Romanian Bookmakers: The sportsmen and the betting agency, always an unfortunate association!Romanian Bookmakers: Sportivii și agenția de pariuri, o asociere întotdeauna nefericită!

miercuri, 31 octombrie 2018

Even if, legally, a sportsman or a coach is to the sports betting operator a regular client, we should take this opportunity to convey a strong message to the people in sports about the times they are being caught in the agencies

 

Frequently enough, there are photos and news in the media relating to the participation of sportsmen in the gambling process, especially footballers. The most recent situation of this sort uncovered is that of the footballers of Gloria Buzău who were caught in a betting agency playing rakishly on slot machines or writing betting tickets. This is a topic generating reputational damage to both parties, the betting industry and the people in question alike.

 

From a legal perspective, things are clear: the current legislation provides as restrictive measures only the prohibition of the presence of minors in the locations specializing in the exploitation of gambling. In terms of professional membership it is clear that no restrictions may be imposed on the relevant operator. Thus, a sportsman is to the betting operator a regular customer and the betting restrictions may only be applied by the sports bodies, with consequences regarding the sports activity.

However, the reputation of the operators in question is often put to the test given the media describes them as brokers for altering the integrity of the competitions and sometimes even accomplices of the sportsmen or coaches who chose to bet on the events in which they are directly involved.

In this context, the organization representing the betting sector in Romania, Romanian Bookmakers, makes the following clarifications relevant to the operators and the sports environment alike:

The sports betting sector is, and should remain besides the vectors intent on ensuring the integrity of the sports phenomenon and fight any expressions that alter the climate of full competition, there is no doubt about it. And this is not just a slogan insofar as any evasion of a sports event in order to derive benefits from the bets translates, as a purpose for manipulating a sports event, into losses, often substantial, for the operator. Therefore, we, the people of this industry, are determined and utterly motivated to stop these practices, even if the concrete tools to do so are the attribute of the sports bodies or the criminal prosecution bodies. But we will continue to be active and useful partners for them in the exchange of information.

Even if a betting company cannot be prosecuted under the law for the presence of a sportsman or a coach in an agency, the ethical perspective of this matter remains. This being the case, Romanian Bookmakers – The Patronage of Betting Organizers in Romania may only have one firm message:

Sportsmen should remain on the field or the gambling room should not let us catch them as customers of the betting agencies ever again! Not even if they claim not to bet on the events of the competition in which they are involved. The mere undertaking of the punter standing and the suspicions thus generated shall continue to be detrimental to their reputation. To this end, the people in sports should be aware that the activity in a betting agency or a gambling room is, according to the legal obligations, permanently and mandatorily, video monitored, which is why even if they are not identified immediately by the media, the sportsmen with a propensity for gambling are taking permanent risks by entering a betting agency.

As a signatory of the collaboration protocol with the Romanian Football Federation (FRF) on ensuring the integrity of the football phenomenon, Romanian Bookmakers shall continue to fight and act against the manipulation of sports events. Under this protocol Romanian Bookmakers declares that many relevant briefings were provided to the football body, some extremely useful, during our 6 years of collaboration, as part of the sports investigations conducted by the RFF.

On this vein, the fight against the manipulation of sports events and the collaboration with all the relevant vectors in this industry shall remain one of the Romanian Bookmakers’ top priorities.

 

Romanian Bookmakers and the integrity of the sports phenomenon:

  • Holder of the protocol signed in 2012 with the Romanian Football Federation (FRF) for mutual briefing on the occurrences of potential manipulation of sports events
  • Partner in the “Don’t Fix It!” project developed by FIFPro, the international footballer union, a project in which Romania was represented by FRF, AFAN (the national footballer union) and Romanian Bookmakers
  • Partner of FRF and AFAN in the “Fotbal curat” (Clean Football) campaign of briefing junior footballers of the risks of becoming involved in the manipulation of the results of sports events
  • Participant to the Integrity in Sport Multi-Stakeholder Workshop, an event organized in March 2018 by Interpol and the International Olympic Committee in Bucharest. At that point, Romanian Bookmakers became a member of the interdisciplinary information exchange circle established by Interpol at European level.

Fie și în condițiile în care, din perspectivă legală, sportivul sau antrenorul este pentru operatorul de pariuri sportive un client ca oricare altul, este momentul unui mesaj categoric adresat celor din lumea sportului cu privire la momentele în care sunt surprinși în agenții

 

Destul de frecvent din păcate, apar în mass media fotografii şi ştiri care vizează participarea sportivilor la jocul de pariuri, în majoritate covârşitoare fiind vorba despre fotbalişti. Cea mai recentă denunțare a unei astfel de situații îi vizează pe fotbaliştii Gloriei Buzău, surprinşi într-o agenție de pariuri jucând dezinvolt la sloturi sau concepând bilete de pariuri. Este un subiect care generează, probleme de imagine ambelor părți, respectiv atât sectorului de pariuri, cât şi celor în cauză.

