The risks of participation to illegal street gambling Riscurile participării la jocurile de noroc de stradă organizate ilegal

joi, 12 iulie 2012

Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

Ignorance, adrenaline and sometimes alcohol make players say “So what if these game machines are illegal? It is none of my business. It is Police business. ” Besides the fact that these players give up willingly their right to civilized interaction that legal gambling implies (the option to a civilized dialogue, the right to reclamation etc), they also expose themselves to:

  • Loss of money on medium and long term with a speed greater than they would agree to, specially due to the small winning percentages;
  • Loss of winnings gain by playing the illegal gambling machines, which are usually contested by these organizers by sealing and even taking the game machines away saying that they need technical verifications;

Practically, gambling base player’s trust that once he bets a sum of money there is a real chance of winning, and the money won are rightfully his in the right proportion, agreed by the organizer. How can one be sure that he is not operating illegal game machines? Some pointers have been offered by us within an anterior article.  The problem is that players often choose to take that chance willingly.

Some say it is from lack of options, although they have never done anything to change things. The simplest thing one can do is to call the police department at 122. one can also notify other authorities: Financial Guard, Consumer’s Protection, institutions that react and even do their jobs right. Of course that incomplete, incoherent notifications and those made under the influence of alcohol are not followed by anyone, nobody wants “to chase wild goose”, but a clear concrete situation will for sure get the total attention of the authorities.

Let us just simply see what it happens if somebody takes action. It is interesting how several types of associations for different charitable activities or hobbies exist, but nothing in this way exists for the players. Nobody protects their interests in relating with the state or with the gambling organizers.

In other words we can say that the source of risks that appear when one participates in illegal gambling is the permissive mentality of the players who believe by cheating the state “the pirates” automatically have more money to place into the game. And this money, with a little luck, could be won by them. Entirely wrong!Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

Ignoranța, adrenalina și câteodată alcoolul determină jucătorii să spună “Ei și ce dacă sunt aparate ilegale? Nu e treaba mea. E treaba Poliției.” Dincolo de faptul că aceștia renunță la tratamentul civilizat de care beneficiază la participarea la jocurile organizate legal (posibilitatea unui dialog, dreptul la reclamație etc.), nesăbuiții se expun inutil la:

  • Pierderea banilor pe termen mediu și lung cu o viteză mai mare decât ar fi dispuși, mai ales din cauza procentajelor mici de câștig;
  • Pierderea câștigurilor obținute la joc, pe care, de cele mai multe ori, organizatorii ilegali le contestă sigilând sau chiar ridicând aparatele sub pretextul verificărilor tehnice;

Practic, jocurile de noroc se bazează pe încrederea jucătorului că odată mizați banii, există o posibilitate reală de câștig, iar banii câștigați îi revin în proporția cuvenită, agreată cu organizatorul. Cum se poate asigura cineva că joacă la aparate legale? Câteva direcții au fost arătate într-un material anterior. Problema este însă că, de cele mai multe ori, jucătorii se expun cu bună știință riscului.

Unii acuză lipsa de opțiuni, deși niciodată nu au făcut nimic pentru a schimba ceva. Cel mai simplu ar fi sesizarea la Poliție pe numărul gratuit 112. Sau la alte autorități: Garda Financiară, Protecția Consumatorului, instituții care reacționează și chiar își fac datoria. Sigur că nu sunt urmate sesizările incomplete, incorecte sau făcute din euforie bahică, că nimeni nu “aleargă după cai verzi pe pereți”, dar o situație clară, concretă va beneficia cu siguranță de atenția autorităților.

Pur și simplu… hai să vedem ce se întâmplă, dacă cineva ia atitudine. Este foarte interesant cum există tot felul de asociații pentru diverse activități caritabile sau de hobby, dar pentru jucători nu există nimic în acest sens. Nimeni nu le protejează interesele în interacțiunea cu Statul sau cu organizatorii de jocuri de noroc.

Putem spune astfel că sursa riscurilor participării la jocurile de noroc ilegale este mentalitatea permisivă a jucătorilor care consideră că “pirații”, eludând Statul, au automat mai mulți bani de pus în joc. Bani care ar putea fi, cu puțin noroc, câștigați. Nimic mai greșit!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.