ROMSLOT has a new board ROMSLOT are o nouă conducere

marți, 3 ianuarie 2017

The ROMSLOT General Assembly, the Romanian Slots Organizers’ Association, elected at the end of December 2016, the new team who will run the Association for the next years. ROMSLOT members chose Valentin Adrian Georgescu as President of the Association, Gherghina Ionescu as Vice-President and Sorin Georgescu as General Secretary of the Association. The new managing team also includes: Gabriela Manu, Valentina Dobre, Karoly Buzas and Plamen Valkanov, as members of the Managing Board.

Valentin Adrian Georgescu is at his second mandate as ROMSLOT President, Mr. Georgescu also being one of the persons who contributed to the establishment of the Association. With over 25 years of experience in the gambling industry, Adrian Georgescu is CEO of Intertop, part of the Austrian group Novomatic.

Gherghina Ionescu was elected Vice-President of the Association, after for the past two years she has been the ROMSLOT’s General Secretary. Gherghina Ionescu has 16 years of experience in the gambling industry and is Administrator of MaxBet Romania.

Sorin Georgescu, has an experience of over 12 years in the gambling industry, is the General Manager of Bonus Group and was elected by the members as General Secretary of the Association. Six years ago, Sorin Georgescu contributed to the establishment of the Association, as representative of another company and, for over one year, he has become a member of the Association, this time with his own business.

Gabriela Manu was chosen as member of the Managing Board, after she successfully lead the Association for two and a half difficult years, taking into account the major changes of the legislation and numerous legislative threats. Gabriela Manu has an extended experience in this industry and is Managing Partner of Baum company. Under her guidance, ROMSLOT managed to reach its main objectives shaped a clear set of social responsibility principles, was present at the most important meetings of the industry and had a position in the relationship with Romanian authorities.

The Managing Board also includes Karoly Buzas, one of ROMSLOT’s founding members, who was elected for a new mandate as a member of the Board. With over 25 years of experience in the gambling industry, Karoly Buzas is part of the management of Game World Romania group of companies and was actively involved in the Association’s activities ever since its establishment. He is also member of the Executive Board of EUROMAT, one of the most powerful professional European associations, and member in the working group of the EUROMAT Committee for Social Responsibility in Gaming.

After she has been Vice-President of the Association for two years, Valentina Dobre was chosen member of the Managing Board. Valentina Dobre is General Manager of Merkur Entertainment Center and has over 12 years of experience in the gambling industry. Also, Valentina Dobre is one of the most visible representatives of ROMSLOT in matters related to “social responsibility”. Besides her involvement in promoting the “responsible gaming” concept at various public events, seminaries and conferences in Romania, Valentina Dobre spoke about the importance of this concept and Romania’s successes on this segment at many international conferences.

Plamen Valkanov, Director of Euro Games Technology, was also chosen as member in the Managing Board. For over 10 years, Plamen Valkanov has been successfully running the Euro Games Technology business in Romania and is known for the creativity with which he approaches the management and promotion of this company. Given the constant efforts of ROMSLOT in showing that the gambling industry is an important part of the national economy, Plamen Valkanov’s experience will offer support for the Association’s actions meant to consolidate this image.

For me, above all, ROMSLOT represents a project dear to me. The Association was established as a response to the need of having a better representation of the interests of the industry in front of authorities and of improving the image of the industry. After six years, I can say that we successfully meet our mission. I start this new mandate confident that, together with the new managing team, we will continue the projects which were proven useful for the industry and we will launch new initiatives to ensure the stability of the profile market. ROMSLOT will continue to be governed by the same ethical and professional principles which represented the reason for its establishment. We wish to make the gambling sector an industry even more socially responsible and transparent”, declared Valentin Adrian Georgescu, ROMSLOT President.

With over six years of experience, ROMSLOT reunites the most important operators and producers from the slot machines market, represents their interests in front of Romanian authorities and unfolds various activities and projects for promoting an accurate image of the gambling industry.

The association’s actions are focused on protecting the legitimate interests of its members and of the industry. Each such initiative is inspired by and based on the dynamics and evolutions of local gambling industry and on the Romanian legal framework, also being adapted for meeting consumers’ exigencies and for supporting industry’s reputation.Adunarea Generală a ROMSLOT – Asociația Organizatorilor de Sloturi a ales la sfârșitul lunii decembrie 2016 noua echipă care va conduce Asociația pentru următorii doi ani. Membrii ROMSLOT l-au ales pe Valentin Adrian Georgescu ca Președinte al Asociației, pe Gherghina Ionescu în funcția de Vicepreședinte și pe Sorin Georgescu în funcția de Secretar General al Asociației. Din noua echipă de conducere mai fac parte Gabriela Manu, Valentina Dobre, Karoly Buzas și Plamen Valkanov, care ocupă pozițiile de membri ai Consiliului Director.