 

 

Din perspectivã legalã, lucrurile sunt clare: legislația actualã prevede ca mãsuri restrictive doar interzicerea prezenței în locațiile specializate în exploatarea de jocuri de noroc a minorilor. Din perspectiva apartenenței profesionale nu poate fi, în mod evident, vorba despre restricții care sã poatã fi impuse operatorului de profil. Astfel, sportivul este pentru operatorul de pariuri un client ca oricare altul, restricții privind practicarea jocului de pariuri de cãtre aceștia existînd doar pe linie sportivã, cu consecințe care vizeazã tot activitatea sportivã.

Cu toate acestea, operatorii de profil sunt adesea puși în situații delicate ca imagine, fiind poziționați în mod eronat de cãtre mass media drept mijlocitori ai denaturãrii integritãții competițiilor și uneori chiar drept complici ai sportivilor sau antrenorilor care aleg sã parieze pe evenimentele în care sunt direct implicați.

Date fiind aceste situații, organizația reprezentativã pentru sectorul de pariuri din România, Romanian Bookmakers, aduce urmãtoarele precizãri, relevante deopotrivã pentru operatori, cât și pentru mediul sportiv:

Sectorul de pariuri sportive este și trebuie sã fie și pe mai departe în mod clar poziționat de partea vectorilor care își propun sã asigure integritatea fenomenului sportiv și sã combatã orice manifestãri care altereazã climatul de deplinã competiție. Iar aceasta nu este doar o lozincã, de vreme ce orice eludare a unui eveniment sportiv în scopul de a obține câștiguri din jocul de pariuri se traduce, ca finalitate a manipulãrii unui eveniment sportiv în pierderi, adesea însemnate, pentru operator. Suntem, astfel, ca industrie deciși și complet motivați sã stopãm astfel de practici, chiar dacã instrumentele concrete se regãsesc în apanajul forurilor sportive sau a organelor de cercetare penalã. Le vom fi însã acestora și pe mai departe parteneri activi și utili la nivel de schimb de informații.

Chiar și în contextul în care compania de pariuri nu poate fi trasã la rãspundere pe linie legalã privind prezența într-o agenție a unui sportiv sau antrenor, rãmâne pers­pec­tiva eticã a acestei probleme. Perspectivã din care Romanian Bookmakers – Patro­natul Organizatorilor de Pariuri din România nu poate avea decât un singur și ferm mesaj:

Sportivii trebuie sã rãmânã pe teren sau în sala de joc și nu ne dorim sã îi mai regãsim în ipostaza de clienți ai agențiilor de pariuri! Fie și invocând cã nu pariazã pe evenimentele din competiția în care activeazã. Simpla asumare a posturii de parior și suspiciunile astfel generate vor continua sã le aducã acestora deservicii de imagine. În acest sens, trebuie cunoscut de cãtre cei din mediul sportiv cã activitatea dintr-o agenție de pariuri sau o salã de jocuri este, conform obligațiilor legale, în mod permanent și obligatoriu, monitorizatã video, astfel cã, fie și neidentificați imediat printr-un demers mass media, sportivii cu chemãri de parior își asumã riscuri permanente dupã accesarea unei agenții de pariuri.

Ca semnatar al protocolului de colaborare cu Federația Românã de Fotbal (FRF) privind asigurarea integritãții pentru fenomenul fotbalistic, Romanian Bookmakers va continua și pe mai departe sã militeze și sã deruleze acțiuni care vizeazã combaterea manipulãrii evenimentelor sportive. În cadrul acestui protocol, Romanian Bookmakers aduce la cunoștințã cã au fost furnizate multe și relevante informãri forului fotbalistic, unele dintre ele fiind foarte utile, în cursul celor 6 ani de colaborare, în anchetele derulate de FRF pe linie sportivã.

În aceastã notã, combaterea manipulãrii evenimentelor sportive și colaborarea cu toți vectorii relevanți în aceastã arie va rãmâne și în viitor una dintre prioritãțile Romanian Bookmakers.

 

Romanian Bookmakers și integritatea fenomenului sportiv:

  • Titular al protocolului semnat în 2012 cu Federația Românã de Fotbal (FRF) pentru informarea reciprocã privind situațiile de potentialã manipulare a evenimentelor sportive
  • Partener în proiectul “Don’t Fix It!”, derulat de FIFPro, sindicatul mondial al fotbaliștilor, proiect în care România a fots reprezentatã de FRF, AFAN (sindicatul national al fotbaliștilor) și Romanian Bookmakers
  • Partener al FRF și AFAN în campania “Fotbal curat”, de informare a fotbaliștilor juniori cu privire la riscurile angrenãrii în acțiuni de manipulare a rezultatelor evenimentelor sportive
  • Participant la Integrity in Sport Multi-Stakeholder Workshop, eveniment organizat în martie 2018 de Interpol și Comitetul Olimpic Internațional la București. De la acel moment, Romanian Bookmakers a devenit membru al cercului interdisciplinar de schimb de informații instituit de Interpol la nivel european.
Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.