In recent years, Romania has shown it can successfully enter the large gambling markets in Europe and beyondRomânia a demonstrat în ultimii ani că se poate alătura cu succes piețelor mari din industria jocurilor de noroc din Europa, și nu numai

vineri, 31 august 2018

Odeta Nestor, former President of the Romanian National Gambling Office, currently President of the Remote Gambling Organizers’ Association, is one of the main names on the gambling market.

 

What does AOJND – Remote Gambling Organizers’ Association stand for?

The Remote Gambling Organizers’ Association (AOJND) was established in 2017 in order to bring together the main remote gambling operators for a clear representativeness in this industry. The main purpose of this Association is to promote and protect the rights and interests of the remote gambling operators licensed to operate in Romania.

 

What are the main objectives of AOJND?

The gambling market is on the rise, with several online gambling operators with foreign ownership being licensed to operate in Romania; there is, therefore, a need for legislative balance in the gambling field, especially the online gambling.

The primary role of this Association is to mediate the relations between the remote gambling operators and the governmental actor. As former President of the Romanian National Gambling Office, I initiated measures that benefit the Romanian State and the gambling industry alike.

Romania has a very high indicator of growth in this sector and is given as an example of good practice in almost every international conference on account of its very good regulation of this industry.

The latest event we organized, in June, as a round table, managed to gather round the most important actors in the gambling market. We gathered round the same table high officials of the Romanian Government represented by the Competition Council, the National Anti-Fraud Agency, the Romanian National Gambling Office, the National Audiovisual Council, the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, as well as gambling operators.

Such events are beneficial to both parties as they demonstrate their individual willingness to collaborate and close transactions on the market.

The meeting marked an extremely important point in the bilateral relations between the operators and the Romanian State and paved the way for a dialog that would allow for a better operation and regulation in this industry.

 

Which companies joined the Remote Gambling Organizers’ Association?

This Association currently reunites remote gambling operators licensed to operate in Romania, such as Betfair, Fortuna, NetBet, PokerStars, Sportingbet, Stanleybet, and Unibet.

To conclude, Mrs. Nestor, where can the stakeholder companies reach and join this Association you are representing?

All the stakeholders may reach us on our website: www.aojnd.ro, at the e-mail address: office@aojnd.ro or at our offices at Marriott Hotel, 2nd floor.

 

About Remote Gambling Organizers’ Association (AOJND): established in 2017, this Association reunites some of the largest most respected remote gambling operators licensed to operate in Romania, such as Betfair, Fortuna, NetBet, PokerStars, Sportingbet, Stanleybet, and Unibet. The Association aims to be a powerful voice in the industry toward the regulatory authorities, one to support the responsible growth of same, to the benefit of the Romanian public and the Romanian economy. 

Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocurilor de Noroc și actual președinte al Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță este unul din numele principale ale pieței jocurilor de noroc.

 

Ce reprezintă AOJND – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță?

Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND) a fost înființată în 2017 din dorința de a aduce sub același acoperiș principalii operatori de jocuri de noroc la distanță, pentru o reprezentativitate clară în industrie. Asociația are ca scop principal promovarea și protejarea drepturilor și intereselor operatorilor de jocuri de noroc la distanță licențiați în România.

 

Care sunt principalele obiective pe care și le propune AOJND?

Piața jocurilor de noroc este una în creștere, mai mulți operatori de joc online cu capital străin fiind licențiați în România, există astfel o nevoie de echilibru în domeniul jocurilor de noroc și în special în cel online, din punct de vedere legislativ.

Astfel, asociația are ca rol principal medierea relațiilor operatorilor de jocuri de noroc la distanță cu actorul guvernamental. În calitate de fost Președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc am inițiat o serie de măsuri benefice atât pentru Statul Român cât și pentru industria jocurilor de noroc.

România are un exponent de creștere foarte mare pe această zonă și totodată este dată exemplu de bune practici aproape la fiecare conferință internațională ca fiind o reglementare foarte bună a domeniului.

Ultimul eveniment pe care l-am organizat în luna iunie, sub tema unei mese rotunde, a reușit să adune laolaltă actorii cei mai importanți pentru piața jocurilor de noroc. Am avut la aceeași masă oficiali ai Statului Român reprezentați de Consiliul Concurenței, Agenția Națională Anti Fraudă, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Consiliul Național al Audiovizualului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere al Spălării Banilor, cât și operatori de jocuri de noroc.

Astfel de evenimente sunt benefice pentru ambele părți, întrucât demonstrăm și deoparte și de alta, că există deschidere spre colaborare și perfectare a pieței.

Întâlnirea a marcat un punct extrem de important în relațiile bilaterale dintre operatori și Statul Român, deschizând astfel calea către un dialog care să permită o mai bună funcționare și reglementare în acest domeniu.

 

Ce companii s-au alăturat Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță?

Asociația reunește la momentul actual operatori de jocuri de noroc la distanță licențiați în România precum Betfair, Fortuna, NetBet, PokerStars, Sportingbet, Stanleybet, Unibet.

 

În încheiere, doamna Nestor, unde vă pot găsi companiile interesate să intre în calitate de membru în asociația pe care o reprezentați?

Toți cei interesați să ni se alăture ne pot găsi pe site-ul nostru: www.aojnd.ro, pe adresa de mail: office@aojnd.ro sau la biroul nostru din incinta Hotelului Marriott, etaj 2.

 

Despre Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND): înființată în 2017, asociația reunește unii dintre cei mai mari și mai respectați operatori de jocuri de noroc la distanță licențiați în România precum Betfair, Fortuna, NetBet, PokerStars, Sportingbet, Stanleybet, Unibet. Asociația își propune să ofere autorităților de reglementare o voce puternică a industriei, care să sprijine dezvoltarea domeniului într-un cadru responsabil, spre beneficiul publicului și al economiei românești. 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.