THE WINNER R(E)VOLUTION CONTINUESR(E)VOLUȚIA WINNER CONTINUĂ

duminică, 13 aprilie 2014

The expansion of the Winner brand continues. Winner entered the offline Romanian market by opening several bookmakers in Bucharest and in major cities around the country. Winner has been focused on the development of new software and programs that bring a fresh sent to the products destined to gaming enthusiasts.

Due to the modern equipment and the friendly atmosphere of its agencies, as well as adjustment of supply and bonuses to the wishes and needs of customers, Winner won their sympathy, very quickly, becoming the favorite bookmaker for many of them, both for their sports betting offer, as well as the diversity of slot machines and for the bonuses offered by them.

The official website, www.winner.ro, provides the ability to easily find details about their new products as well as their extensive offer of sports betting and other types of betting. The sports betting offer covers all disciplines giving players the opportunity to opt for a wide range of bet types, at the same time. The non-sportive betting branch proposed by Winner covers a wide range of areas of interest, and from this point of view it is the most developed offer of the Romanian market.

For the first time on the Romanian market, WINNER gives players live betting to intervals of 3-5 minutes within the well-known lotteries, the game of Craps and the most popular versions of poker, Texas Holdem.

Bets on numbers give players the opportunity to choose between two types: 5/32 and 7/42. The novelty of the game proposed by WINEER consists of the great diversity of betting types, the player can choose to bet on: the color of ball extracted, the number of balls of the same color extracted, the odd/even number of balls drawn, the amount of the balls drawn is lower/higher than X, etc.

WINNER wishes to capture the specialty market with live Craps and Texas Hold’em, ensuring for the players an atmosphere full of adrenaline.

With regard to virtual games (prerecorded races), in addition to the popular dog racing, our company offers in exclusivity, horse racing, football and virtual football.

The complete offer can be found on the official website and at the WINNER agencies, agencies that provide gamers and not only, with a friendly and attractive atmosphere, high-quality service and very well qualified staff.Expansiunea brandului Winner continuă. Winner a intrat pe piața românească de pariuri offline prin deschiderea mai multor agenții de pariuri în București și în orașele mari din țară. Winner s-a concentrat pe dezvoltarea unor noi softuri și a unor programe care să aducă un aer proaspăt produselor destinate pasionaților de jocuri.

Având în vedere dotarea modernă și atmosfera prietenoasă din agenții, precum și adaptarea ofertei și a bonusurilor la dorințele și nevoile clienților, Winner a câștigat foarte repede simpatia acestora, devenind casa de pariuri preferată de cei mai mulți dintre ei, atât pentru oferta de pariuri sportive, cât și pentru diversitatea aparatelor de tip slot machine și bonusurile oferite de acestea.

Site-ul oficial www.winner.ro oferă posibilitatea de a găsi cu ușurință detalii despre noile produse precum și oferta vastă de pariuri sportive și pariuri nonsportive. Oferta de pariuri sportive acoperă toate disciplinele, dând în același timp posibilitatea jucătorilor să opteze pentru o gamă variată de tipuri de pariuri. Ramura pariurilor nonsportive propusă de Winner acoperă o paletă largă a zonelor de interes, fiind din acest punct de vedere cea mai dezvoltată din piața românească.

În premieră pe piața românească, WINNER oferă jucătorilor pariuri în direct la intervale de 3-5 minute în cadrul binecunoscutelor loterii, a jocului de zaruri și a celei mai populare versiuni de poker, Texas Holdem.

Pariurile pe numere oferă jucătorilor posibilitatea de a alege între două tipuri: 5/36 și 7/42. Noutatea jocului propus de WINEER constă în diversitatea mare de tipuri de pariere, jucătorul poate alege să parieze pe: culoarea bilei extrase, numărul bilelor de aceeași culoare extrase, numărul par/impar al bilelor extrase, suma bilelor extrase este mai mică/mare decât X, etc.

WINNER dorește să surprindă piața de specialitate cu jocul de zaruri și Texas Holdem în direct, asigurând jucătorului o atmosferă plină de adrenalină.

În ceea ce privește jocurile virtuale (curse preînregistrate), pe lângă cunoscutele curse de câini, compania noastră propune în excusivitate curse de cai, curse de viteză și fotbal virtual.

Oferta completă se găsește pe site-ul oficial și în agențiile WINNER, agenții care oferă jucătorilor și nu numai, o atmosferă prietenoasă și atractivă, dată de serviciile de înaltă calitate și de personalul foarte bine calificat.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.