Valentin Adrian Georgescu se află la cel de-al doilea mandat de președinte al ROMSLOT, fiind de altfel și una dintre persoanele care au pus bazele constituirii Asociației. Cu o experiență de peste 25 de ani în industria jocurilor de noroc, Adrian Georgescu este Director General al companiei Intertop, parte a grupului austriac Novomatic.

Gherghina Ionescu a fost aleasă în funcția de Vicepreședinte al ROMSLOT, după ce în ultimii doi ani a ocupat poziția de Secretar General în cadrul Asociației. Gherghina Ionescu are o experiență de peste 16 ani în industria jocurilor de noroc și este Administrator al companiei MaxBet România.

Sorin Georgescu are o experiență de peste 12 ani în industria jocurilor de noroc, este Director General al Bonus Group și a fost ales în urma votului membrilor în funcția de Secretar General al ROMSLOT. În urmă cu 6 ani, Sorin Georgescu a contribuit la constituirea ROMSLOT, ca reprezentant al unei alte companii, iar de mai bine de un an, este membru al Asociației, de această dată cu propriul business.

Gabriela Manu a fost aleasă ca membră a Consiliului Director după ce a condus ROMSLOT timp de peste doi ani și jumătate într-o perioadă dificilă pentru industria jocurilor de noroc, cu schimbări majore ale legislației specifice, precum și alte numeroase amenințări legislative. Gabriela Manu deține o vastă experiență în domeniu și este Managing Partner în cadrul companiei Baum. Sub conducerea acesteia, ROMSLOT a reușit să-și atingă principalele obiective, și-a conturat un set clar de principii de responsabilitate socială, a fost prezentă în cadrul celor mai importante întâlniri din industrie și a avut un cuvânt de spus în relația cu autoritățile din domeniu.

Din echipa de conducere a ROMSLOT face parte și Karoly Buzas, unul dintre membrii fondatori ai ROMSLOT, ales pentru un nou mandat de membru al Consiliului Director. Cu experiență de peste 25 de ani în domeniu, Karoly Buzas face parte din conducerea grupului de firme Game World România și s-a implicat activ în activitatea ROMSLOT încă de la înființare. Este membru în Comitetul Executiv al EUROMAT, una dintre cele mai puternice asociații profesionale de la nivel european la care ROMSLOT este afiliată, și este membru al grupului de lucru pentru responsabilitate socială din cadrul aceleiași asociații europene.

După ce timp de doi ani a îndeplinit rolul de Vicepreședinte al Asociației, Valentina Dobre a fost aleasă membră în Consiliul Director. Valentina Dobre este Director General al Merkur Entertainment Center și are o experiență de peste 12 ani în industria jocurilor de noroc. Totodată, Valentina Dobre este unul dintre cei mai vizibili reprezentanți ai ROMSLOT pe teme de responsabilitate socială. Pe lângă implicarea în promovarea conceptului de “joc responsabil” la numeroase evenimente publice, seminarii sau conferințe din țară, Valentina Dobre a vorbit despre importanța acestui concept și despre programul ”Joc Responsabil” derulat în România, în calitate de speaker la numeroase conferințe internaționale.

Plamen Valkanov, Director al companiei Euro Games Technology a fost ales ca membru al Consiliului Director. Plamen Valkanov conduce cu succes de peste 10 ani business-ul Euro Games Technology în România și este cunoscut pentru creativitatea și originalitatea cu care abordează și promovează business-ul. În contextul acțiunilor ROMSLOT de a promova industria jocurilor de noroc ca o industrie importantă a economiei naționale, experiența lui Plamen Valkanov va oferi suport în acțiunile asociației menite să consolideze această imagine.

Pentru mine, ROMSLOT înseamnă înainte de toate un proiect de suflet. Asociația a luat naștere în urma unei nevoi pentru o mai bună reprezentare a intereselor industriei în fața autorităților, precum și îmbunătățirea imaginii pieței. După șase ani de existență, pot să afirm că ne îndeplinim cu succes misiunea. Pornesc acest nou mandat cu încrederea că împreună cu noua echipă de conducere vom continua proiectele utile pentru industrie și vom demara noi acțiuni care să asigure stabilitate pieței. ROMSLOT va continua să fie guvernată de acceleași principii de etică și profesionalism care au stat la baza constituirii Asociației și ne dorim să facem din industria jocurilor de noroc o industrie cât mai responsabilă social și transparentă. ”, a declarat Valentin Adrian Georgescu, Președintele ROMSLOT.

Cu o experiență de peste 6 ani, ROMSLOT reunește operatori și producători din industria jocurilor de noroc de tip slot-machine, cărora le reprezintă interesele în fața instituțiilor statului și derulează acțiuni pentru promovarea unei imagini corecte a industriei. Demersurile asociației sunt îndreptate spre protejarea industriei și a membrilor săi prin acțiuni ancorate permanent atât la dinamica schimbărilor din industrie și din mediul legislativ, cât și la exigențele consumatorului și reputația industriei. În cadrul Asociației se acționează pe baza deciziilor democratice luate de membri și respectând întodeauna criteriile de etică aflate în acord cu rigorile europene.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.