AKQJ10; 9
AKQJ10; J
AKQJ103 AKQJ109

Table 2. Payout for the bet and the bonus bet

Hand BET Bonus Bet
Royal Flush 100:1 1000:1
Straight Flush 50:1 500:1
Four of a Kind 20:1 200:1
Full House 7:1 70:1
Flush 5:1 50:1
Straight 4:1 40:1
Three of a Kind 3:1 25:1
Two Pair 2:1
One Pair 1:1
Ace-King 1:1

The payouts for the bonus bet can slightly differ in various casinos.Russian Poker este unul dintre cele mai interesante şi populare variante de Poker ce se joacă în lume. Este captivant şi se joacă într-un ritm alert, iar odată ce te-ai obişnuit cu stilul, nu-ţi mai rămâne decât să te laşi în voia adrenalinei.

 

Principalele trăsături

Se dau câte cinci cărţi din fiecare pachet aflat în joc. Cel care împarte cărţile primeşte, de asemenea, cinci, dar ultima din ele este pusă cu faţa în sus pe masă. Jucătorul poate ori să renunţe la o mână şi să piardă, ori poate continua să joace pariind de două ori mai mult decât cel dinaintea sa. Mai mult, jucătorul are dreptul de a cumpăra o a şasea carte sau de a schimba orice număr de cărţi. Costul unei achiziţii sau a unei înlocuiri este egală cu suma iniţială. Dacă achiziţia sau schimbul nu îmbunătăţeşte mâna, jucătorul poate renunţa şi pierde şi suma iniţială.

Dacă jucătorul schimbă o singură carte, câştigă dreptul de a schimba în continuare. Când face schimbări repetate, poate schimba cartea oricui. Desigur, cu fiecare schimb, costul înlocuirii creşte. Astfel, costul schimburilor creşte în progresie aritmetică: 1, 2, 3 şi aşa mai departe. Un jucător poate face schimburi până când se termină pachetul de cărţi.

Dealerul îşi face mâna cu As-Rege. Dacă dealerul nu-şi face mâna, jucătorul primeşte plata pentru suma iniţială în raport de 1:1. Dacă dealerul îşi face mâna, dar combinaţia jucătorului e mai bună, el primeşte doar pariul. Suma iniţială nu este plătită. Dacă jucătorul are două tipuri diferite de combinaţii în mână, el îşi primeşte plata pentru ambele.

Regulile ce stabilesc formarea unei a doua combinaţii sunt prevăzute în tabelul 1. Jucătorul cu o combinaţie de trei cărţi de aceeaşi valoare sau mai bună, îşi poate lua măsuri de precauţie pentru ca dealerul să nu-şi facă mâna. Dacă dealerul nu îşi face mâna, jucătorul poate refuza câştigurile egale cu suma iniţială şi poate cere schimbul cărţii celei mai mari a dealerului. Suma iniţială se scoate din casă ca plată pentru acest schimb. Dacă noua carte a dealerului este de aceeaşi valoare, iar el tot nu face mâna, schimbul se repetă. Acest schimb este gratuit şi se poate repeta de mai multe ori. Dacă dealerul tot nu-şi face mâna nici după aceste schimburi, suma iniţială nu-i mai este returnată jucătorului şi nu este plătit.

Reguli de bază.

Înainte de a se face cărţile, jucătorul alege din ce cutie vrea să joace şi îşi plasează banii în pot. Faţă de pariul de bază (iniţial), sau în locul lui, jucătorul poate paria în plus. Cu acest pariu, jucătorul pariază că face o combinaţie superioară de cărţi în prima mână (trei de acelaşi fel sau mai bine). Când împarte cărţile, dealerul lasă ultima carte cu faţa în sus. După aceasta, jocuri succesive se derulează. Cărţile din cutia deschisă sunt date la iveală, prin asta stabilindu-se pariul bonus.

După ce se uită la cărţi, jucătorul are patru opţiuni:

 • cumpără o a şasea carte;
 • schimbă un număr de cărţi;
 • ridică miza;
 • se retrage şi pierde primii bani (primul pariu).

Costul achiziţionării sau schimbării unei cărţi este egal cu prima sumă de bani plasată. Dacă jucătorul cumpără o a şasea carte sau schimbă alte câteva, el are două opţiuni:

 • ridică miza;
 • se retrage şi pierde prima sumă.

Dacă jucătorul alege să schimbe o singură carte, el primeşte o opţiune suplimentară: să schimbe orice carte de joc (fără pereche), încă o dată. Costul unor schimburi repetate de cărţi este echivalenul a două sume iniţiale. Când jucătorul face schimbul, el trebuie să şi aleagă: să crească miza, să se retragă sau să schimbe din nou. Jucătorul poate schimba cărţi până se termină pachetul, dar fiecare schimb îşi creşte valoarea cu încă o sumă iniţială. Înainte de a strânge câştigul, jucătorul se poate asigura că dealerul nu face mâna înaintea lui.

Dacă dealerul îşi face mâna, combinaţia lui este comparată cu cea a celorlalţi rămaşi în joc. Dacă dealerul are o combinaţie mai bună, jucătorul pierde şi suma iniţială şi miza. Dacă jucătorul are combinaţie mai bună, suma iniţială este dată jucătorului rămas nerăsplătit, iar plata pariului se face conform tabelului 2.

Dacă jucătorul are două combinaţii egale, ambii îşi primesc suma.

Tabel 1

Formaţii de cărţi pentru a doua combinaţie

Prima combinaţie A doua combinaţie
Ace-
King
One Pair Two Pair Straight Flush Full House Straight Flush
One Pair 55AK8
AAK96


Two Pair AA77K
JJ66AK

QQ5533Three of a Kind 222AK
KKKA4


Straight 5432AK

J109876
J109879Flush AQ875; K AQ875; 8
AQJ109; K AQ8752

Full House AAA99KQQQ444
Four of a Kind KKKKA9999JJ
Straight Flush 5432A; K

J10987; Q
J10987; 9
J10987A
J109876
Royal Flush


AKQJ10; 9
AKQJ10; J
AKQJ103
AKQJ109

Tabel 2

Plăţi pentru pariu şi bonus pentru pariu

Mână Pariu Bonus pariu
Royal Flush 100:1 1000:1
Straight Flush 50:1 500:1
Four of a Kind 20:1 200:1
Full House 7:1 70:1
Flush 5:1 50:1
Straight 4:1 40:1
Three of a Kind 3:1 25:1
Two Pair 2:1
One Pair 1:1
Ace-King 1:1


Plăţile bonusului pot fi diferite în funcţie de cazinourile care le oferă.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.